Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Rozporządzanie nieruchomością obciążoną prawem dożywocia - opinia prawna

  określone prawa. Sprzedaż nieruchomości obciążonej prawem dożywocia Zgodnie z art. 910 § 2 kc, w razie zbycia nieruchomości obciążonej prawem dożywocia nabywca ponosi także osobistą (...)

 • Uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy - PKP

  .  W tym miejscu można jednak powołać przepisy ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym. Zgodnie z przepisem art. 53 niniejszej ustawy:  Art. 53. 1. Usytuowanie (...)

 • Urlop dla nauczyciela w szkole niepublicznej

  szkole prywatnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, a w związku z tym będą miały zastosowania przepisy Karty Nauczyciela w określonym zakresie. Zakres ten jest określony w art. 91b ust. (...)

 • Porada prawna na temat art 1 kpkt 2

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art 1 kpkt 2, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Gdy odziedziczyłeś wkład mieszkaniowy... - opinia prawna

  lokatorskie prawo na podstawie art. 14 ust. 1 albo art. 15 ust. 2 tej ustawy – w zależności od tego czy lokatorskie prawo przysługiwało obojgu małżonkom czy też tylko zmarłemu. Skoro (...)

 • Współdziałanie wierzyciela w wykonaniu zobowiązań

  rozumieniu art. 354 § 2 k.c., zwłaszcza przeszkadzanie dłużnikowi w spełnieniu świadczenia (np. nieodebranie rzeczy, nieprzyjęcie świadczenia pieniężnego w gotówce), może ograniczyć (...)

 • Konflikt domeny internetowej ze znakiem towarowym - opinia prawna

  ochronnego na znak towarowy używania tego znaku w obrocie gospodarczym wyklucza istnienie sytuacji faktycznej objętej hipotezą art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp. (por. glosa aprobująca, M. Kępiński, (...)

 • Miarkowanie kary umownej

  zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy ( kara umowna). § 2. Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej. Art. (...)

 • Cisi podnajemcy pod ochroną ustawy

  użyczenia, zawartej z najemcą lokalu bez zgody wynajmującego wymaganej w art. 688[2] k.c., jest lokatorem w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 (...)

 • Wycofanie środka trwałego ze spółki jawnej

  prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów są zobowiązani (art. 22n ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zgodnie z art. 14 ust 2 pkt 1 ustawy (...)

 • Stwierdzenie nabycia spadku

  otwarcia i ogłoszenia. 2. Złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po upływie 9 miesięcy od otwarcia spadku nie ma negatywnych konsekwencji dla Pani. Wprawdzie art. 646 par. 2 (...)

 • Rezydenci będą mogli rozliczać się w euro

  charakter iuris cogentis i jego naruszenie skutkuje nieważnością czynności prawnej (art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego). Regulacja zawarta w art. 358 § 1 Kodeksu cywilnego ogranicza (...)

 • Zasady podwyższania świadczeń emerytalno-rentowych zgodne z Konstytucją

  świadczeń emerytalno-rentowych wyłącznie w zależności od wieku uprawnionych z art. 2 i art. 32 Konstytucji. Przepisy ustawy budżetowej na rok 1993 wprowadziły mniej korzystne dla emerytów (...)

 • Dzienny opiekun może zająć się dzieckiem

  art. 39 ust. 1 ww. ustawy, dziennym opiekunem może zostać osoba pełnoletnia, która: daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi, nie jest i nie była pozbawiona władzy (...)

 • Komornik do opłaty egzekucyjnej nie doliczy VAT

  przyjęto, że komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 u.k.s.e., (...)

 • Nadzór nad postępowaniem komornika

  art. 64 ust. 1 zd. 2, według którego nadzór zwierzchni Ministra Sprawiedliwości nie może wkraczać w działania podlegające nadzorowi sądu. Wytyczone we wskazany sposób (...)

 • Eksmisja lokatora

  lokatorowi (na piśmie) oświadczenie o wypowiedzeniu stosunku najmu (może Pan w nim powołać się na art. 11 ust. 2 pkt. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, lecz nie musi, oświadczenie (...)

 • Różnice kursowe z przewalutowania

  przykładzie w kwocie 1.200 zł) będzie przychodem opodatkowanym dla celów podatku dochodowego od osób prawnych? Zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, różnice

 • Fałszywe oskarżenie o popełnienie przestępstwa

  ok. 2 miesiące przed tym jej zawiadomieniem policji (czyli rzekomo dopiero 2 miesiące po tych rzekomych groźbach poczuła się zagrożona!). Policjant sam zwrócił mi na to uwagę i uznał jej (...)

 • System wypłaty wynagrodzenia wójta

  przewidzianych w Kodeksie pracy. Przepis ten ma zastosowanie do nauczycieli ze względu na brak regulacji w tym zakresie w przepisach ich dotyczących (art. 91c ust. 1 Karta Nauczyciela, k.n. w zw. (...)

 • Jak bezpiecznie kupić używany samochód?

  rzeczy o wartości powyżej 2000 złotych zapewnia art. 2 ust. 2 wspomnianej ustawy. Jeżeli cena samochodu nie przekracza tej kwoty sprzedawca i tak jest obowiązany wydać pisemne potwierdzenie (...)

 • Badanie wariografem w postępowaniu karnym

  wydanych na podstawie art. 74 § 4. b) art. 199a Art. 199a. Stosowanie w czasie badania przez biegłego środków technicznych mających na celu kontrolę nieświadomych reakcji (...)

 • Emerytura pomostowa

  warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS; 6) po dniu 31 grudnia 2008 r. (...)

 • Najem a kasa fiskalna

  ; powyższego rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kasy fiskalnej podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. (...)

 • Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

  ;którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy". Natomiast w poz. 38 wpisz datę, od której będziesz korzystał lub korzystasz ze zwolnienia. Jeśli byłeś (...)

 • Skorygowanie treści księgi wieczystej

  _x.enabledPlugin) td_flashinstalled = 2; else td_flashinstalled = 1; } else{ MSDetect = "true";} on error resume next If MSDetect = "true" Then For td_i = 2 to 9 If Not(IsObject(CreateObject

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Kontrola legalnosci oprogramowania na jakiej podstawie?

  Witam, Wiele sie ostatnio slyszy na temat "najsc" policji na prywatne osoby i firmy w celu kontroli legalnosci oprogramowania. Pomijajac fakt (...)

 • zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

  Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później (...)

 • Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

  Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • SN postanowienie

  Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane