Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

  to możliwe, będzie Pan uprawniony do zastosowania odpowiednich środków prawnych. Do rodziców żyjących w rozłączeniu (w tym w konkubinacie) zastosowanie znajduje art. 107 k.r.o. (...)

 • Uniemożliwienie kontaktu ojca z dzieckiem

  orzeknie tylko: - w razie pozbawienia władzy rodzicielskiej (art. 113 § 1) - oraz w razie jej ograniczenia polegającego na umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 • Wniosek o ustalenie kontaktów dziadków z wnukiem.

  z rodzicami. Dla Pani największe znaczenie ma jednakinny przepis, a mianowicie art. 113[6] k.r.o.: Art. 113[6].Przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio do kontaktów (...)

 • Porada prawna na temat art 113 kro

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art 113 kro, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ograniczenie kontaktów z dzieckiem przez sąd

  Czy sąd może ograniczyć kontakty z dzieckiem? Zgodnie natomiast z art. 113² kro jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców (...)

 • Ustalenie kontaktów ojca z synem.

  , istotnych w danym stanie faktycznym. Ogólnie władze rodzicielską statuuje art. 93 KRO: Art.93.    §1.Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.  §2. (...)

 • Kontakty z dzieckiem według projektu nowelizacji K.r.o.

  opiekuńczo-wychowawczej (art. 113[1]). Ze względu dobro dziecka sąd opiekuńczy będzie mógł ograniczyć kontakty rodziców z dzieckiem (art. 113[2]). Sąd (...)

 • Opłaty za pobyt w DPS trzeba ustalić w decyzji

  prawa, czyli orzeczenie sądu ustalające i zasądzające alimenty, ugoda sądowa, czy też umowa. Z samych przepisów art. 128 i art. 129 k.r.o. dotyczących obowiązku alimentacyjnego, (...)

 • Egzekwowanie prawa do widzeń z dzieckiem

  , w tym ze środków komunikacji elektronicznej (art. 113 § 2 KRO).Jeśli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem (...)

 • Miejsce pobytu dziecka a władza rodzicielska

  rozróżnienie między władzą rodzicielską nad dzieckiem a utrzymywaniem kontaktów z dzieckiem, które niewątpliwie wiążą się z miejscem jego przebywania. Z art. 58 § 1 i (...)

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością jest nieważna. Art. 17[3]. (uchylony) Art. 17[4]. (uchylony) Art. (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy. (...)

 • Zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa dzieci urodzonych w małżeństwie - opinia prawna

  ). Ewentualnie na podstawie art. 7 KPC w zw. z art. 86 KRO istnieje możliwość wniesienia stosownych powództw przez prokuratora, którego nie wiążą zakreślone powyżej terminy. W praktyce (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140-142, art. 148 § 4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151-154, art. 156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, art. (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 92 - 148b)

  prawomocne, przy czym nie uwzględnia się części składowych nieruchomości. Przepisy art. 144 ust. 2, art. 146 ust. 1a, art. 147 i art. 148 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.1a.  (...)

 • Ustawa o podatku od towarów i usług

  ;art. 45 ust. 1 pkt 9.  Art. 12. 1. Przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1, przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz nie uznaje się za

 • Rozwód a podział mieszkania - opinia prawna

  małżonkami w formie aktu notarialnego, z ważnych powodów przez sąd na żądanie jednego z małżonków (art. 52 kro), z mocy prawa na skutek orzeczenia przez sąd separacji (art. (...)

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe

  poprzedniego posiadacza. Art. 177. (skreślony). Art. 178. (uchylony). Rozdział III  Inne wypadki nabycia i utraty własności Art. 179. § 1. (skreślony) Art. 180. Właściciel (...)

 • Widywanie dziecka

  wprowadzone w czerwcu 2009r. przepisy kro dotyczące kontaktów z dzieckiem. W szczególności chodzi o przepis art. 113 § 1: niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  małżeństwa. W takim wypadku strony składają przed duchownym zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Przepisy art. 1 § 3 oraz art. (...)

 • Nie wszystkie świadczenia to alimenty

  przypadku  art. 27 k.r.o., o takim wyborze nie może być mowy. Różne są także warunki wypełniania obowiązku określonego w art. 27 i w art. 60 k.r.o. (dotyczy (...)

 • Czy moja była żona może żądać ode mnie alimentów na siebie?

  niedostatku rozumianym tak jak to opisano powyżej. Nadto nie mógłby występować stan, o którym mowa w art. 60 § 3 k.r.o.: Art. 60 § 3. Obowiązek dostarczania środków (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  . 159-162, art. 164-168, art. 170-172, art. 180 art. 181. Art. 39. 1. Sąd może w ramach zabezpieczenia zawiesić prowadzone przeciwko dłużnikowi egzekucje, zmienić (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  ;art. 281, art. 281 a, art. 284b-285a, art. 286 § 2, art. 286a, art. 288 art. 291 § 1 i 4 tej ustawy. 2. W sprawach, o których mowa w art. (...)

 • Kontakty dziadków z wnukami

  nieprocesowym. Opłata sądowa od wniosku wynosi 30 zł. Kwestię tę sąd opiekuńczy będzie rozstrzygał na podstawie art. 109 § 1 kro. Gdy matka bezpodstawnie uniemożliwia (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  . 1506.KSIĘGA PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA Tytuł I. PRZEPISY WSTĘPNE Art. 1. Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Art. 2. (skreślony). (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Alimenty na pełnoletnie dziecko

  Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru (...)

 • BŁAGAM O POMOC:(

  Witam serdecznie. Mam ogromny przynajmniej dla mnie problem, który dotyczy alimentów. Ojciec mojego 16 miesięcznego dziecka, nie jest moim mężem. (...)

 • Jak zmusić męża (procedura sądowa)do łożenia na dom

  Mieszkam z mężem w domu ,który jest tylko moją własnością.Ze względu na fakt,ze od 10 lat żyjemy w całkowitej separacji (nieusankcjonowanej prawnie),mąż (...)

 • chcę pozbawić ojca wszystkich praw do synka!!

  Mam syna 9 miesięcznego, wygrałam sprawę o alimenty, czy mam jakies szanse aby go pozbawic calkowitych praw rodzicielskich ? Ojciec się dzieckim nie (...)

 • Zmiana nazwiska dziecka

  Mam nieślubne dziecko. Uznałem to dziecko lecz dziecko nosi nazwisko swej matki, bo tak zostało to ustalone. Jeśli matka dziecka wyjdzie za mąż to (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane