Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Obalenie domniemania niewinnośći po nałożeniu mandatu karnego przez policję

  związku z powyższym należy powoływać się na literalne brzmienie art. 32 par. 1 i 2 k.p.w. oraz art. 5 k.p.k, które stanowią, że domniemanie winy obala jedynie prawomocny (...)

 • Naruszenie obowiązku meldunkowego

  Otrzymałem zawiadomienie z komisariatu policji, że przesłano wniosek do sądu grodzkiego o ukaranie mnie za popełnienie czynu art. 147 par. 1 kodeksu wykroczeń w związku z art. (...)

 • Uprawnienia straży miejskiej - parkowanie

  (Dz.U. 2003 r. Nr 208, poz. 2026 ze zm.) strażnicy mogą nakładać grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 88, art. 90, art. 91, art. 92 § 1, (...)

 • Porada prawna na temat art 94 kpw par 1

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art 94 kpw par 1, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Podejrzenie o popełnienie wykroczenia drogowego

  ukaranie - podejmuje stosowne kroki. Zgodnie z art. 54 par. 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, k.p.w. - w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem (...)

 • Obowiązek dostosowania wysokości kapitału zakładowego spółki - opinia prawna

  określonych w art. 154 § 1 i § 2 k.s.h., z uwzględnieniem przepisu przejściowego, tj. art. 624 § 1 k.s.h. Sankcja ta polega na zakazie wypłaty wspólnikom spółki z ograniczoną (...)

 • *Praca powyżej 12 godzin

  pracodawca, jako podmioty ustanawiające regulamin pracy, albo sam pracodawca wydający ogłoszenie, o którym stanowi art. 150 par. 1 k.p. Swoboda oceny nie może tu oznaczać jej dowolności, (...)

 • Niezdolność i nieobecność w pracy jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

  chorobą zawodową. (art. 53 par. 1 pkt 1 lit. b). Okres ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę (o którym mowa wyżej) rozpoczyna swój bieg od następnego dnia kalendarzowego, (...)

 • Naruszenie porządku publicznego

  Proszę o odpowiedź co do treści: art. 54 par. 1 KW oraz art. 56a kpw - w związku z otrzymanym pismem, w którym zostały przytoczone powyższe artykuły. Art. 54 Kw (...)

 • Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

  ) w licytacji do czasu orzeczenia rozwodu (art. 976 k.p.c.); mogłaby Pani nabyć udział męża w nieruchomości ewentualnie na podstawie art. 984 § 1 k.p.c. w zw. z art. 1004 k.p.c., (...)

 • Zmiany w ksh - spółki osobowe

  (niesubsydiarnie). Zmiana przepisów dotyczących przekształcania spółki cywilnej w spółkę jawną.Znowelizowany przepis art. 26 par. 4 zdanie 1 k.s.h. przewiduje (...)

 • Nakaz rozbiórki a kara grzywny

  . ONSA 2001/2/79). Co grozi za samowolę budowlaną? Naruszenie art. 48 czy 49b, a także art. 50 ust. 1 pkt 1 lub art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane stanowi (...)

 • Sąd przesyła pisma tylko do pełnomocnika

  okoliczności danej sprawy. Podstawowym warunkiem przywrócenia terminu jest brak zawinienia w jego niedotrzymaniu. Naszym zdaniem w przypadku braku znajomości prawa (konkretnie art. 94 par. (...)

 • Hipoteka przymusowa na rzecz Urzędu Skarbowego

  . 509 z ind. 1 par. 1 k.p.c.). Zgodnie z art. 398 z ind. 22 k.p.c. od orzeczenia referendarza sądowego można wnieść skargę w terminie 7 dni od doręczenia orzeczenia. Skargę rozpoznaje (...)

 • Likwidacja spółki - obowiązki likwidatorów

  wymaga czasu, a powinno być wykonane najpóźniej w ciągu trzech miesięcy, bo taki termin wynika z art. 52 ust. 1 w zw. z art. 52 ust. 3 pkt 1 u.rach. (inny dzień bilansowy);  3) (...)

 • Zmiany w ksh - łączenie, podział i przekształcenia spółek

  wkładów niepieniężnych do spółki. Zmieniony przepis art. 497 par. 1 ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej :k.s.h.) i art. 532 par. 1 k.s.h. wyraźnie wyłącza (...)

 • Wgląd do akt po zakończeniu postępowania

  uregulowań zawartych w kodeksie postępowania karnego. Konkretnie stanowi o tym art. 38 par. 1 kpw odsyłając do art. 156-158 kpk. Obwinionemu udostępnia się akta sprawy (...)

 • Odwołanie pełnomocnictwa

  przepisu tego można wyciągnąć wniosek, że w ten sam sposób można również odwołać pełnomocnictwo. Do tego należy dodać, że wypowiedzenie pełnomocnictwa procesowego przez mocodawcę zgodnie z art. (...)

 • Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

  pomiędzy nimi - będzie miał zaliczony okres pracy na umowy terminowe do okresu zatrudnienia na umowę o pracę na czas nieokreślony. Jeśli doszło do przejęcia zakładu pracy pracodawcy w trybie art. (...)

 • Wniosek o ukaranie może sporządzić jedynie podmiot uprawniony

  był osoba wyznaczona do przedstawiania wniosków o ukaranie w postąpowaniu o wykroczenia.Sąd Najwyżzy w swej uchwale stwierdził, że:Wniosek o ukaranie, o którym mowa w art. 57 § 1 k.p.w., (...)

 • Potrącenia komornicze z zasiłku

  27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) oraz zaliczkę na podatek dochodowy (art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 (...)

 • Mobbing w pracy - jak się bronić?

  . Brak zaistnienia tej przesłanki limituje roszczenia pracownika do zadośćuczynienia na podstawie art. 94 z ind. 3 par. 3 Kodeksu Pracy, lub przepisów Kodeksu Cywilnego. Jak udowodnić (...)

 • Okresy zatrudnienia w górnictwie

  postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz.U. 1983.10.49 ze zm.). Rozporządzenie to wydane zostało na podstawie art. 89 ust. 3, art. 94 i art. (...)

 • Uprawnienia do prowadzenia pojazdu.

  . Pozytywne przejście tej kwalifikacji powodowałaby zwrot dokumentu prawa jazdy na podstawie art. 138 ust.2 tej ustawy. Co więcej,  w razie nie poddania się tej kwalifikacji, zgodnie z art. (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Kontrola legalnosci oprogramowania na jakiej podstawie?

  Witam, Wiele sie ostatnio slyszy na temat "najsc" policji na prywatne osoby i firmy w celu kontroli legalnosci oprogramowania. Pomijajac fakt (...)

 • Palenie śmieci na własnej posesji?

  Czy ktoś się może orientuje, czy wolno mi palić śmieci na własnej posesji i jakie są związane z tym oraniczenia? Na pewno nie wolno palić Ci nawet (...)

 • Mobbing w pracy!!!

  Witam! Mam problem.Od dluzszego czasu moj tata jest ponizany w pracy przez swoich kolegow. Szczegolnie przez jednego, ktory jest prowokatorem tych sytuacji. (...)

 • czasowe prawo jazdy

  policja zatrzymała mnie do kontroli i za to że minął mi termin prawa jazdy-nie zrobiłem badań lekarskich, wypisali mi mandat 500 zł z art 94 par (...)

 • Jazda bez prawa jazdy ? czy to jest wykroczenie?

  Witam! Chciałbym się dowiedzieć co grozi za jadę bez prawa jazdy? Czy to prawda, że przez 2 lata później nie możesz zdawać egzaminu? Zgodnie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane