Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Odprawa rentowa dla nauczycielki

  reguluje ustawa z dnia z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2003r., nr 118, poz. 1112 ze zm.). Zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 2 stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym (...)

 • Rozliczenie przez spółkę podatku od dywidendy

  podatku dochodowym od osób fizycznych , spółka wypłacająca dywidendę powinna pobierać zryczałtowany 19% podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt. 4 tej ustawy. (...)

 • Dobrowolne opłacanie składek ZUS

  to możliwe? Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, prawo do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym przysługuje obywatelom polskim wykonującym pracę (...)

 • Opinia prawna na temat art 106 ust 8 pkt 1

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art 106 ust 8 pkt 1, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Niezapłacona wierzytelność a koszt firmy

  wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub ukończenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku (por. art. 23 ust. 1 pkt 20 w zw. z art. 23 (...)

 • Oświadczenie o pokryciu wkładów w całości

  oświadczenia członków zarządu uprawnionych do reprezentacji. Potwierdza to uregulowanie zawarte w art. 262 ust. 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych. Samego zgłoszenia nie musi dokonywać (...)

 • Pokrewieństwo w zamówieniach publicznych

  Wykonawcą robót budowlanych jest krewny zamawiającego (wójta gminy). Wykonawca jest synem siostry matki zamawiającego. Czy takie pokrewieństwo z wójtem stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 (...)

 • Nadzór nad stowarzyszeniem

  myśl art. 8 ust. 5 ustawy prawo o stowarzyszeniach (dalej: ups) nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do wojewody właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia - (...)

 • Stan nieczynny nauczyciela

  określonych w ust. 1 pkt 2, pisemnego wniosku o przeniesienie w stan nieczynny. Z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym stosunek pracy wygasa. Wygaśnięcie (...)

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym zaś m.in. w zakresie dróg gminnych (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy). Nie oznacza to jednak, iż obowiązkiem gminy (...)

 • Opodatkowanie przychodów osób zagranicznych osiąganych w Polsce

  dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów: 1) z działalności określonej w art. 13 pkt (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Jakub Spalik

Jakub Spalik

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym. Doradza małym i średnim przedsiębiorcom. Sporządza umowy cywilnoprawne oraz pisma procesowe dla podmiotów profesjonalnych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane