Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  spółdzielni. Przepis art. 13 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.   Art. 151. (...)

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa

  . Do świadczenia rehabilitacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 ust. 4 5, art. 12, art. 13 ust. 1, art. 15 17. Rozdział 4Zasiłek wyrównawczy (...)

 • Ustawa o podatku od spadków i darowizn

  art. 15 ust. 1, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 1-3. Rozdział 4aZeznania podatkowe Art. 17a. 1. Podatnicy podatku są obowiązani, z zastrzeżeniem (...)

 • Porada prawna na temat art. 15 ust 1

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art. 15 ust 1, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

  wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.2. Przy określaniu wysokości stawek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, rada gminy może różnicować (...)

 • Kara umowna jako koszt uzyskania przychodu

  , spełniającym przesłanki określone w art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (...)

 • Stosowanie ustawy o STIR

  ) Banki i SKOK-i nie przekazują izbie rozliczeniowej kompleksowej informacji o rachunkach (art. 119zp § 1 pkt 1 O.p.) i zestawień transakcji dotyczących rachunków (art. (...)

 • Jak opodatkowana jest pomoc z programów dofinansowanych z funduszy strukturalnych UE?

  sfinansowane z tych przychodów będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów (na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 22 ust. (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)

  ;rej mowa w art. 27 ust. 1.1a. Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w tym przepisie, zmniejsza się, z zastrzeżeniem (...)

 • Niekonstytucyjne przeszukania

  ; 12) art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu w zakresie, w jakim uprawnia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (...)

 • Wypłata odszkodowania a koszty uzyskania przychodu

  w art. 23. Podobne uregulowania zawiera odpowiednio art. 15 ust. 1 i art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odstąpienie od umowy najmu może być z różnych (...)

 • Ustawa o czasie pracy kierowców

  ;rych mowa w ust. 1, wyłączone są z zakresu stosowania rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 . Art. 30. 1. W warunkach i na zasadach, o których mowa w art. 14 ust. (...)

 • Kiedy można cofnąć pozwolenie na broń?

  , nieopanowany i niebezpieczny. Osoba o takich cechach charakteru stwarza też realne niebezpieczeństwo użycia broni w sposób wskazany w art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy o broni i (...)

 • Kierujący pojazdami

  prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy. 2. Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 10 ust. 3, art. 18 ust. 3, art. 58 ust. 2, art. (...)

 • Ustawa o podatku od towarów i usług

  podstawie art. 113 ust. 1 9.3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w art. 15, będący osobą fizyczną nie (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  ;art. 281, art. 281 a, art. 284b-285a, art. 286 § 2, art. 286a, art. 288 art. 291 § 1 i 4 tej ustawy. 2. W sprawach, o których mowa w art. (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 - 42)

  art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1.  1a.  Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 1 i 7 nie (...)

 • Czy istnieje możliwość dochodzenia zwrotu tzw. opłat półkowych?

  element kształtujący wysokość ceny sprzedaży, czy też są od niej niezależne. Zgodnie z art. 15 ust 1 pkt 4 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest pobieranie innych niż (...)

 • Czynności członków zarządu spółek działających na podstawie umów cywilnoprawnych a VAT

  . 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 120 - 195)

  . UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 146, z późn. zm.). Art. 133.  Przepisu art. 132 ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli ochrona wygasła na podstawie (...)

 • Prawo bankowe

  działalnością bankową.2. Powierzenie wykonywania czynności, o którym mowa w ust. 1, nie może obejmować: 1) zarządzania bankiem w rozumieniu Art. 368 § 1 ustawy z dnia (...)

 • Pozwolenie na broń palną

  , i które również mogą stanowić podstawę cofnięcia pozwolenia na broń na z art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy o broni i amunicji.” Trafnie wskazuje J. Piórkowska-Flieger (...)

 • Powstanie obowiązku uiszczenia opłaty targowej

  z 12 października 1993 r. (SA/Lu 591/93, Wspólnota 1994/2/18) stwierdził, iż „Art. 15 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 1 - 106)

  spełniającej wymagania określone w art. 56 ust. 2 art. 58 ust. 4, może wyrazić zgodę na prowadzenie przez tę uczelnię studiów międzykierunkowych, z zastrzeżeniem art. (...)

 • Wyliczenie kapitału początkowego

  . 15, 16, 17 ust. 1 i 3 oraz art. 18, z tym że okres kolejnych 10 lat kalendarzowych ustala się z okresu od dnia 1 stycznia 1980 r. do dnia 31 grudnia 1998 r. Wskazać należy, (...)

 • Karta Nauczyciela

  . 9 ust. 1 pkt 1 ust. 1a-3, odbycie stażu, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1-3, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, o której mowa w art. (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane