Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Wszystko o protokołach w postępowaniu karnym

  czynności wykonywanej w trybie art. 97 k.p.k. (sprawdzenie okoliczności faktycznych przed wydaniem orzeczenia), art. 396 k.p.k. (czynności wykonywane przez sędziego wyznaczonego (...)

 • Podstawy wznowienia procesu karnego

  Czy na mój wniosek z art. 9 paragraf 2 k.p.k. w związku z art. 540 k.p.k. Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich może zbadać sprawę i wznowić postępowanie sądowe (...)

 • Kto może złożyć wniosek o naprawienie szkody w postępowaniu karnym?

  § 1 k.k. w zw. z art. 39 pkt 5 k.k.) mogą złożyć: pokrzywdzony i podmioty wykonujące prawa pokrzywdzonego (art. 49 § 1 - 4 k.p.k.), prokurator (art. 49a k.p.k.) (...)

 • Porada prawna na temat art. 22paragraf 1kpk

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art. 22paragraf 1kpk, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Który sąd osądzi przestępcę?

  . Przykładowo na postanowienie sądu, któremu przekazano środek odwoławczy, w kwestii właściwości tego sądu przysługuje zażalenie.  Przepis art. 35 § 3 k.p.k. o zażaleniu (...)

 • Skutki wyłączenia sędziów

  jest możliwym, aby wniosek pokrzywdzonego o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu w trybie art. 37 k.p.k. nie został rozpoznany, bo Sąd załatwi sprawę w trybie art. 43 k.p.k.? (...)

 • Projekt zmian w kodeksie postępowania karnego

  Kilka dni temu do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego. Czego dotyczy projektowana zmiana? Na dzień dzisiejszy policja, na zasadzie artykułu 244 paragraf 1 kpk (...)

 • Zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa

  , prezes sądu przesyła jego odpis prokuratorowi, wzywając go do nadesłania w terminie 14 dni akt postępowania przygotowawczego. Zgodnie z art. 55 kpk ten akt oskarżenia powinna Pani wnieść (...)

 • Pozew cywilny a powództwo adhezyjne

  poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. W doktrynie podniesiono problem wzajemnej relacji art. 442 [1] § 1 i 2 k.c. Uzasadnione wydaje się traktowanie (...)

 • Tryb uproszczony w postępowaniu karnym

  Jak mam rozumieć dopisek na akcie oskarżenia" "Na zasadzie art. 24 paragraf 1, 31 paragraf 1 kpk oraz 469 pkt.1 kpk sprawa niniejsza podlega rozpoznaniu przez Sąd Rejonowy w (...)

 • Jakie prawa i obowiązki ma świadek w postępowaniu karnym?

  dane. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy dziennikarz dysponuje wiedzą o przestępstwie objętym obowiązkiem doniesienia. Powyższe wynika z art. 179 i art. 180 k.p.k. Jak przesłuchuje (...)

 • Prawo do odmowy składania zeznań w procesie karnym - opinia prawna

  22/2006, OSNKW 2006/11 poz. 98 Sąd Najwyższy stwierdził jednak, iż skorzystanie przez świadka z prawa odmowy zeznań (art. 182 § 1 kpk) może nastąpić także przez złożenie oświadczenia (...)

 • Zasady uznawania dowodu zagranicznego w Polsce

  warunki określone w art. 334 § 1 lub art. 337 § 1 k.p.k. z 1969 r., natomiast protokoły oględzin, opinie lekarskie, kryminalistyczne i inne dokumenty sporządzone w tym trybie (...)

 • Jakie są prawa i obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniu karnym?

  postępowaniu mediacyjnym jest dobrowolny. Pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji są brane pod uwagę przez sąd przy wymiarze kary. Powyższe uprawnienia wynikają z przepisów art. 23a k.p.k. (...)

 • Jakie są prawa i obowiązki podejrzanego w postępowaniu karnym?

  uprawnień są: art. 78 § 1 oraz art. 624 § 1 i art. 627 § 1 k.p.k.  Pozostałe prawa podejrzanego  Podejrzany ma prawo do: składania wyjaśnień (także na (...)

 • Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego – lepiej później niż nigdy

  psychiatryczną, czyni z tej formy pozbawienia wolności normę nader łatwą do zastosowania". W dalszej części uzasadnienia, odnosząc się do przepisów art. 203 § 2 k.p.k. w (...)

 • Odroczenie rozprawy a stawiennictwo świadka

  KPK). Na następnej rozprawie córka stawiła się wraz ze mną i złożyła zeznania. Mimo tego, Sąd z urzędu nałożonej kary nie uchylił. Przepis art. 285 § 1 KPK stosuje się w przypadku (...)

 • Pokrzywdzony w procesie karnym - opinia prawna

  , pokrzywdzony powinien aż do czasu rozpoczęcia przewodu na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie występował w roli oskarżyciela posiłkowego (art. 54 § 1 k.p.k.). Zgodnie (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140-142, art. 148 § 4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151-154, art. 156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, art. (...)

 • Apelacja karna od wyroku zaocznego

  § 2 kpk). Uwzględnienie sprzeciwu nie podlega zaskarżeniu i powoduje ponowne skierowanie sprawy na rozprawę celem rozpoznania jej w innym składzie sędziowskim (art. 482 § 3 kpk, (...)

 • Powołanie biegłego w celu badania wiarygodności świadka obowiązkiem Sądu

  uzyskania wyniku umożliwiającego potwierdzenie lub zaprzeczenie wiarygodności dokonanego rozpoznania, to obowiązkiem sądu orzekającego, wynikającym z treści art. 366 § 2 i art. 167 k.p.k., (...)

 • Jakie są prawa tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym?

  urzędu - przedstawicielstwo dyplomatyczne tego państwa. Wskazane uprawnienia wynikają z art. 72 § 1 i art. 612 k.p.k. Jakie podstawowe prawa przysługują tymczasowo aresztowanemu w (...)

 • Pełnomocnik z urzędu

  Prokuratura rejonowa umorzyła śledztwo o przestępstwo z art. 233 § 1 kk. i inne powołując się na art. 17 § 1 pkt 1 kpk. W pouczeniu mam podane, że w ciągu 1 miesiąca mam możliwość (...)

 • Prawa osoby oskarżonej

  nie mogą budzić wątpliwości (art. 335 k.p.k.). Wydaje się, że tak nie było w tym przypadku. Art. 479 §1 k.p.k. mówi, że w postępowaniu uproszczonym można przeprowadzić rozprawę (...)

 • Jakie prawa i obowiązki ma zatrzymany w postępowaniu karnym?

  . Podstawą prawną tych obowiązków są przepisy art. 74 § 2 k.p.k.  Kiedy i jak może nastąpić przeszukanie osoby? W celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w (...)

 • Zmiany w prokuraturach

  ;limit ma obowiązywać w przypadku przestępstw przewidzianych w art. 279 § 1, art. 286 § 1 i 2 oraz w art. 289 § 2 Kodeksu karnego. Dochodzenia nie będzie się natomiast prowadzić:  w (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane