Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

  • Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

    ;w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ust. 1 i ust. 2;  spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali lub z

  • Brak rejestracji VAT-R/UE dla WDT a stawka 0%

    dostawy. Na podstawie art. 41 ust. 3 cyt. ustawy, w wewnątrzwspólnotowej dostawie stawka podatku wynosi 0% z zastrzeżeniem art. 42 oraz przy spełnieniu pozostałych warunków określonych zarówno (...)

  • Wpis do ewidencji nowej szkoły niepublicznej

    ubiegać o nadanie jej uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności? Jeżeli tak, to jaki jest sens zapisów art. 86 Ustawy o szkole eksperymentalnej? Art. 82 Ustawy z 7 września (...)

  • Opinia prawna na temat art 61a kpa

    Nie szukaj dłużej informacji na temat art 61a kpa, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

  • Przedmiot skarg i wniosków, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego

    , a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Natomiast przedmiotem wniosku, zgodnie z art. 241 k.p.a., są w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności

  • Uchylenie decyzji przy wielości stron postępowania

    prawo, może być uchylona lub zmieniona w każdym czasie. Zgodnie z art. 155 k.p.a. zmiana taka wymaga jednak wyraźnej zgody strony. Problem pojawia się w sytuacji, kiedy w postępowaniu brała (...)

  • Właściwość miejscowa terenowej jednostki ZUS

    ) kpa: Właściwość miejscową organu administracji publicznej ustala się: w innych sprawach - według miejsca zamieszkania (siedziby) w kraju, a w braku zamieszkania w kraju - według miejsca pobytu

  • Decyzja podpisana z upoważnienia wojewody

    decyzja administracyjna była oznaczona numerem (zazwyczaj podaje się właśnie sygnaturę akt). Z wskazanego wyżej art. 107 par. 1 kpa wynika zaś, iż wymogom formalnym dla uznania danego aktu (...)

  • Przekształcenie użytkowania a koszty operatu

    przekształcenia.Jednakże zgodnie z art. 262 kpa stronę obciążają te koszty postępowania, które: wynikły z winy strony,  zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, (...)

  • Termin uzupełnienia wniosku

    dni od otrzymania pisma . W przeciwnym wypadku pozostawi się podanie bez rozpoznania (Art. 64 par 2 Kpa). Ze względu na pewne okoliczności nie mogę uzupełnić wniosku w wyznaczonym terminie 7 (...)

  • Zobowiązanie do opuszczenia terytorium RP

    Administracyjnego). Jedynie w uzasadnionych przypadkach na mocy art. 135 KPA, organ administracyjny może wstrzymać natychmiastowe wykonanie decyzji. Wydawałoby się więc właściwym podanie w (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane