Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Przyspieszona stopa amortyzacji mieszkań

  , czy z księgą wieczystą, czy bez) nigdy nie będzie środkiem trwałym, a jest wartością niematerialną i prawną (art. 22b ust. 1 pkt 1 wskazanej ustawy). Zatem do amortyzacji (...)

 • Termin wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego

  § 1 pkt 2 kpc) /por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 1999 r., I CKN 205/98, OSNC 2000/5 poz. 95/. Zarzutów opartych na tym, że część należności została (...)

 • Zwrot bonifikaty od osoby bliskiej dawnego najemcy

  udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu. 2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku zbycia: 1) na rzecz osoby bliskiej; 2) pomiędzy (...)

 • Porada prawna na temat art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16-12-2010

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16-12-2010, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Składki do FP i FGŚP od zatrudnionego u rolnika

  działalności gospodarczej. Tymczasem zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (ustawa z dnia z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności (...)

 • Rozwiązanie spółki cywilnej a VAT

  , należy zawiadomić o dokonanym spisie z natury, ustalonej wartości towarów i kwocie podatku należnego naczelnika urzędu skarbowego (art. 14 ust. 5 ustawy). Zgodnie z art. (...)

 • Pora na arbitraż z prawdziwego zdarzenia

  wątpliwości co do treści wyroku. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, każda z nich może, po zawiadomieniu drugiej strony, zwrócić się do sądu polubownego w terminie miesiąca od dnia (...)

 • Zmiana powództwa wpływa na wysokość opłaty

  obok roszczenia pierwotnego (art. 193 § 3 k.p.c.). Z kolei, zgodnie z art. 203 § 1 k.p.c., pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, (...)

 • Art. 81 kodeksu pracy - przestój a wynagrodzenie

  , art. 134 § 1 i art. 144 § 2 k.p. obejmuje oprócz wynagrodzenia zasadniczego, również dodatek funkcyjny. Z mocy ustawy lub jej upoważnienia dopuszczalne (...)

 • Co możesz robić na swojej działce bez zgody sąsiada - opinia prawna

  właściciel korzystający z rzeczy musi się zastosować. Zgodnie z art. 28.1 "Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z (...)

 • Sprzedaż mieszkania kupionego w 2005 r.

  osób fizycznych, przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z przychodami (dochodami) z (...)

 • Opodatkowanie sprzedaży domu za granicą

  osób fizycznych, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie (...)

 • Solarium tylko dla dorosłych

  ;Zakaz udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania (...)

 • Prawo prasowe zaktualizowane

  dotyczy  art. 13 ust. 2–4 ustawy – Prawo prasowe, w którym wyrazy „danych osobowych i wizerunku” zastępuje się wyrazami „wizerunku i innych (...)

 • VAT od sprzedaży opon używanych

  podatnikiem podatku od wartości dodanej; podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub (...)

 • Portal zamieszczający przeglądy i omówienie artykułów prasowych - opinia prawna

  . Wedle jej artykułu 6 utworem rozpowszechnionym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie (art. 6 ust. 1 pkt (...)

 • Wymiana "starego" prawa jazdy

  dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy (Dz.U.2002.69.640 ze zm.). Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 20 (...)

 • Emerytura a zwolnienie lekarskie wójta

  tegoż stosunku. Jednakże zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy chorobowej zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia (...)

 • Jak w podatku dochodowym od osób fizycznych pokrywa się straty?

  (ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych). W tym przypadku obniża się przychód, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku (...)

 • Ewidencje na potrzeby podatku VAT

  wszyscy podatnicy (z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. (...)

 • Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

  pierwszej załącznika do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub stanowiskach analogicznych. Nowelizacja (...)

 • Vat na usługi ogrodnicze

  stawką 3%). Wiąże się to z brzmieniem przepisów przejściowych - stosownie do art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT do dnia 30 kwietnia 2008 r. w odniesieniu do (...)

 • Preferencyjne wspólne rozliczenie małżonków

  określonych w art. 26 i art. 26c; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z (...)

 • Samochód otrzymany w darowiźnie

  pkt 3 ustawy, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie nabycia w drodze (...)

 • Zgłoszenie samowoli budowlanej

  pozwolenie na budowę. Art. 28 prawa budowlanego ustanawia generalną zasadę, iż prowadzenie robót budowlanych wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Z kolei art. 29 ust. 2 (...)

 • Polacy pracujący w UE będą mogli odliczyć od podatku składki na ubezpieczenie!

  których mowa w art. 27 ust. 9 tej ustawy, od dochodu osiągniętego z działalności wykonywanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

  Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później (...)

 • VAT-25

  Witam, Zakupiłem motocyl w Stanach Zjednoczonych, motocyl przyszedl w kontenerze do Gdyni, nastepnie zostal oclony w Niemczech, gdzie zostało zapłacone (...)

 • Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

  Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

 • Wyjazd za granicę trzeba będzie zgłosić do urzędu gminy !!!

  Obywatel polski będzie musiał zgłosić fakt wyjazdu za granicę w urzędzie gminy. Jeśli wyjazd ten będzie dłuższy niż sześć miesięcy, będzie (...)

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane