Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Sposób liczenia terminów w prawie cywilnym

  liczenia terminów. Zgodnie z art. 110 kc, sposoby te stosuje się jedynie, gdy ustawa, orzeczenie sądu lub decyzja innego organu państwowego albo czynność prawna oznacza termin nie określając (...)

 • Niewykonanie obowiązków gwaranta

  . Niewywiązanie się z obowiązków gwaranta powoduje możliwość dochodzenia na drodze sądowej swoich roszczeń przez uprawnionego z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania (art. (...)

 • Koszty pogrzebu jako długi spadkowe

  cywilnego (art. 922 § 3 k.c.). Wysokość kosztów pogrzebu, jako długów spadkowych, uzależniona jest od zwyczajów panujących w danym środowisku. Należy zatem każdy przypadek rozpatrywać (...)

 • Opinia prawna na temat art 481 kc

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art 481 kc, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Dziedziczenie ustawowe zstępnych spadkobiercy

  Czy dziecko córki zmarłej przed zgonem spadkodawcy dziedziczy ustawowo, jeżeli spadkodawca miał żonę i inne dzieci w chwili zgonu? Przepis art. 931 paragraf 1 KC stanowi, iż w pierwszej

 • Domena - nazwa miasta i firma spółki akcyjnej

  występuje nazwa miasta, czyli między innymi nazwa powyższej firmy. Czy w związku z tym grozi mi to, że niniejsza firma może zgłosić sprawę do sądu arbitrażowego z art. 43 [10] KC lub jakieś (...)

 • Pełnomocnictwo a odpowiedzialność pełnomocnika

  nienależyte wykonanie zobowiązania. (art.471 KC). W praktyce odpowiedzialność pełnomocnika będzie wynikać z innych umów (np. przytoczona wyżej umowa zlecenia, w której zawarte mogą być (...)

 • Wykup mieszkania od gminy

  również współmałżonek? W świetle art. 680 .1. kc małżonkowie są najemcami lokalu jeśli nawiązanie najmu nastąpiło - w trakcie trwania małżeństwa. A zatem, jeśli najemca wstąpił (...)

 • Darowizna w trakcie małżeństwa

  bezpodstawnie wzbogaceni, jednakże żądanie zwrotu tego wzbogacenia byłoby raczej wątpliwe ze względu na brzmienie art. 411 pkt 1 k.c. – nie można żądać zwrotu świadczenia, jeśli (...)

 • Milczenie uznaniem długu

  niniejszego wezwania co do w/w kwot oznacza uznanie całości roszczenia (art.123 §1 ust.2. KC), a sprawa egzekucji należności zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego. I czy można (...)

 • Strony postępowania karnego

  postępowania. Można odmówić wypłaty takiego odszkodowania i w razie procesu sądowego powołać się na przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody (art. 362 kc) poprzez (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Jakub Spalik

Jakub Spalik

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym. Doradza małym i średnim przedsiębiorcom. Sporządza umowy cywilnoprawne oraz pisma procesowe dla podmiotów profesjonalnych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane