Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Termin do wniesienia odwołania od decyzji

  którym to ogłoszenie lub doręczenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni, zatem dnia czternastego, uważa się za koniec terminu (Art. 57 § 1 k.p.a.). Jeżeli więc decyzja (...)

 • Opieszałość urzędu

  sposób jak poprzez aktywny udział w postępowaniu administracyjnym na zasadach określonych przez k.p.a. - np. składanie wniosków dowodowych, przedkładanie dowodów, dokumentów, (...)

 • Strona we wznowieniu postępowania

  przepisów kpa. Jest więc inaczej, niz w przypadku postępowania o unieważnienie decyzji.   pozwolenie na budowę, strona, wznowienie, starosta, wniosek, postępowanie

 • Opinia prawna na temat art 61a kpa

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art 61a kpa, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Przekazanie sprawy właściwemu organowi

  Czy postanowienie o przekazaniu sprawy według właściwości (art. 65 kpa) powinno być wydane wobec organu właściwego i jedynie przesłane do wiadomości wnoszącego sprawę, czy też należy wydać (...)

 • Decyzja wydana z naruszeniem prawa

  nieważności decyzji, w oparciu o którą została wydana decyzja w innej sprawie, stanowi podstawę wznowienia postępowania (art. 145 § 1 pkt 8 kpa ), nie uzasadnia natomiast stwierdzenia (...)

 • Wykonanie czynności a bezzasadność skargi

  terminy? Zgodnie z art. 227 kodeksu postępowania administracyjnego (kpa) przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy (...)

 • Skarga kasacyjna w postępowaniu administracyjnym

  określone w kpa). W razie nieuwzględnienia skargi sąd skargę oddala. Zgodnie z art. 153 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania (...)

 • Fotografowanie akt sprawy administracyjnej

  ? Zgodnie z art. 73 kpa w każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów. (...)

 • Habilitacja - zaskarżenie decyzji

  przyznanie stronie prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku mają zastosowanie przepisy dotyczące odwołań (art. 127 § 3 kpa). Istotą zaś postępowania odwoławczego (...)

 • Uwierzytelniony odpis decyzji

  administracyjnego. Konkluzja tych analiz jest taka, iż na podstawie przepisu art. 109 § 1 kpa, stronie postępowania doręcza się nie oryginał decyzji (który pozostaje w aktach sprawy) lecz uwierzytelniony (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane