Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

  o uchylenie wyroku sądu polubownego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.  Połowę opłaty pobiera się od sprzeciwu od wyroku zaocznego.  Czwartą część (...)

 • Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  zasadzie od podlegających opłacie pism wnoszonych przez stronę zwolnioną od kosztów sądowych przez sąd; wynosi ona 30 złotych i stanowi minimalną opłatę, którą strona (...)

 • Postępowanie uproszczone - kiedy można je zastosować?

  do protokołu bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku. Dla strony, która zrzekła się doręczenia uzasadnienia wyroku, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia ogłoszenia wyroku. (...)

 • Porada prawna na temat apelacja od wyroku rozwodowego--wzory pism

  Nie szukaj dłużej informacji na temat apelacja od wyroku rozwodowego--wzory pism, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  orzeczeń, zarządzeń albo mandatów karnych. § 2. Orzeczenie wydaje się w formie wyroku lub postanowienia. Postanowieniem rozstrzyga się, gdy ustawa nie wymaga wydania wyroku.§ 3. Postanowienie (...)

 • Proces o ustalenie ojcostwa

  uzasadnienie wyroku wynosi zatem 20 zł). 4. Termin na wniesienie apelacji od wyroku wydanego przez sąd I instancji wynosi 2 tygodnie i liczy się od momentu doręczenia stronie skarżącej (...)

 • Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

  ). Apelacja w postępowaniu nieprocesowym musi odpowiadać ogólnym wymogom formalnym pisma procesowego. Po pierwsze należy wskazać, do jakiego postanowienia odnosi się apelacja - wystarczy (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części, może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego. § 2. Osoba fizyczna, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, (...)

 • Apelacja w prawie karnym

  sprawy? Od wyroku sądu karnego pierwszej instancji służy apelacja do sądu wyższego rzędu (art. 444 Kodeksu postępowania karnego). Możliwość jej złożenia ograniczona jest terminem (...)

 • Profesjonalny pełnomocnik i przedsiębiorca musi pamiętać o opłacie sądowej

  jak pozew, apelacja, zażalenie, sprzeciw od wyroku zaocznego, czy zarzuty od nakazu zapłaty będzie zobowiązany również do ich prawidłowego opłacenia opłatą stosunkową. (...)

 • Ustny wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem

  dopiero możliwe po wydaniu wyroku w sądzie właściwym do protokołu. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie dwutygodniowym od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia. (...)

 • Przez e-mail apelacji złożyć się nie da

  , zawierający wskazanie, że jest to apelacja od wyroku (skazującego za wykroczenie). Z urzędowego poświadczenia przedłożenia wynikało, że dokument przesłany w formie elektronicznej (...)

 • Odpisy pism procesowych i termin ich składania

  . Kodeks postępowania cywilnego przewiduje różne skutki niedołączenia odpisu pisma procesowego, w zależności od tego, jakiego rodzaju jest pismo (np. pozew, sprzeciw, zarzuty, apelacja, zażalenie), (...)

 • Zwolnienie od opłaty podstawowej

  utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Zgodnie z art. 112 ustawy, zgłoszenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych oraz wniesienie środka odwoławczego od (...)

 • VII - Kodeks postępowania karnego - Koszty. Postępowanie przed sądami wojskowymi

  postępowaniu cywilnym. Powód cywilny jest tymczasowo zwolniony od obowiązku uiszczenia wpisu od powództwa cywilnego i apelacji. Oskarżony uiszcza wpis tylko wtedy, gdy jego apelacja (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  opiekuńczemu otrzymane zaświadczenie. Art. 592. O zwolnieniu od obowiązku objęcia opieki sąd opiekuńczy rozstrzyga na wniosek osoby ustanowionej opiekunem, zgłoszony w ciągu tygodnia od (...)

 • Doręczanie bezpośrednio pism przeciwnikowi

  , zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty, sprzeciw od wyroku zaocznego, zażalenie, skarga o wznowienie postępowania, wniosek o zabezpieczenie powództwa. Opisywaną (...)

 • Odpis wniosku o przywrócenie terminu trzeba doręczyć drugiej stronie

  o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych, które to postępowanie jest "jednostronne".Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2009 roku, sygn. akt III CZP 127/08 apelacja, termin

 • Alimenty od ojca pracującego w USA

  , a nie obowiązek. Od wyroku sądu przysługuje apelacja w terminie 14 dni od otrzymania uzasadnienia od wyroku, o które można zgłosić wniosek w terminie tygodnia od (...)

 • Zwolnienie od kosztów sądowych

  Złożyłam apelację od wyroku sądu pracy I instancji, a razem z nią wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Sąd I instancji nie zwolnił mnie od kosztów, mimo że jestem na (...)

 • Wadliwe uzasadnienie wyroku

  do złożenia wniosku o uzupełnienie uzasadnienia wyroku, w terminie dwóch tygodni od dnia jego doręczenia. uzasadnienie, wyrok, doręczenie, sprostowanie, apelacja, podstawy, nieważność

 • Doręczenie odpowiedzi na apelację

  , apelacji, skargi kasacyjnej, zażalenia, sprzeciwu od wyroku zaocznego, sprzeciwu od nakazu zapłaty, zarzutów od nakazu zapłaty, wniosku o zabezpieczenie powództwa i skargi o wznowienie (...)

 • Odrzucenie nieopłaconej apelacji zależy od pozycji procesowej wnoszącego

  lub środki zaskarżenia (apelację, zażalenie, skargę kasacyjną, skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty, (...)

 • Efektywność gospodarczych postępowań sądowych

  nieproporcjonalne do zaangażowania sądu który w obu instancjach nie rozpatrzył sprawy merytorycznie, uchylając się od rozpatrzenia jej co do istoty sprawy i zasłaniając się względami formalnymi. Od

 • Doręczanie pism procesowych

  procesowe jak: pozew wzajemny, apelacja, skarga kasacyjna, zażalenia, sprzeciw od wyroku zaocznego, sprzeciw od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty, wniosek o zabezpieczenie (...)

 • Pozbawienie możliwości prostowania protokołu

  nastąpiło wydanie wyroku - dopóki akta sprawy znajdują się w sądzie. Od zarządzenia przewodniczącego strony mogą odwołać się do sądu w terminie tygodniowym od doręczenia (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Rozwód kościelny

  Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane