Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa o podatku od towarów i usług

  , nie występuje w przypadku, gdy: 1) dotyczy towarów, do których miałyby odpowiednio zastosowanie przepisy art. 45 ust. 1 pkt 9, art. 80, art. 83 ust. 1 pkt (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  art. 197-203 Kodeksu karnego, popełnione w związku z tymi zaburzeniami.§ 7. Nagrody wymienione w art. 138 § 1 pkt 7 lub 8 dyrektor zakładu karnego przyznaje z urzędu lub na pisemny wniosek (...)

 • II - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - Postępowanie

  określonej w art. 145 § 1 pkt 4 oraz w art. 145a następuje tylko na żądanie strony. Art. 148. § 1. Podanie o wznowienie postępowania wnosi się do organu administracji (...)

 • Porada prawna na temat art. 113 § 1

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art. 113 § 1, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Dla kogo kasy fiskalne w 2008 roku?

  podatku lub są podatnikami podmiotowo zwolnionymi od podatku z uwagi na niskie obroty (na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT)- nie później niż do końca miesiąca następującego (...)

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 78 - 129)

  wyłączne prawo do rozporządzania takim wydaniem i korzystania z niego w zakresie, o którym mowa w art. 50 pkt 1 i 2, przez okres trzydziestu lat od daty publikacji. Art. 99[3]. Przepisy (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  . 159-162, art. 164-168, art. 170-172, art. 180 art. 181. Art. 39. 1. Sąd może w ramach zabezpieczenia zawiesić prowadzone przeciwko dłużnikowi egzekucje, (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 92 - 148b)

  . 93, art. 94, art. 96, art. 97 ust. 1 i 2, art. 98, art. 98a oraz art. 99.3. Podziału nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się pod (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  przedsiębiorcami. Art. 75. (uchylony). Art. 75[1]. § 1. Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo ustanowienie na nim użytkowania powinno być dokonane w formie pisemnej (...)

 • Kontakty z dzieckiem według projektu nowelizacji K.r.o.

  osobistych kontaktów rodziców i dzieci, autorzy projektu proponują rozbudowanie go - i dodanie nowych. Przepis art. 113 § 1 będzie wyraźnie stanowił, że niezależnie (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  duchownym zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Przepisy art. 1 § 3 oraz art. 2 i art. 8 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.Art. (...)

 • Uniemożliwienie kontaktu ojca z dzieckiem

  orzeknie tylko: - w razie pozbawienia władzy rodzicielskiej (art. 113 § 1) - oraz w razie jej ograniczenia polegającego na umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  zamiany lokalu  określają postanowienia statutu. Rozdział 1[1] Prawa członków spółdzielni mieszkaniowej Art. 8[1]. 1. Członek spółdzielni mieszkaniowej ma (...)

 • Wznowienie postępowania w sprawie o wykroczenia

  wniosek może sporządzić tylko adwokat ? Zgodnie z art. 113 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, do wznowienia postępowania prawomocnie zakończonego w trybie przepisów (...)

 • Usługi rzeczoznawstwa a zwolnienie z VAT

  VAT, muszę dokonać jego korekty? Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej (...)

 • Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

  nieprzekroczenie limitu sprzedaży w wysokości 200 tys. zł rocznie (w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT) lub jesteś zwolniony przedmiotowo. Co w przypadku, gdy wyszukiwany kontrahent jest w (...)

 • Kto jest \"małym podatnikiem\" VAT?

  , poz. 1664)6), jeżeli usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, niekorzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9. nabywające usługi w (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  art. 59-62 i art. 64-66 stosuje się w przypadku: 1) śmierci partnera,  2) ogłoszenia upadłości partnera,  3) wypowiedzenia umowy spółki przez partnera lub wierzyciela partnera. (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140-142, art. 148 § 4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151-154, art. 156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, (...)

 • Limit zwolnienia podmiotowego z VAT dla tłumacza

  podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych, a wynagrodzenie zalicza się do limitu z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT (tak: postanowienie Pierwszego Urzędu Skarbowego (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  ;art. 281, art. 281 a, art. 284b-285a, art. 286 § 2, art. 286a, art. 288 art. 291 § 1 i 4 tej ustawy. 2. W sprawach, o których mowa w art. (...)

 • Miejsce pobytu dziecka a władza rodzicielska

  rozróżnienie między władzą rodzicielską nad dzieckiem a utrzymywaniem kontaktów z dzieckiem, które niewątpliwie wiążą się z miejscem jego przebywania. Z art. 58 § 1 (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  organ uczelni wskazany w statucie. 2. Do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi stosuje się odpowiednio przepisy art. 138 ust. 1Art. 136. 1. W (...)

 • Kodeks pracy

  wynagrodzenia za okres 2 tygodni. § 3. Przepis § 1 nie ma zastosowania w razie przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę na zasadach określonych w art. 23 1 . Art. (...)

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody

  albo została od nich zwolniona na podstawie art. 182 lub art. 185.  Art. 187. § 1. Przyrzeczenie od świadka może odebrać tylko sąd lub sędzia wyznaczony. § 2. Świadek (...)

 • Ustalenie kontaktów ojca z synem.

  . W przypadku braku porozumienia między rodzicami, jedyną drogą ustalenia kontaktów jest postępowanie sądowe. Art. 113[1].  § 1. Jeżeli dziecko przebywa stale u (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • SONDA - ile dostajecie alimentów / ile chcielibyście

  Proponuję przeprowadzenie sondy: Proszę napiszcie w jednym zdaniu ile dostajecie alimentów, lub ile Sąd przyznał bez wzglądu na to, czy są płacone, (...)

 • Co oznacza zasada wzajemnego szacunku?

  Co oznacza zasada wzajemnego szacunku? Chodzi mi o ustalenie przy rozwodzie zasady rodzicielskiej. Adwokat męża zarzucił mi nie trzymanie się zasady (...)

 • nie chce wydac zgody na paszport

  mam dzicko 7 letnie,moja byla chce wyjechac z nia na stale zagranice ,nie bylismy malzenstwem nie mma ograniczonych praw, dziecko do wrzesnia 2010 miszkalo (...)

 • kontakty z dzieckiem a osoby trzecie

  Witam Mam nietypowa sytuacje jestem w związku nie formalnym nasza sytuacja nie pozwala zęby zamieszkać razem wiec dziecko z konkubinata mieszkają (...)

 • Problem z sąsiadem

  Mieszkam w domku jednorodzinnym otoczonym ogrodem o pow.1074m2. Mój sąsiad z lewej strony na swoim terenie podwyższył sobie grunt już o 2 m, przy (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane