Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Porozumienie zmieniające

  określonym w art. 42 § 1-3 KP. W formie porozumienia zmieniającego może ulec każdy rodzaj umowy o pracę. Nadto w braku naruszenia art. 18 § 2 KP możliwym jest zarówno (...)

 • Charakter umowy o zakazie konkurencji

  umowami wzajemnymi, w których obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej strony (art. 487 k.c. w zw. z art. (...)

 • Wady formalne wypowiedzenia umowy o pracę

  §1 kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 k.p.). Tym samym, dokonanie wypowiedzenia umowy o pracę w sposób naruszający tę formę stanowi naruszenie przepisów.Nie oznacza to (...)

 • Porada prawna na temat art. 300 k.p

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art. 300 k.p, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Uprawnienia pracownika w przypadku braku otrzymania wynagrodzenia

  odszkodowania na zasadach przewidzianych w art. 471 kc związku z art. 300 kp (odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania). 3. Odpowiedzialność karna. (...)

 • Ważność umowy o pracę jedynego akcjonariusza spółki akcyjnej – opinia prawna

  ogóle zobowiązana względem akcjonariusza (art. 410 § 2 KC w zw. z art. 300 KP). Stąd akcjonariusz powinien zwrócić pobrane wynagrodzenie spółce (art. 405 KC w zw. z art. (...)

 • Sposób wypłacania zwolnionemu pracownikowi odprawy

  , czy należy w tym zakresie stosować przez analogię przepisy dotyczące wynagrodzenia za pracę, czy też na mocy art. 300 k.p. odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Przyjmuje się, że (...)

 • Przed sądem pracy...

  (art. 389 i 390 KC w związku z art. 300 KP) jest sprawą z zakresu prawa pracy (art. 476 § 1 pkt 1 KPC) i nie może być uznana za spór dotyczący ustanowienia nowych warunków (...)

 • Umowa o pracę zawarta pod wpływem błędu, podstępu

  przypadku umowy o pracę. Naszym zdaniem budzi to wątpliwości, bowiem zgodnie z art. 300 kp w sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy (...)

 • Naruszenie przez pracownika przepisów BHP

  rozstrzyga zgodna wola stron. Organ rentowy może kwestionować rodzaj łączącej strony umowy albo jako zawartej dla pozoru (art. 83 k.c. w związku z art. 300 k.p.) albo jako mającej (...)

 • Nie udokumentowane rzekome nadgodziny

  do stosunków pracy odpowiednio (art. 300 kp). W odniesieniu do takich kwestii, jak ewidencjonowanie czasu pracy, stanowiące elementarny obowiązek pracodawcy, stosowanie reguły ciężaru (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Wypowiedzenie

  Czy ważne jest wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony jeżeli nie zostało opatrzone żadną pieczątką, ani firmową, ani imienną - podpis (...)

 • pracownik młodociany, zależy to od wieku czy od zdolności do czynności prawnych?

  Czy kobieta która za zgoda sądu w wieku 16 lat wyszła za mąż i uzyskała pełną zdolność do czynności prawnych jest nadal pracownikiem młodocianym (...)

 • Czy naleza sie odsetki

  Czy pracownikowi naleza sie odsetki ustawowe za opoznienie w wyplacie wynagrodzenia ? (pawel) Oczywiście, jak od każdej spóźnionej należności. Jednak (...)

 • Wypowiedzenie pracy

  Trzy miesiące temu wypowiedziałem pracę.W między czasie personalna przeprowadziła ze mną rozmowę z której wynikało że firmie zależy na mnie. (...)

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane