Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Data doręczenia wezwania a odroczenie rozprawy

  odroczenie posiedzenia. Zgodnie, bowiem z art. 214 kpc, rozprawa ulega odroczeniu, jeżeli sąd stwierdzi nieprawidłowość w doręczeniu wezwania albo jeżeli nieobecność strony jest wywołana (...)

 • Pełnomocnik - wykaz majątku i doręczenia

  . Musiałby Pan wykazać, że np. nie zdążył Pan zakupić biletu lotniczego. Warto też zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 214 kpc rozprawa ulega odroczeniu (i to obowiązkowo), jeżeli (...)

 • Określenie przez sąd sposobu usprawiedliwiania

  § 2 kpc). Inaczej sytuacja przedstawia się, gdy w zawiadomieniu sąd zaznacza, że stawiennictwo strony na rozprawie jest obowiązkowe. Stosownie bowiem do art. 216 kpc, sąd może w celu (...)

 • Porada prawna na temat art 214 kpc

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art 214 kpc, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Niestawiennictwo obu stron na rozprawie

  procesowych zawiera taką klauzulę). Jeśli nieobecność strony jest spowodowana nadzwyczajnym wydarzeniem lub inną znaną sądowi przeszkodą, której nie można przezwyciężyć, sąd może odroczyć rozprawę (...)

 • Wyznaczenie i odroczenie rozprawy

  (art. 214 k.p.c.). Oczywiście może Pan wnioskować o wyznaczenie kolejnych rozpraw na piątek. Nie jest to jednak uregulowane przepisami procedury cywilnej, a sąd nie ma obowiązku do tego (...)

 • Doręczenie wyroku zaocznego

  złożył odpowiedzi na pozew. Na podstawie art. 343 kpc wyroki zaoczne doręcza się z urzędu obu stronom z pouczeniem o przysługujących im środkach zaskarżenia. W związku z powyższym sąd (...)

 • Odroczenie rozprawy ze względu na chorobę

  niestawiennictwa na rozprawie. Stanowi też „przeszkodę, której nie można przezwyciężyć” w rozumieniu art. 214 kpc. Oznacza to, że jego przedstawienie zawsze prowadzi do (...)

 • Obecność pełnomocnika a odroczenie posiedzenia

  przypadku musi Pani przedłożyć zaświadczenie od lekarza sądowego. Dodatkowo odroczenie posiedzenia sądu jest możliwe tylko w razie zaistnienia ważnej przyczyny – por. art. 156 k.p.c. (...)

 • Usprawiedliwienie nieobecności przed sądem

  usprawiedliwić moją nieobecność zwolnieniem od mojego lekarza pierwszego kontaktu, a nie od lekarza sądowego? Zarówno w sprawach cywilnych (art. 214¹ kpc), jak i karnych (art. (...)

 • Adwokatowi ustanowionemu przez sąd też można wypowiedzieć pełnomocnictwo

  skargi kasacyjnej) do Sądu Najwyższego. W skardze zarzucono m.in. naruszenie art. 391 § 1 k.p.c. w zw. z art. 214 § 1 k.p.c. oraz art. 94 § 1 k.p.c. (...)

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe

  poprzedniego posiadacza. Art. 177. (skreślony). Art. 178. (uchylony). Rozdział III  Inne wypadki nabycia i utraty własności Art. 179. § 1. (skreślony) Art. 180. Właściciel (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  właściwego do spraw finansów publicznych, stosując przepisy art. 144-154. Art. 154c. Przepisy art. 154a i 154b stosuje się do doręczania pism w zakresie spraw, o których mowa w art. (...)

 • Rozprawa przed sądem bez powiadomienia powoda

  na rozprawie. Posiedzenie odbywa się w sposób niejawny tylko wtedy, gdy przepis szczególny tak stanowi - art. 148 § 1 kpc. Zgodnie z art. 208 § 1 pkt. 1 

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

  wskażą dopiero wówczas możliwa będzie eksmisja do wskazanej przez gminę noclegowni lub schroniska (art. 4 u.o.p.l. w zw. z art. 1064 par. 4 k.p.c.). Należy jednak pamiętać, (...)

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody

  tym, że orzeczenie nie podlega zaskarżeniu. Oskarżonego, o którym mowa w art. 335 387, należy także pouczyć o treści art. 443 w związku z art. 434 § 3. Art. (...)

 • III - Kodeks postępowania karnego - Środki przymusu. Postępowanie przygotowawcze

  pozbawionego wolności nie sprowadza się, gdy spowodowałoby to poważne trudności.  Art. 319. (skreślony) Art. 320. (skreślony) Rozdział 36Zamknięcie śledztwa  Art. (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  określonych w art. 83 § 1 i 2 oraz art. 84 § 3.§ 2. O zarządzeniu badań psychiatrycznych zawiadamia się organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje. Art. 213. W wypadkach (...)

 • Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

  postępowaniu rozwodowym zastosowanie znajdują, z mocy art. 445 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.), a w poprzednim stanie prawnym z mocy art. 443 § 2 k.p.c., przepisy (...)

 • Interwencja uboczna w procesie

  niesumiennym lub oczywiście niewłaściwym postępowaniem (art. 103 § 1 K.p.c.). Za zgodą stron interwenient uboczny może wejść na miejsce strony, do której przystąpił (art. (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  instytucje i organizacje. Zwolnienia celne Rozdział 3 Art. 51.  Kwotę należności wynikającą z długu celnego: 1) powstałego na podstawie art. 202-205, art. 210, art. 211 (...)

 • Usprawiedliwienie nieobecności świadka z powodu choroby w postępowaniu cywilnym - zaświadczenie od lekarza sądowego

  art. 214[1] § 1 k.p.c. usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych uczestników postępowania

 • Kodeks cywilny

  Art. 1. Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Art. 2. (skreślony). Art. 3. Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej (...)

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

  art. 401 pkt 2 k.p.c. Natomiast niedoręczenie pozwanemu wydanego nakazu zapłaty (wraz z odpisami pozwu i dołączonych doń dokumentów - art. 491 § 3 k.p.c. w brzmieniu (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 201-300)

  art. 166, jeżeli dane te podlegają wpisowi.§ 3. Do zarejestrowania zmiany umowy spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 164 § 3, art. 165, art. 169, art. 171 (...)

 • Odroczenie rozprawy na wniosek strony

  regulują przepisy artykułów 214 i 215 kpc. Artykuł 214 stanowi, iż rozprawa ulega odroczeniu, jeżeli sąd stwierdzi nieprawidłowość w doręczeniu wezwania albo jeżeli nieobecność (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • nowy termin rozprawy

  Mam takie pytanie, nie mogę się stawić na rozprawie w terminie wyznaczonym przez sąd, co mam zrobić aby został wyznaczony nowy termin rozprawy? (...)

 • SN postanowienie

  Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści (...)

 • POLISA POSAGOWA PZU

  Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego (...)

 • KOMORNIK

  Witam.Zwracam się z prośbą o sposób postępowania w następującej sprawie;W 1996 roku przyszedł na świat mój syn,bardzo szybko rozwiązaliśmy (...)

 • CZY KOMORNIK MIAŁ PRAWO?

  MAM PRZYZNANE ALIMENTY NA DWOJE DZIECI W KWOCIE 600 ZŁ, ZGŁOSIŁAM SPRAWE DO KOMORNIKA. ZAKŁAD PRACY PRZESŁAŁ NA JEGO KONTO KWOTĘ 600 ZŁ GDYŻ POZOSTAŁA (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane