Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Przedawnienie odsetek za opóźnienie

  Zgodnie z art. 554 k.c. Roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących

 • Termin przedawnienia odsetek

  Wg Waszych odpowiedzi termin przedawnienia odsetek wynosi 3 lata. Jak to się ma do wyjaśnienia w "Rzeczpospolitej": "Takim właśnie przepisem szczególnym w stosunku do art.118 k.c. jest art (...)

 • Weksel in blanco a termin przedawnienia

  gospodarczy, lecz realizuje zadania wynikające z polityki państwa. Z tej przyczyny do jej roszczeń nie ma zastosowania dwuletni termin przedawnienia przewidziany w art. 554 k.c. Wyrok Sądu (...)

 • Porada prawna na temat art. 554 k.c.

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art. 554 k.c. , zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Obowiązki komandytariusza

  charakter subsydiarny. Aby odpowiedzieć na to pytanie należy określić relację art. 116 KSH i art. 554 i nast. KC. Wydaje się, że trafnym jest stwierdzenie, iż art. 116 (...)

 • Przedawnienie roszczenia o odsetki

  roszczeń o odsetki za opóźnienie także wtedy, gdy roszczenie główne ulega przedawnieniu w terminie określonym w art. 554 k.c. Roszczenie o odsetki za opóźnienie przedawnia się jednak (...)

 • Przedawnienie roszczenia z umowy sprzedaży

  , decydujące znaczenie ma art. 554 kc, zgodnie z którym roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, przedawniają się z upływem (...)

 • Dochodzenie wierzytelności przedawnionej

  regulacje szczególne w tym zakresie, i tak roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy przedawniają się z upływem lat dwóch (art. 554 k.c.). (...)

 • Przedawnienie roszczeń z umowy pośrednictwa

  . Do dnia dzisiejszego zapłata nie nastąpiła. Dłużnik odpisał na wezwanie po dwóch miesiącach, iż zobowiązanie wynikające z w/w faktury uległo przedawnieniu zgodnie z art. 554 k.c. (...)

 • Przedawnienie roszczeń przedsięborców o odsetki przy umowie sprzedaży

  :Roszczenie o odsetki za opóźnienie w zapłacie ceny wynikającej z umowy sprzedaży zawartej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy przedawnia się z upływem lat dwóch (art. 554 (...)

 • Termin przedawnienia

  przedawniają się z upływem lat dwóch - art. 554 k.c.). Przerwę biegu przedwanienia spowodują zdarzenia określone w art. 123 k.c., czyli np. wniesienie pozwu o zapłatę, (...)

 • odsetki

  także wtedy, gdy termin przedawnienia roszczenia głównego już upłynął.Jednakże w zakresie sprzedaży obowiązują szczególne terminy przedawnienia. Zgodnie bowiem z art. 554 kc, (...)

 • Zapis polubowny nie wiąże dłużnika solidarnego

  spółkę. 3. Nabywcę przedsiębiorstwa (art. 554 k.c.) wiąże zapis na sąd polubowny zawarty przed zbyciem  przedsiębiorstwa przez zbywcę z jego wierzycielem, obejmujący spory (...)

 • Przedawnienie roszczenia o odsetki

  główne ulega przedawnieniu w terminie określonym w art. 554 kc. (czyli w terminie dwuletnim). Roszczenie o odsetki za opóźnienie przedawnia się jednak najpóźniej z chwilą przedawnienia (...)

 • Okres przedawnienia mandatów i grzywien

  przedawniają z upływem dwóch lat od dnia następującego bezpośrednio po oznaczonym jako termin płatności. Podstawą prawną tego stanu jest przepis art. 554 kc odnoszący się także (...)

 • Czy sąd powszechny może orzec inaczej, niż Sąd Najwyższy?

  opóźnienie także wtedy, gdy roszczenie główne ulega przedawnieniu w terminie określonym w art. 554 k.c., jednak roszczenie o odsetki za opóźnienie przedawnia się (...)

 • Obliczanie terminu przedawnienia

  np. art. 554 k.c., który stanowi, że roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia (...)

 • Sprzedaż w zakresie przedsiębiorstwa

  Jak zrozumieć art. 554 kc? Czy sprzedaż w zakresie działalności przedsiębiorstwa należy rozumieć jako sprzedaż rzeczy fizycznych czy do tego odnosi się również sprzedaż usług. Jak (...)

 • Termin przedawnienia odsetek

  świadczenia okresowe ulegają przedawnieniu po upływie 3 lat.  Jednakże w zakresie sprzedaży obowiązują szczególne terminy przedawnienia. Zgodnie bowiem z art. 554 kc, roszczenia (...)

 • Przedawnienie roszczeń ze sprzedaży

  Kontrahent odmówił zapłaty za faktury z roczną datą i wcześniejszą twierdząc, że są one przedawnione. Czy kontrahent ma rację? Zgodnie z art554 k.c., roszczenia z tytułu (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 596-633)

  ; zastępuje się wyrazami "art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych"; 6) w art. 107 w ust. 4 wyrazy "art. 395 § 1 i § 3 Kodeksu handlowego" zastępuje (...)

 • Odpowiedzialność sprzedawcy za utracone korzyści - opinia prawna

  odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest jednak bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym (art. 558 § 2 kc). Przepis art. 556 kc wprowadza dwa reżimy (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy. (...)

 • W jakim zakresie zarzut potrącenia przerywa bieg terminu przedawnienia?

  terminu przedawnienia niedozwoloną w świetle art. 123 § 1 k.c., ponieważ wierzycielowi przysługuje tylko uprawnienie do zrzeczenia się korzystania z zarzutu przedawnienia (art. 117 § (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  oddać uprawnionemu osobę podlegającą władzy rodzicielskiej lub pozostającą pod opieką. Art. 598[6]. Jeżeli zobowiązany do oddania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej (...)

 • V - Kodeks postępowania karnego - Postępowania szczególne. Nadzwyczajne środki zaskarżenia. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia

  ;Art. 471. (uchylony) Art. 472. (uchylony) Art. 473. (uchylony) Art. 474. (uchylony) Art. 474a. § 1. Wniosek oskarżonego, o którym mowa w art. (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

  Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później (...)

 • nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

  Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już się przedawniło (...)

 • Znowu KRUK - Idea

  Poniżej znalazłem wypowiedź prawnika, że prowadził sprawy o przedawnienie i w zależności od sądu ternim wahał się od roku do dwoch lat (przedawnienie) (...)

 • Przedawnienie wyroku sądu

  Proszę o pomoc mam wyrok sądu w sprawie należności niewypłaconych za pracę sąd zasądził x kwotę ale nie ma możliwości ściągnąć od pracodawcy (...)

 • dług idea - windykacja kruk

  Mam proble. 3lata temu prowadzilem działalność. Wziąłem wtedy na firme tel komórkowy, ponieważ interes nie wypalił przestałem płacić . Po trzech (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane