Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Żądanie alimentów w pozwie rozwodowym

  alimentów? Na wstępie, należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej k.r.o ) małżonkowie są obowiązani dowspółdziałania dla dobra (...)

 • Obowiązki i prawa w nieformalnym związku (sytuacja dziecka pozamałżeńskiego) - opinia prawna

  dziecka na wypadek rozpadu związku lub zgonu partnera. Opinia prawna Art. 23 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (kro) stanowi: „Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki (...)

 • Zdrada w trakcie rozwodu

  orzeczeniu, nie pozostaje jednak bez znaczenia dla oceny przesłanek rozwodowych określonych w art. 56 kro. Jeżeli małżonek, który nie wyraża zgody na rozwód i któremu w myśl (...)

 • Porada prawna na temat art 23 kodeksu rodzinnego

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art 23 kodeksu rodzinnego, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Gospodarstwo domowe a rozdzielność majątkowa

  kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) wymienia się wspólnotę gospodarczą, która objawia się we wspólnym prowadzeniu przez małżonków gospodarstwa domowego i takie zaspokajanie

 • Wspólne pożycie

  Kro nakłada na małżonków zobowiązanie do wspólnego pożycia. Co się przez to rozumie? Czy i na jakiej drodze istnieje możliwość "wyegzekwowania" takiego przepisu? Art.. 23 kodeksu (...)

 • Obowiązek wzajemnej pomocy między małżonkami

  przez te lata spowodowała, że chcę aby zaczęła wreszcie wnosić wkład finansowy w nasz związek. Jak długo w takiej sytuacji mam obowiązek utrzymywać moją żonę? Punktem wyjścia jest art. 23 (...)

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (WYCIĄG)

  uposażenia rodzinnego; 2) zasiłek rodzinny, o którym mowa w Art. 6, oraz dodatki, o których mowa w Art. 9 13-15, a także zasiłki pielęgnacyjne: a) pracodawcy zatrudniający w dniu 31 (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  ; 1, art. 41, art. 43 § 2, art. 51, art. 57, art. 58 § 1 i 2a, art. 60 § 1 i 2, art. 62, art. 63, art. 66 § 1, art. 67, art. (...)

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe

  gospodarstwo po sprzedawcy. § 2. (skreślony). Art. 167. (skreślony). Art. 168. (skreślony). Art. 169. § 1. Jeżeli osoba nie uprawniona do rozporządzania rzeczą ruchomą zbywa (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  nieusprawiedliwionej odmowy poddania się mediacji, na którą strona uprzednio wyraziła zgodę.Art. 104. Koszty procesu, w którym zawarto ugodę, znosi się wzajemnie, jeżeli strony nie postanowiły inaczej. (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  przepisy art. 2, 4, 5, 7-9, 13, 14, art. 15 § 2 i 3, art. 16, art. 18 § 2, art. 20 i 23 Kodeksu postępowania karnego. Zasady ogólne Dział I Sąd Dział II (...)

 • Jak uzyskać pełną zdolność do czynności prawnych? - opinia prawna

  ukończyła osiemnaście lat (art. 22 § 2 kodeksu pracy), jednakże na mocy szczególnych przepisów działu IX kodeksu pracy, dozwolone jest również zatrudnianie młodocianych, (...)

 • Karta Nauczyciela

  odpowiednio do rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 1, egzaminu, o którym mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2, lub może się ubiegać o akceptację komisji, o której (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  prawomocnie orzeczonego środka karnego w postaci nawiązki określonej w art. 47 i 57a § 2 Kodeksu karnego lub świadczenia pieniężnego określonego w art. 49 Kodeksu karnego otrzymały (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 1-20a)

  podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30c, art. 30e art. 44 ust. 7e 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów.2. Dochodem ze źródła (...)

 • II - Kodeks postępowania cywilnego - Sąd. Strony. Koszty

  zgłosić swe przystąpienie do strony jako interwenient uboczny. Art. 85. Skutki związane z interwencją uboczną określone w art. 82 powstają w stosunku do wezwanego, który nie (...)

 • Dla kogo świadczenia rodzinne?

  mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o dodatki do zasiłku rodzinnego. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  zabezpieczenia. Art. 29b. § 1. Pozew przeciwko Skarbowi Państwa o obalenie domniemania ustanowionego w art. 45 § 4 Kodeksu karnego lub w art. 33 § 4 Kodeksu karnego skarbowego (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  zabezpieczenia. 3. Od kwot należności nieuiszczonych w terminie pobiera się odsetki. 4.  W przypadku powstania długu celnego na podstawie art. 202-205 oraz art. 210 i art. 211 Wspólnotowego (...)

 • Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

  do uzupełnienia braków wniosku w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienie wniosku bez rozpoznania." Ad. art. 1 pkt 3 /art. 27 ust. 7/Proponujemy skreślić. Uwagi jak do art. 25 ust. (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  obcej władzy w toku czynności kontrolnych. Art. 292. W sprawach nieuregulowanych w art. 281-291 stosuje się odpowiednio przepisy art. 102 § 2 3, art. 135-138, art. 139 (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  . 287 § 1 w zw. z art. 294, art. 296 § 3 oraz art. 299 Kodeksu karnego,3) o występki, które z mocy przepisu szczególnego należą do właściwości sądu okręgowego. § 2. Sąd (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  , kierując się wskazaniami zawartymi w art. 53 Kodeksu karnego. § 2. Do wykonywania pracy, o której mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 53-58 i art. (...)

 • Opłaty za pobyt w DPS trzeba ustalić w decyzji

  publicznego, nie mniej warto sięgnąć do tych rozwiązań. Zgodnie z art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także (...)

 • Kodeks pracy

  wynagrodzenia za okres 2 tygodni. § 3. Przepis § 1 nie ma zastosowania w razie przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę na zasadach określonych w art. 23 1 . Art. (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Alimenty na pełnoletnie dziecko

  Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru (...)

 • Unieważnienie małżeństwa

  Czy mógłby mi ktoś pomóc gdzie mogę znależć inrormacje na temat unieważnienia małżeństwa w Kodeksie Prawa Rodzinnego i Kodeksie Prawa Kanonicznego. (...)

 • Zniesławienie i zniewaga

  Jestem notorycznie obsypywana obelgami przez rozchisteryzowaną kobietę, która twierdzi, że przyczyniłam się do rozpadu jej małżeństwa ?! Na mój (...)

 • zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

  Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później (...)

 • Czy mogę wnieść o obniżenie alimentów w imieniu matki.

  Moja matka miała przysądzone 175 zł alimentów przy bardzo niskim zarobku.Obecnie od 1,5 roku alimenty płaci ZUS, ponieważ jest osobą bzrobotną (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane