Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Bezczynność wierzyciela alimentacyjnego prowadzi do umorzenia egzekucji z nieruchomości

  zastosowania art. 823 k.p.c. nie byłoby uzasadnione. Sąd Najwyższy zwrócił również uwagę, iż wyłączenie zastosowania art. 823 k.p.c. zostało umieszczone w jednostce (...)

 • Prawo głosu wierzyciela

  przewidzianej w art. 9115 k.p.c. W opisanej sytuacji faktycznej należy wskazać na przepis art. 9113 k.p.c: Zajmując udział wspólnika w spółce handlowej albo prawa (...)

 • Wniosek o uzasadnienie a doręczenie drugiej stronie

  być wątpliwości, że pismem, które ze względu na swą istotę i cel służy tylko interesowi osoby wnoszącej, jest wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku (art. 328 § 1 k.p.c.), podstawową (...)

 • Opinia prawna na temat art 913 kpc

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art 913 kpc, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Wyjawienie majątku zastawniczego

  przeze mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny.\". Słusznie więc podkreśla się w doktrynie, że: „Intencję niesienia pomocy wierzycielowi wyraża wprost art. 913 § 1, stwierdzając, (...)

 • Odpisy pism procesowych i termin ich składania

  . 233 kpc), wreszcie na obciążeniu strony kosztami postępowania (art. 103 § 2 kpc). Sad ocenia to biorąc pod uwagę całokształt okoliczności w sprawie. Stronie przeciwnej przysługuje (...)

 • Rozwiązanie umowy dożywocia

  1997 r., sygn. III CKN 50/97 cechą wspólną wszystkich zaszłości, jakie kwalifikują wypadek z art. 913 § 2 k.c. jako wyjątkowy, jest krzywdzenie dożywotnika.  Zgodnie z wyrokiem SN z (...)

 • Czy zażalenie wniesione do niewłaściwego sądu podlega odrzuceniu?

  miejscowej sądu pierwszej instancji. W postępowaniu apelacyjnym stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji (art. 391 § 1 k.p.c.), a w postępowaniu zażaleniowym (...)

 • Rozwiązanie umowy dożywocia

  nienależytego wykonywania zobowiązania. Natomiast, zgodnie z art. 913 § 2, w wypadkach wyjątkowych sąd może na żądanie zobowiązanego lub dożywotnika, jeżeli dożywotnik jest zbywcą (...)

 • Sądowi należy zwracać uwagę na uchybienia

  pozwanego powziął wątpliwość, czy zarzut naruszenia art. 479[18] § 3 może być uwzględniony, jeżeli pozwany stosownie do treści art. 162 k.p.c. nie zwrócił uwagi sądu (...)

 • Ubezwłasnowolnienie osoby bliskiej – opinia prawna

  z art. 31 k.k. (kodeksu karnego) nie popełnia czynu zabronionego osoba, która z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego czy innego zakłócenia czynności psychicznej, nie mogła

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Jakub Spalik

Jakub Spalik

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym. Doradza małym i średnim przedsiębiorcom. Sporządza umowy cywilnoprawne oraz pisma procesowe dla podmiotów profesjonalnych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • SN postanowienie

  Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści (...)

 • POLISA POSAGOWA PZU

  Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego (...)

 • KOMORNIK

  Witam.Zwracam się z prośbą o sposób postępowania w następującej sprawie;W 1996 roku przyszedł na świat mój syn,bardzo szybko rozwiązaliśmy (...)

 • CZY KOMORNIK MIAŁ PRAWO?

  MAM PRZYZNANE ALIMENTY NA DWOJE DZIECI W KWOCIE 600 ZŁ, ZGŁOSIŁAM SPRAWE DO KOMORNIKA. ZAKŁAD PRACY PRZESŁAŁ NA JEGO KONTO KWOTĘ 600 ZŁ GDYŻ POZOSTAŁA (...)

 • komentarze do art.416.1 KPc

  Gdzie mozna szukac komentarzy do art. 416.1 KPC. Dysponuje komentarzem P. WOjcika . Szczegolnie wazne jest jak sporzadzi,c skarge o wznowienie , aby (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane