Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Egzekucja skierowana do małoletniego

  przedstawiciela ustawowego. Zgodnie z k.p.a., którego przepisy stosuje się do postępowania egzekucyjnego w administracji, pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu

 • Wznowienie postępowania administracyjnego

  związana wydanym przez WSA wyrokiem? Czy ta strona może ubiegać się, w sposób skuteczny prawnie, o wznowienie postępowania w trybie art. 145 par. 1 pkt 4 Kpa? Czy organ wojewódzki rozpatrujący (...)

 • Brak zgody małżonka na przebudowę

  zobowiązany wydaną decyzją? Czy małżonek nie biorący udziału w postępowaniu może żądać wznowienia postępowania w trybie art. 145 par. 1 pkt 4 Kpa i gdzie, biorąc pod uwagę konkurencyjność (...)

 • Opinia prawna na temat art 61a kpa

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art 61a kpa, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Wszczęcie postępowania przygotowawczego

  przygotowawczego (ani odmowy). Czy istnieje przepis (poza KPA), który określa tryb ustalania wiarygodności materiałów w postępowaniu? Zgodnie z art. 305 i 306 kodeksu postępowania karnego niezwłocznie (...)

 • Organ wyższego stopnia

  . W uzasadnieniu uchwały moja argumentacja merytoryczna została całkowicie pominięta. Do kogo można zaskarżyć taką uchwałę? Przepis art. 127 § 2 kpa wyraźnie stanowi, że właściwy do (...)

 • Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi

  W trybie art. 221 KPA wniosłem do wojewody skargę na starostę ze względu na naruszenie, w mojej ocenie, prawa przez starostę. Naruszenie to polegało na przyjęciu zgłoszenia budowy ogrodzenia. (...)

 • Odszkodowanie od samorządu terytorialnego

  , - wojewoda wydał decyzję, w której stwierdzono nieważność decyzji w sprawie pozwolenia na budowę wydanej przez starostę, na podstawie art. 156 par. 2 KPA? Przytoczony w pytaniu przepis (...)

 • Przywrócenie terminu przed ZUS

  , o ile jej regulacje nie są szczególne. W tym przypadku – wskazanie terminu na uzupełnienie brakujących dokumentów – nie zostały ujęte w przepisach o ZUS. Zgodnie z art. 58 kpa (...)

 • Przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia

  Jeśli organ wyższej instancji uchylił decyzję organu niższej instancji odmawiającą stwierdzenia nieważności (na podstawie art.156 k.p.a.) innej decyzji administracyjnej, to jakie są konsekwencje

 • Ponowne rozpatrzenie sprawy

  złożenia skargi na organ, jeśli ten np. nienależycie wykonuje swoje zadania lub narusza interesy skarżących. Skargi wnosi się do organu właściwego według art. 229 KPA. WZiZT, SKO, ponowne (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane