Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Wpis do ewidencji nowej szkoły niepublicznej

  ubiegać o nadanie jej uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności? Jeżeli tak, to jaki jest sens zapisów art. 86 Ustawy o szkole eksperymentalnej? Art. 82 Ustawy z 7 września (...)

 • Przedmiot skarg i wniosków, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego

  , a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Natomiast przedmiotem wniosku, zgodnie z art. 241 k.p.a., są w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności

 • Uchylenie decyzji przy wielości stron postępowania

  prawo, może być uchylona lub zmieniona w każdym czasie. Zgodnie z art. 155 k.p.a. zmiana taka wymaga jednak wyraźnej zgody strony. Problem pojawia się w sytuacji, kiedy w postępowaniu brała (...)

 • Opinia prawna na temat art 61a kpa

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art 61a kpa, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Właściwość miejscowa terenowej jednostki ZUS

  ) kpa: Właściwość miejscową organu administracji publicznej ustala się: w innych sprawach - według miejsca zamieszkania (siedziby) w kraju, a w braku zamieszkania w kraju - według miejsca pobytu

 • Decyzja podpisana z upoważnienia wojewody

  decyzja administracyjna była oznaczona numerem (zazwyczaj podaje się właśnie sygnaturę akt). Z wskazanego wyżej art. 107 par. 1 kpa wynika zaś, iż wymogom formalnym dla uznania danego aktu (...)

 • Przekształcenie użytkowania a koszty operatu

  przekształcenia.Jednakże zgodnie z art. 262 kpa stronę obciążają te koszty postępowania, które: wynikły z winy strony,  zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, (...)

 • Termin uzupełnienia wniosku

  dni od otrzymania pisma . W przeciwnym wypadku pozostawi się podanie bez rozpoznania (Art. 64 par 2 Kpa). Ze względu na pewne okoliczności nie mogę uzupełnić wniosku w wyznaczonym terminie 7 (...)

 • Zobowiązanie do opuszczenia terytorium RP

  Administracyjnego). Jedynie w uzasadnionych przypadkach na mocy art. 135 KPA, organ administracyjny może wstrzymać natychmiastowe wykonanie decyzji. Wydawałoby się więc właściwym podanie w (...)

 • Odszkodowanie za nieważną decyzję administracyjną

  przewidzianego w art. 156 § 1 k.p.a., nie przerywa biegu trzyletniego terminu przedawnienia roszczenia odszkodowawczego określonego w art. 160 § 6 k.p.a.Wyrok SN z dnia 20 lutego 2003r., (...)

 • Odszkodowanie za zmarnowany urlop

  . tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.), bądź na podstawie art. 448 w związku z art. 24 § 1 k.c.? W odpowiedz SN podjął uchwałę: Przepis art. 11a ust. 1 ustawy (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Jakub Spalik

Jakub Spalik

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym. Doradza małym i średnim przedsiębiorcom. Sporządza umowy cywilnoprawne oraz pisma procesowe dla podmiotów profesjonalnych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane