Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Mniej obowiązków Sądu w razie cofnięcia wniosku o ściganie

  obowiązek rostrzygania tej kwestii.Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 1 lipca 2004 r. III KK 34/2004 cofnięcie wniosku o ściganie, zgoda na cofnięcie

 • Mienie wielkich rozmiarów

  '', które kodeks karny definiuje w art. 115 § 6. W podjętej uchwale Sąd Najwyższy stwierdził, że:Zawarte w dyspozycji art. 163 § 1 kk znamię ''mienie w wielkich rozmiarach'' odnosi (...)

 • Wypłata zasiłków w firmie a upadłość

  tytułu choroby przez pierwsze 34 dni obejmuje czas niezdolności pracownika do pracy wskutek: choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego

 • Opinia prawna na temat art 33 kk

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art 33 kk, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Świadczenie chorobowe

  wskazuje przepis art. 92 § 1 kp, za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby bądź odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – trwającą łącznie do 33 dni z ciągu roku (...)

 • Prywatny akt oskarżenia o spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowi (art. 157 § 2 kk)

  Spowodowanie tzw. lekkiego uszczerbku na zdrowiu (naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni) ścigane jest z oskarżenia prywatnego. Akt oskarżenia może ograniczyć (...)

 • Kogo pozwać, gdy chcemy wyodrębnienia lokalu na przebudowanym strychu?

  przepisu powinna mieć na względzie, że wspólnota mieszkaniowa jest osobą ustawową, do której należy stosować odpowiednio przepisy dotyczące osób prawnych (art. 33[1] k.c.). W

 • Dekrety dotyczące stanu wojennego niezgodne z Konstytucją PRL?

  bezpieczeństwo państwa jest niezgodna z art. 8 ust. 2 i 3 w zw. z art. 31 ust. 1 w zw. z art. 33 ust. 2 w zw. z art. 30 Konstytucji PRL :- Wniosek do TK - 12 grudnia 2008 r. (...)

 • Zmiany w emeryturach i składkach ubezpieczeniowych!

  60 lat i co najmniej 35-letni okres składkowy i nieskładkowy, jest niezgodny z art. 32 i art. 33 Konstytucji RP. Trybunał orzekł też, że przepis art. 29 ust. 1 w zakresie wskazanym (...)

 • Zwrot nadpłaty akcyzy od sprowadzanych samochodów

  , co jest niezgodne z art. 90 TWE.Zastrzeżenia ETS do polskich przepisów o podatku akcyzowym od samochodów osobowych dotyczą jedynie kwestii ich zgodności z art. 90 TWE, który

 • Wynagrodzenie komornika

  owego wynagrodzenia jest ustalana w oparciu o art. 33 ust. 1 ustawy - tj. przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszane przez Prezesa Głównego (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Jakub Spalik

Jakub Spalik

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym. Doradza małym i średnim przedsiębiorcom. Sporządza umowy cywilnoprawne oraz pisma procesowe dla podmiotów profesjonalnych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane