Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa

  ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego stosuje się odpowiednio przepisy art. 36 ust. 2-4, art. 38 ust. 1, art. 42, 43, (...)

 • Kodeks pracy

  ;  Oddział 7Wygaśnięcie umowy o pracę Art. 63. Umowa o pracę wygasa w przypadkach określonych w kodeksie oraz w przepisach szczególnych. Art. 631.  § 1. Z (...)

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (WYCIĄG)

  - organ właściwy; 2) zasiłek rodzinny, o którym mowa w Art. 6, oraz dodatki, o których mowa w Art. 9 13-15, a także zasiłki pielęgnacyjne, pracodawcy zatrudniający w dniu 31 lipca 2005 r. (...)

 • Porada prawna na temat art 124kwo ojcu

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art 124kwo ojcu, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Dla kogo świadczenia rodzinne?

  ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych to: przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i art. 30f  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  odpowiednio przepisy art. 60, z wyjątkiem § 3.§ 5. Przepisu art. 59 nie stosuje się.Art. 61[5]. (uchylony).Art. 61[6]. § 1. Na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka o zniesieniu separacji.§ (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  małżeństwa. W takim wypadku strony składają przed duchownym zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Przepisy art. 1 § 3 oraz art. (...)

 • Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

  prawne na gruncie prawa spadowego z uwagi na treść art. 1025-1028 k.c. Z art. 1025 § 2 k.c. wynika bowiem domniemanie, iż osoba, która uzyskała stwierdzenia nabycia spadku jest spadkobiercą (...)

 • Założenie spółki z o.o. przez żołnierza zawodowego

  1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO), Dz. U. 1999 r. Nr 26 poz. 231). Ponadto praca zarobkowa nie może być wykonywana przez żołnierza zawodowego w jednostce wojskowej, w

 • Jak udowodnić swoje prawo do spadku? - opinia prawna

  spadkodawcę uprawnień określonych w art. 206 k.c. (czyli sposobu posiadania przedmiotu współwłasności) nie jest prawem majątkowym, które z mocy art. 922 k.c. podlega dziedziczeniu. Sąd (...)

 • Alimenty od dziadków zamiast od ojca dziecka – opinia prawna

  zakres świadczenia w umowie zawartej na zasadach ogólnych, w ugodzie sądowej w sprawie o alimenty (art. 436 Kodeksu postępowania cywilnego) lub też w toku postępowania pojednawczego (art. (...)

 • Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

  osobistej opieki nad dzieckiem, ubezpieczonemu-ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi rodziny dziecka przysługuje zasiłek opiekuńczy w wymiarze do 8 tygodni, jeżeli przerwie zatrudnienie lub (...)

 • Testament bez prawa własności

  przez inne osoby lub w innych proporcjach, niż wnioskodawca podał we wniosku (art. 677 par. 1 k.p.c.). Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy dołączyć odpisy odpowiednich aktów stanu cywilnego

 • Postępowanie odrębne w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi

  jego matki, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie dziecka przez ojca albo na mocy orzeczenia sądu (art. 72 K.r.o.). Powództwo o ustalenie ojcostwa może być wytoczone (art. (...)

 • Podział spadku po ojcu

  , stąd wniosek, że syn matki z pierwszego małżeństwa nie jest prawnie związany z Pana ojcem, co wyklucza go z kręgu jego spadkobierców. Zgodnie z przywołanym art. 931 kc po zmarłym ojcu (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  zatrudnienie w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy Dokumentami do wypłaty zasiłku macierzyńskiego ubezpieczonemu ojcu, któremu urodziło się dziecko, w przypadku gdy (...)

 • Sprostowanie aktów Urzędu Stanu Cywilnego

  urzędników. W kwestii postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po Pani ojcu należy stwierdzić, iż a podstawie art. 350 § 1 w zw. z art. 3621 w zw. z art. 13 § 2 kodeksu (...)

 • Zachowek przy dziedziczeniu gospodarstwa rolnego - opinia prawna

  piśmie procesowym, ewentualnie ustnie na rozprawie. Co do zachowku po ojcu, to roszczenie to jeszcze się nie przedawniło. zachowek, dziedziczenie gospodarstwa rolnego, gospodarstwo, rolnik, przedawnienie

 • Pozbawienie władzy rodzicielskiej - opinia prawna

  ; właściwego ze względu na miejsca zamieszkania matki dziecka (art. 568 § 1 oraz art. 569 § 1 k.p.c – co do właściwości sądu). Postanowienie w kwestii pozbawienia władzy rodzicielskiej (...)

 • Powierzenie opieki nad dzieckiem pozamałżeńskim

  zastrzec, że zgoda drugiego z rodziców konieczna jest - tak jak w wypadku opieki (art. 156 k.r.o.) - we wszystkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby małoletnich dzieci. Powinna Pani zatem (...)

 • Nakłady na dom będący przedmiotem spadku – opinia prawna

  .   Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, spełnia Pan warunki opisane w art. 205 kodeksu cywilnego, uzależniające dopuszczalność kierowania roszczeń wobec pozostałych współwłaścicieli

 • Urlop macierzyński - Najważniejsze informacje o urlopie macierzyńskim

  1 stycznia 2012 roku, gdyż w latach 2010 i 2011 - ojcu będzie przysługiwał wyłącznie jeden tydzień urlopu), nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. (art. (...)

 • Wypłata jednorazowego odszkodowania żonie rencisty zmarłego z powodu choroby zawodowej - opinia prawna

  24/90) czytamy: „Jednorazowe odszkodowanie należne rodzinie z tytułu śmierci pracownika lub rencisty w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, zgodnie z przepisem art. 14 ustawy (...)

 • Ubezwłasnowolnienie osoby bliskiej – opinia prawna

  lekarza jakiejkolwiek specjalności, także prze tzw. lekarz ogólnego. Przemawia za tym również treść art. 5 w związku z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie (...)

 • Stypendium szkolne, zasiłek szkolny i inne wsparcie w związku z nauką

  o pomocy społecznej i wskazana jest w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty i nie ulega zmianie w 2017 r. W art. 90d ustawy o systemie oświaty określono, że: Stypendium szkolne może otrzymać

 • Zmiany w świadczeniach rodzinnych

  dochody tych osób, tj. podlegające opodatkowaniu (na podstawie art. 3 pkt 1 lit. a ustawy) oraz niepodlegające opodatkowaniu (na podstawie art. 3 pkt 1 lit. c tiret 13 ustawy). Obowiązujące

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • sprawa spadkowa

  Moze ktos sie orientuje w takiej sprawie. Umiera maz i ojciec 3 dzieci, nie zostawia testamentu. Spadkobiercy dziedzicza zgodzie z prawem. Najwieksza czesc (...)

 • Ograniczenie władzy rodzicielskiej

  Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy (...)

 • mąż chce mi odebrac dziecko!!!!

  Zlozylam pozew o przyznanie wladzy rodzcielskiej.w tym momencie maz przetrzymuje dziecko[3-letnia coreczke]u siebie w domu,nie pozwalajac mi na swobodne (...)

 • zachowek

  Mam pytanie i bardzo prosze o odpowiedz. Moj maz z pierwszego malzenstwa ma dwie corki i jest pozbawiony praw rodzicielskich . My wspolnie nie mamy potomstwa, (...)

 • Wysokość alimentów - a dochody ojca

  Witam czy jest gdzies okreslona maksymalna wysokosc alimentow, jakie moze placic zobowiazany w stosunku do jego dochodow i potrzeb? po prostu jest taka (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane