Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Zażalenie na bezczynność organów

  czy za pośrednictwem, w jednym czy dwóch egzemplarzach. Czy muszę wezwać burmistrza do działania, a jeśli tak czy mogę zrobić to e-mailem? Zażalenie, o którym mowa w art. 37 § 1 k.p.a

 • Uzasadnienie faktyczne decyzji administracyjnej

  Co powinno zawierać uzasadnienie faktyczne decyzji administracyjnej? Zgodnie z art. 107 § 3 k.p.a. uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie

 • Charakter prawny przeniesienia funkcjonariusza

  służbowej w państwowych jednostkach organizacyjnych w rozumieniu przepisu art. 196 § 4 pkt 2 k.p.a."1. W konsekwencji od decyzji takiej przysługuje uprawnionemu najpierw prawo do odwołania (...)

 • Porada prawna na temat art 61a kpa

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art 61a kpa, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z nieruchomosci

  indywidualny (wymaga tego art. 7 kpa). Należało przeprowadzić dowody mające na celu weryfikację okoliczności powołanych przez wnioskodawców, a mianowicie niekorzystny wpływ drzewa na (...)

 • Odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy

  administracyjnego. Zgodnie z art. 128 k.p.a. odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli wynika z niego, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Tym samym (...)

 • Termin do wniesienia odwołania od decyzji

  którym to ogłoszenie lub doręczenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni, zatem dnia czternastego, uważa się za koniec terminu (Art. 57 § 1 k.p.a.). Jeżeli więc decyzja (...)

 • Opieszałość urzędu

  sposób jak poprzez aktywny udział w postępowaniu administracyjnym na zasadach określonych przez k.p.a. - np. składanie wniosków dowodowych, przedkładanie dowodów, dokumentów, (...)

 • Uwierzytelniony odpis decyzji

  administracyjnego. Konkluzja tych analiz jest taka, iż na podstawie przepisu art. 109 § 1 kpa, stronie postępowania doręcza się nie oryginał decyzji (który pozostaje w aktach sprawy) lecz uwierzytelniony (...)

 • Zaświadczenie dla WKU o pobycie za granicą

  pełnomocnictwa notarialnego. Podczas, gdy art. 33 kpa wprost mówi, iż pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Jeżeli dojście do porozumienia z organem (...)

 • Wniosek o wznowienie od osoby nie będącej stroną

  We wniosku o wznowienie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę podałem "twarde dowody" na zaistnienie sześciu z ośmiu przesłanek wznowienia (1, 2, 4, 5, 6 i 8 z art. 145 par. 1 KPA). Jedną, (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane