Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 92 - 148b)

  prawomocne, przy czym nie uwzględnia się części składowych nieruchomości. Przepisy art. 144 ust. 2, art. 146 ust. 1a, art. 147 i art. 148 ust. 1-3 stosuje (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  przewinienie jest zarzucane rektorowi, prorektorom, przewodniczącemu komisji, o której mowa w art. 142 ust. 1 pkt 1, oraz przewodniczącemu i członkom komisji, o której mowa w art. 142 (...)

 • Kiedy konieczny jest zwrot wywłaszczonej nieruchomości?

  samorządu terytorialnego w drodze umowy, o której mowa w art. 114 ust. 1 tej ustawy, gdy nieruchomość stała się zbędna na cel publiczny uzasadniający jej nabycie, jest niezgodny z (...)

 • Porada prawna na temat art 114 ust.

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art 114 ust., zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  członków ich rodzin; posiada w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust, art. 126, art. 127 lub art. 142 ust. (...)

 • Odbieranie emerytur niezgodne z konstytucją

  obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa (art. 2 konstytucji) oraz art. 67 ust. 1 konstytucji wskutek nieproporcjonalnej ingerencji w prawo do zabezpieczenia społecznego. - Wzruszalność

 • Zwrot wcześniej zatrzymanego prawa jazdy

  odzyskania prawa jazdy będzie musiała poddać się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji (art. 114 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy prawo o ruchu drogowym).   zwrot, zatrzymanego, prawa, (...)

 • Skierowanie starosty na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji

  w art. 114 ust. 1 pkt 1. Skutki prawne wskazane w tym przepisie ustawodawca łączy zatem z samym niewykonaniem obowiązku nałożonego na kierowcę na określonej podstawie, a nie z przekroczeniem (...)

 • Egzamin kontrolny dla osób, którym wcześniej zatrzymano prawo jazdy

  z egzaminu teoretycznego i praktycznego - przeprowadzany jest w stosunku do osoby podlegającej sprawdzeniu kwalifikacji w trybie określonym w art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy. Egzamin (...)

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

  odpowiednio przepisy:1) art. 78-81, art. 88-94, art. 98, art. 114, art. 116 ust. 1b i 2, art. 117 ust. 1-4, art. 118 ust. 1-5, art. (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 149 - 242)

  może łączyć wykonywania zawodu w formach wymienionych w ust. 7.Art. 181. 1. Pośrednik w obrocie nieruchomościami jest zobowiązany do wykonywania czynności, o których mowa (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  odpowiednio przepisy art. 245 ust. 1 art. 246-251. Art. 46. 1. Wstępnemu zgromadzeniu wierzycieli przewodniczy sędzia.2. Wstępne zgromadzenie wierzycieli nie ulega (...)

 • Czy mogę jeździć po polskich drogach na zagranicznych prawach jazdy.

  powiatu warszawskiego.  3. W stosunku do osób, o których mowa w art. 97 ust. 3, decyzję o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, w przypadkach określonych w ust. (...)

 • Przedłużone stawki VAT

  stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. stawki podatku VAT wynoszą: a)      23% (art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110); b)      (...)

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 78 - 129)

  narusza prawa autorskiego do wykonywanego utworu. Art. 89.  Prawo, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2, wygasa z upływem pięćdziesięciu lat następujących po (...)

 • Stawka VAT na samochody pożarnicze

  . 129 ust. 1. Dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.Zgodnie z ust. (...)

 • Kasy rejestrujące a wynajem pokoi

  zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku VAT wynosi 7%. W załączniku tym, w poz. 140 pod symbolem ex 55.2 wymienione zostały usługi świadczone (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 63 - 119)

  ograniczony do osób, o których mowa w ust. 5. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio. Art. 93 [7]. Jeżeli materiał biologiczny zdeponowany zgodnie z art. 93 [6] przestał (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)

  tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.4a. (skreślony)4b. (skreślony)4c. (...)

 • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

  przejściowe i końcowe  Art. 113. (pominięty).Art. 114. Księgi wieczyste istniejące w dniu wejścia w życieniniejszej ustawy stają się księgami wieczystymi w rozumieniu (...)

 • Stawki Vat na roboty i materiały budowlane - opinia prawna

  podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Jednocześnie w ustępie 12 tegoż artykułu ustawodawca nakazuje stosować stawkę 7 % do czynności z poz. 161 załącznika (...)

 • Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy

  zastrzeżeniem art. 114 ust. 4. Należy zauważyć, że decyzja w tym przypadku ma charakter związany, to znaczy, że organ prowadzący postępowanie w sprawie zatrzymania prawa jazdy w razie (...)

 • Wynajem pokoi a VAT

  VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Załącznik nr 3 zawierający wykaz towarów (...)

 • VAT na koncerty rockowe

  dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1 (w opisanym przypadku zastrzeżenia nie mają zastosowania). (...)

 • Prowadzenie pojazdu po zabraniu prawa jazdy

  przypominamy, że zgodnie z art. 138 ust. 2 prawa o ruchu drogowym zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania, z zastrzeżeniem art. 114 ust. 4 (...)

 • Budowa domu a stawka VAT

  ? Zgodnie z art. 41 ust. 2 i kolejnymi ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane