Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • IV - Kodeks postępowania karnego. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Postępowanie odwoławcze

  dowodów przeciwnych,  2) wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku. § 2. W uzasadnieniu wyroku należy ponadto przytoczyć okoliczności, które sąd miał na względzie przy wymiarze (...)

 • V - Kodeks postępowania cywilnego - Środki zaskarżenia

  181, poz. 1287.DZIAŁ V.ŚRODKI ODWOŁAWCZE Rozdział 1Apelacja Art. 367. § 1. Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji.§ (...)

 • Jak złożyć apelację od wyroku sądu cywilnego?

  z sądem I instancji uprawniony jest do rozstrzygania o faktach i o stosowaniu norm prawnych. Jaki sąd rozpoznaje apelację? Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, (...)

 • Porada prawna na temat apelacja od wyroku jaki czas

  Nie szukaj dłużej informacji na temat apelacja od wyroku jaki czas, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Wyrok sądu administracyjnego. Co zrobić, gdy organ nie wykonuje orzeczenia sądowego?

  powinien zostać zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Wówczas uzasadnienie sąd sporządza w terminie czternastu dni (...)

 • Apelacja karna od wyroku zaocznego

  terminie 14 dni od doręczenia mu uzasadnienia wyroku. W sprawie o wykroczenie od wyroku zaocznego służy obwinionemu apelacja do właściwego sądu okręgowego, którą (...)

 • Proces o ustalenie ojcostwa

  uzasadnienie wyroku wynosi zatem 20 zł). 4. Termin na wniesienie apelacji od wyroku wydanego przez sąd I instancji wynosi 2 tygodnie i liczy się od momentu doręczenia stronie skarżącej (...)

 • Korzystanie ze wspólnego mieszkania po rozwodzie

  Otrzymałam rozwód. W wyroku przyznano mężowi możliwość korzystania z mojego domu do czasu, aż znajdzie sobie mieszkanie. Chcę odwołać się tylko od tej właśnie części wyroku. (...)

 • Alimenty dla pełnoletniego dziecka

  ojciec korzystając z dostępnych sposobów, jak i sąd, do którego wniesie on pozew o obniżenie alimentów. Apelacja od wyroku powinna przedstawiać zarzuty do wyroku sądu pierwszej (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części, może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego. § 2. Osoba fizyczna, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  opiekuńczemu otrzymane zaświadczenie. Art. 592. O zwolnieniu od obowiązku objęcia opieki sąd opiekuńczy rozstrzyga na wniosek osoby ustanowionej opiekunem, zgłoszony w ciągu tygodnia od (...)

 • Kodeks karny

  przygotowania się do zawodu, 5) powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających, 6) poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, (...)

 • Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

  ). Apelacja w postępowaniu nieprocesowym musi odpowiadać ogólnym wymogom formalnym pisma procesowego. Po pierwsze należy wskazać, do jakiego postanowienia odnosi się apelacja - wystarczy (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  orzeczeń, zarządzeń albo mandatów karnych. § 2. Orzeczenie wydaje się w formie wyroku lub postanowienia. Postanowieniem rozstrzyga się, gdy ustawa nie wymaga wydania wyroku.§ 3. Postanowienie (...)

 • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

  wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50 %, o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie. Pozostałe zasady obliczania powierzchni należy (...)

 • Jak orzeka się o niepełnosprawności?

  odwołać od orzeczenia? Jeżeli orzeczenie wydane przez powiatowy zespół nie spełnia oczekiwań wnioskodawcy – powinien on w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności (...)

 • Odpowiedź na apelację

  rodzaj przesyłki (ze względu na czas doręczenia) wybierzemy. odpowiedź na apelację, apelacja, termin, strona

 • Apelacja w postępowaniu wieczystoksięgowym

  Jaki będzie koszt opłaty sądowej w przypadku apelacji od postanowienia sądu wieczystoksiegowego? Przedmiotem sporu jest wykreślenie hipoteki przymusowej na czas postępowania. Wysokość (...)

 • Prawomocność wyroku

  tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji, termin na wniesienie apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia (faktycznie będzie to więc tydzień od (...)

 • Uzasadnienie wyroku

  apelacja zostanie złożona przez stronę przeciwną? Tj. czy po upływie siedmiodniowego terminu będzie mógł złożyć taki wniosek i otrzymać wyrok z uzasadnieniem, aby móc ustosunkować się do apelacji? (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  ;§ 1. Jeżeli natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki sąd może rozłożyć grzywnę na raty na czas nieprzekraczający 1 roku, licząc (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. § 2. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem (...)

 • Wniosek o uzasadnienie wyroku

  uzasadnienia tego wyroku. Czy 7 dni liczy się od daty ogłoszenia wyroku do daty wysyłki (stempla pocztowego), czy w ciągu 7 dni ma mój wniosek dotrzeć do sądu? Jak mam się zachować, (...)

 • Prawomocność wyroku i zabezpieczenia

  stałej. Jak ma się w takiej sytuacji sprawa z prawomocnością postanowienia? Skoro apelacja pozwanej została odrzucona, a ja zgadzam się tymczasowo (na czas apelacji mojej) z tym postanowieniem, (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  . § 1. Zmianę określonego w wyroku rodzaju i typu zakładu karnego, a także orzeczonego systemu terapeutycznego wykonywania kary może orzec tylko sąd penitencjarny, z zastrzeżeniem, że w wypadku ucieczki

 • Uzupełnienie apelacji

  strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Wysokość alimentów - a dochody ojca

  Witam czy jest gdzies okreslona maksymalna wysokosc alimentow, jakie moze placic zobowiazany w stosunku do jego dochodow i potrzeb? po prostu jest taka (...)

 • Rozwód kościelny

  Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem (...)

 • Odwołanie od zasądzonych alimentów

  Zostały mi przysądzone alimenty 300 złotych które musze płacić na córke.Sprawa ciągnęła sie rok czasu ponieważ matka mojej córki założyła (...)

 • Rozwod apelacja

  Poszukuje odpowiedzi na pytanie: ile można się odwoływać w sprawie rozwodu gdy nie godzę się z wyrokiem sądu? (Agaga) od dnia ogłoszenia wyroku (...)

 • alimenty

  alimenty na zone Alimenty na żone płaci się tylko 5 lat jeżeli z twojej winy zostało przez sąd uznane rozpad małżeństwa lub jeżeli żona jet (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane