Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Wierzyciel może zapłacić odszkodowanie dłużnikowi

  k.p.c., jest działaniem bezprawnym, rodzącym odpowiedzialność deliktową z art. 415 k.c. w związku z art. 338 § 2 k.p.c. w razie uchylenia nakazu zapłaty i prawomocnego oddalenia (...)

 • Obowiązek odszkodowawczy

  art. 415 kc. Art. 415. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Art. 415 kc normuje podstawową zasadę odpowiedzialności (...)

 • Odpowiedzialność za zalanie

  winy Podstawą roszczenia odszkodowawczego Pana sąsiada jest art. 415 kc: Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Przesłankami zastosowania (...)

 • Porada prawna na temat art 415 kc

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art 415 kc, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kto ma pokryć szkodę zalania mieszkania?

  , zastosowanie znajdzie art. 415 kc, oparty na zasadzie winy, co oznacza, iż to powód (osoba, której mieszkanie zostało zalane) będzie musiała, iż do zalania tego mieszkania (...)

 • Odszkodowanie za przetrzymywanie firmowego laptopa

  sprawczym, w rozumieniu art. 415 kc, jest zarówno działanie, jak i zaniechanie. Pierwsze polega na zachowaniu się aktywnym, drugie na zachowaniu się biernym. To ostatnie może być (...)

 • Granice obowiązków nakładanych na przedsiębiorców

  staranności, obowiązków nałożonych przez ustawy szczególne – w tym przypadku przez UOŚ - aktualizuje po stronie przedsiębiorcy obowiązek naprawienia szkody na podstawie art. 415 (...)

 • Zlecenie zadania innemu podwykonawcy

  ponosił wobec dłużnika odpowiedzialność za szkodę. Będzie to odpowiedzialność deliktowa (art. 415 kc). Z kolei art. 636 kc określa uprawnienia wierzyciela w przypadku (...)

 • Gdy skarga pauliańska nie wystarcza

  kontraktowej (art. 471 k.c.) i deliktowej (art. 415 k.c.). Z reguły prościej będzie jednak skorzystać z roszczenia na podstawie art. 405 i n. k.c.Uchwała Sądu Najwyższego (...)

 • Jak się rozliczyć przy odpowiedzialność in solidum?

  k.c. jest uzasadnione.Skoro nie można co do zasady stosować art. 376 k.c., SN rozważał zastosowanie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Tu jednak SN stwierdził, że przeciwko (...)

 • Odszkodowanie z OC rolnika za szkody wyrządzone przez jego psa

  zachowania się. Przepis ten ma charter szczególny i wyłącza zastosowanie ogólnej podstawy odpowiedzialności przewidzianej w art. 415 k.c. Podmiotem odpowiedzialności za szkodę (...)

 • Odpowiedzialność wykonawcy za szkody

  wierzyciela na podstawie art. 415 k.c. powoduje, że wierzyciel jest obowiązany udowodnić istnienie winy po stronie wykonawcy. Fakt, iż sieć nie widnieje na aktualnym podkładzie geodezyjnym (...)

 • Montaż 2 klimatyzatorów na granicy

  , w ewentualnym powództwie należy powołać się na oba te artykuły. Jeżeli wspomniane naruszenia były źródłem szkody, można żądać jej naprawienia na podstawie art. 415 k.c. Z (...)

 • Najem hotelowy a spokój członków spółdzielni

  k.k. czy też wykroczenie określone w art. 124 § 1 k.w. W przypadku zniszczenia mienia najemcy mogą też ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą za delikt - zgodnie z art. 415 k.c. (...)

 • Roszczenia za naruszenie dóbr osobistych

  klientów. Podstawą dla tego roszczenia będzie w tym wypadku art. 415 k.c. Ze sposobu zredagowania art. 24 k.c. wynika, iż powyżej wskazane roszczenia przysługiwać (...)

 • Pogryzienie przez psa a odszkodowanie

  odpowiedzialności za szkodę wyrażonej w art. 415 kc: Kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia.Odpowiedzialność z art. 431 kc (...)

 • Kiedy jest dopuszczalny odstrzał zwierzyny? - opinia prawna

  , nie uszczupla podstawowej zasady odpowiedzialności cywilnej, jaką jest obowiązek naprawienia szkody, i powoduje, że będzie to zawsze odpowiedzialność deliktowa określona w art. 415 k.c., (...)

 • Za zalanie lokalu sprawca odpowie na zasadach ogólnych

  znajdującego się poniżej obejmuje ogólny przepis art. 415 k.c. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2013 roku, sygn. akt III CZP 63/12, www.sn.pl lokal, pomieszczenie, mieszkanie, (...)

 • Zrzeczenie się roszczeń odszkodowawczych

  okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Natomiast zgodnie z art. 415 kc, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Zgodnie (...)

 • Odpowiedzialność notariusza

  .). Jednakże zważywszy na abstrakcyjną ocenę niedbalstwa (art. 355 § 1 k.c.) oraz zawodowy charakter działalności notariusza (art. 355 § 2 k.c.) sam fakt ich naruszenia przesądza (...)

 • Naruszenie przez pracodawcę osobistych i majątkowych praw autorskich - opinia prawna

  niezależne od roszczenia o zapłatę potrójnego wynagrodzenia. Podstawą prawną dla wystąpienia z takim roszczeniem jest art. 415 k.c. Należy jednak podkreślić, iż warunkiem skutecznego (...)

 • Przedawnienie a nienależyte wykonanie zobowiązania

  - trzy lata)  10-letni lub trzyletni okres przedawnienia. Bieg przedawnienia roszczenia o naprawienie tej szkody biegnie od momentu jej powstania. Ponadto, zgodnie z art. 415 k.c., (...)

 • Zakaz konkurencji a umowa cywilno-prawna

  zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego (art. 415 kc, art. 471 kc), co wymagać będzie m.in. wykazania poniesionej szkody, jednakże polecamy w tym wypadku (...)

 • restytucja szkód, odszkodowanie

  nie wypowiedział się w żaden sposób w kwestii odszkodowania lub nawiązki, aktualna pozostaje możliwość dochodzenia odszkodowania na drodze cywilnej. Zgodnie z art. 415 k.c. Kto (...)

 • Odpowiedzialność zarządu spółdzielni mieszkaniowej

  ;łdzielni. Również na gruncie ogólnej zasady odpowiedzialności deliktowej na podstawie kodeksu cywilnego (art. 415 k.c. - Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany (...)

 • Odszkodowanie za brak zniesienia współwłasności

  zostanie Panu zasądzone odszkodowanie zależy od wykazania powyższych przesłanek odpowiedzialności, co należy do oceny sądu. Więcej na ten temat w artykule pod tytułem: Jak uzyskac odszkodowanie z art. (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Jakie odszkodowanie?

  Mam pytanie dotyczące o jakie odszkodowanie mogę się ubiegać od banku za jego zaniedbania dotyczące: 1.art 471 i następne kc (odpowiedzialność (...)

 • Praca domowa wzór pozwu

  Jestem studentką Wydziału Prawa i Administracji. Poszukuję pomocy w sprawie mojego "zadania domowego", które polega na przygotowaniu pozwu. (...)

 • Kradzież lodówki z depozytu z Domu Studenckiego

  Mam prośbę, czy ktoś mi może doradzić co mam zrobić w tej sytuacji? Oczywiście podjąłem na własną rękę poszukiwania, ale nie przyniosły one (...)

 • Należność za zalanie mieszkania

  Wynajmuję mieszkanie w domu wielorodzinnym (spółdzielncze) u osoby prywatnej. W mieszkaniu tym była niesprawna instalacja wodociągowa, w miejscu trudnym (...)

 • Proszę o fachową opinię - interpretacja przepisu 72 § 1 i 2 KK

  Bardzo proszę o pomoc w zinterpretowaniu art 72 § 1 i 2 KK, szczegółowo opisanego na waszej stronie : http://e-prawnik.pl/domowy/prawo-karne/wyrok/artykuly/kiedy-moze-nastapic-warunkowe-umorzenie-postepowania-karnego.html Pytanie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane