Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Prawomocność wyroku

  o pisemne uzasadnienie wyroku i ewentualne odwołanie się do sądu okręgowego? Strona zapadłego w postępowaniu sądowym wyroku ma prawo skierowania do sądu wniosku o uzasadnienie wyroku. (...)

 • Procedura uprawomocnienia się wyroku

  przysługuje od niego żaden środek zaskarżenia. Środkiem zaskarżenia, który uniemożliwia uprawomocnienie się wyroku jest apelacja (składana od wyroku pierwszej instancji). (...)

 • Apelacja od orzeczonej wysokości alimentów

  Czy dopuszczalna jest apelacja wysokości alimentów w wyroku rozwodowym pierwszej instancji? Czy zaskarżenie wysokości alimentów wstrzymuje uprawomocnienie sie wyroku? W chwili obecnej (...)

 • Porada prawna na temat apelacja a uprawomocnienie wyroku

  Nie szukaj dłużej informacji na temat apelacja a uprawomocnienie wyroku, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Termin zwrotu opłaty sądowej

  mąż nie złożył wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia, wówczas uprawomocnienie orzeczenia nastąpi po upływie 21 dni od doręczenia byłemu mężowi wyroku. Informację o uprawomocnieniu (...)

 • Apelacja od orzeczenia winy w rozwodzie

  wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji. Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy. W opisanym przypadku należałoby w apelacji (...)

 • Procedura uprawomocnienia wyroku

  doręczenie stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem nastąpiło 10 maja 2004 r. (poniedziałek), to dwutygodniowy termin upływa 24 maja, również w poniedziałek. Jeżeli  nie zostanie do (...)

 • Przesłanie wyroku i prawomocność

  wyroku. Pojęcie prawomocności wyroku wiąże się z możliwością jego zaskarżenia w drodze postępowania odwoławczego. Jeżeli strona nie wniosła do sądu wniosku o sporządzenie pisemnego (...)

 • Skazanie z art. 178a kk. a licencja na transport

  „przeciągnięcie" uprawomocnienie się wyroku. Zgodnie z art. 445 kodeksu postępowania karnego dla każdego uprawnionego do wniesienia apelacji biegnie 14 - dniowy termin na złożenie (...)

 • Apelacja od części wyroku a uprawomocnienie

  W wyroku podczas sprawy rozwodowej sąd przyznał opiekę nad dziećmi mężowi. Chciałabym się odwołać od tego wyroku, jednakże zależy mi żebym jak najszybciej mogła starać się o zasiłek (...)

 • IV - Kodeks postępowania karnego. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Postępowanie odwoławcze

  dowodów przeciwnych,  2) wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku. § 2. W uzasadnieniu wyroku należy ponadto przytoczyć okoliczności, które sąd miał na względzie przy wymiarze (...)

 • Sprawa spadkowa a uprawomocnienie się orzeczenia

  środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia. Natomiast na mocy art. 518 k.c. od postanowień sądu pierwszej instancji orzekających co do istoty sprawy przysługuje apelacja. Postanowieniem sądu (...)

 • Profesjonalny pełnomocnik i przedsiębiorca musi pamiętać o opłacie sądowej

  http://www.gsw.com.pl/ koszty sądowe, pismo, wniesienie pisma, apelacja, sprzeciw, zarzuty, środek zaskarżenia, uprawomocnienie się wyroku, postepowanie cywilne, profesjonalny pełnomocnik

 • Przesłanki i tryb wniesienia apelacji w postępowaniu cywilnym (stan prawny obowiązujący do 6 lutego 2005 r.)

    Kiedy apelacja przysługuje? Apelacja przysługuje od wyroku sądu pierwszej instancji oraz od postanowień, które orzekają co do istoty sprawy. Od wyroku sądu pierwszej (...)

 • Zaskarżenie uchwały zebrania przedstawicieli

  przez sąd na wniosek strony. Stwierdzenie następuje jednoosobowo na posiedzeniu niejawnym. Jeżeli wniesiona zostanie apelacja, to uprawomocnienie się zaskarżonego orzeczenia może nastąpić (...)

 • V - Kodeks postępowania cywilnego - Środki zaskarżenia

  181, poz. 1287.DZIAŁ V.ŚRODKI ODWOŁAWCZE Rozdział 1Apelacja Art. 367. § 1. Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji.§ 2. Apelację (...)

 • Jak złożyć apelację od wyroku sądu cywilnego?

  albo gdy wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości. Ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w uzasadnieniu wyroku sądu drugiej instancji wiążą

 • Apelacja karna od wyroku zaocznego

  kpw). Apelacja wniesiona przed upływem terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku jest skuteczna i podlega rozpoznaniu (art. 105 § 1 kpw). Uzasadnienie wyroku sporządzone zostaje (...)

 • Postępowanie uproszczone - kiedy można je zastosować?

  uzasadnia wyrok? Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku wnosi się w terminie jednego tygodnia od doręczenia wyroku albo od dnia jego ogłoszenia. Strona może zgłosić wniosek o uzasadnienie (...)

 • Apelacja i kasacja w sprawach o wykroczenia

  , chyba że ustawa stanowi inaczej. Ustawa stanowi inaczej w odniesieniu do wyroku nakazowego (od wyroku tego przysługuje sprzeciw). Zatem w pozostałych przypadkach zasadą jest, że apelacja (...)

 • Jak złożyć apelację od wyroku sądu karnego?

  umorzono lub warunkowo umorzono postępowanie. Sąd odwoławczy nie może zaostrzyć kary przez wymierzenie dożywotniego pozbawienia wolności. Apelacja od wyroku sądu okręgowego, która (...)

 • Integralność wyroku rozwodowego, a wymiar opłaty od apelacji (wybrane zagadnienia)

  . Nie sposób jednak zgodzić się z poglądem wyrażonym w uzasadnieniu, że od apelacji wniesionej od wyroku w części rozstrzygającej o roszczeniach objętych integralnością wyroku rozwodowego, (...)

 • Apelacja od wyroku

  ? Apelacja powinna zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowana, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz oznaczenie, że jest to apelacja

 • Dopuszczalność zgłoszenia zarzutu przedawnienia w apelacji

  przedawnienia głównym przedmiotem procesu staną się okoliczności z nim związane. Od wyroku sądu apelacyjnego nie służy już apelacja, skarga kasacyjna natomiast nie w każdej sprawie (...)

 • Apelacja od wyroku sądu grodzkiego

  postępowaniu, tj.  termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Wniosek o uzasadnienie wnosi się w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia wyroku

 • Elementy apelacji

  cywilnego. Zgodnie z artykułem 367 tego aktu od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji. Apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Co mi grozi ELIZO?

  Mam rozwód z orzeczeniem winy ex-męża oraz zniesioną współwłasność majatkową. Toczy się sprawa o podział majątku od 3 lat. Ex-małzonek opuścił (...)

 • Alimenty-Apelacja

  Witam wszystkich mam pytanie do szanownego grona, jakie są koszta apelacjiii od wyroku , jeżeli się odwołuje i czy pozwany musi pokryć koszta wynajętego (...)

 • Rozwod apelacja

  Poszukuje odpowiedzi na pytanie: ile można się odwoływać w sprawie rozwodu gdy nie godzę się z wyrokiem sądu? (Agaga) od dnia ogłoszenia wyroku (...)

 • apelacja

  Witam Chciałbym się dowiedzieć jaki jest czas od ogłoszenia wyroku na złożenie do sądu wniosku o odpis wyroku i o złożenie apelacji? Witam! Jak (...)

 • Uprawomocnienie wyroku

  Witam! Mam takie problem, jestem po rozwodzie formalnie wyrok uprawomocnił się 13.07. Niestety nie wiem czy były mąż złożył odwołanie. Ale mój (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane