Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Zbycie nieruchomości obciążonej prawem dożywocia

  zamieszkiwać wraz ze swoją rodziną oraz korzystać z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do użytku mieszkańców budynku (art. 301, 302 k.c.). umowa dożywocia, dożywotnik, umowa sprzedaży, (...)

 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie

  niego odszkodowania na mocy art. 471 k.c., zgodnie z którym dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie (...)

 • Skuteczność zarzutu przedawnienia

  ubezwłasnowolnienia (art. 122 § 1 i 3 k.c.). Ponadto, przedawnienie biegnie na nowo w razie przerwania biegu przedawnienia. Następuje to w następujących przypadkach : 1) przez każdą czynność (...)

 • Opinia prawna na temat art 6kc

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art 6kc, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • W jakiej części mieszkanie nabyte przed ślubem wchodzi do masy spadkowej

  dziedziczą po zmarłym.Odrębną kwestią jest dział spadku, czyli rozdzielenie pomiędzy spadkobierców poszczególnych praw wchodzących do spadku. Zgodnie z art. 1037 k.c. dział (...)

 • Odpowiedzialność poręczyciela umowy pożyczki

  niemożności świadczenia, o której w chwili zawarcia umowy wiedział dłużnik (art. 387 § 2) i w wypadku następczej niemożliwości świadczenia głównego (art. 475 § 2). (...)

 • Potrącenie wzajemnych wierzytelności

  drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe.   Zgodnie z treścią art. 498 KC każdy podmiot prawa cywilnego może potrącić swoją wierzytelność (...)

 • Bezprawne zajmowanie lokalu a odcięcie dopływu wody i gazu

  : „Wynajmujący, z mocy art. 662 par. 1 k.c. i art. 9 ustawy o najmie lokali [obecniew stosunku do lokali mieszkalnych kwestie tę reguluje wspomniany wyżej art. 6a u.ochr.lok.,przyp. (...)

 • Niespłacone kredyty a śmierć kredytobiorcy i przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

  zdobrodziejstwem inwentarza wyłączone jest, gdy chodzi o realizację wierzytelnościzabezpieczonej hipoteką (wynika to z art. 74 ustawy z 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych ihipotece), zabezpieczonej (...)

 • Ogłoszenie upadłości przez firmę jednoosobową

  . 431 k.c. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub (...)

 • Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

  moich dzieci, oświadczenia o odrzucenie spadku? Zgodnie z art. 1020 spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Na podstawie (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Jakub Spalik

Jakub Spalik

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym. Doradza małym i średnim przedsiębiorcom. Sporządza umowy cywilnoprawne oraz pisma procesowe dla podmiotów profesjonalnych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

  Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już się przedawniło (...)

 • zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

  Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później (...)

 • Spółka cywilna

  Czy i dlaczego odpowiedzialność solidarna wspólników w spółce cywilnej jest obligatoryjna i czy w drodze umowy między wspólnikami można wyłączyć (...)

 • SN postanowienie

  Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści (...)

 • art. 222 k.c.

  czy zasadność roszczeń z art. 222 k.c. zależy od winy podmiotu naruszającego? nie gdyz mają charakter obiektywny CryHavoc


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane