Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Przejścia dla pieszych mają być bezpieczniejsze

  lepszej segregacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Aneks do programu inwestycji dotyczy prac przygotowawczych, w ramach których planowane jest dokończenie studium techniczno-ekonomiczno

 • Jak dochodzić roszczeń, gdy zamawiający odmawia współpracy - opinia prawna

  , współpraca, wynagrodzenie, dowód, aneks, umowa, system zarządzania jakością

 • Brak zgody pracownika na podwyżkę

  . otrzymałam aneks do umowy (\"Aneks. Porozumienie zmieniające do umowy o pracę z dn. 06/10/2008\") stwierdzający podwyżkę wynagrodzenia miesięcznego. Inne warunki nie zostały zmienione. Czy (...)

 • Porada prawna na temat aneks co to jest

  Nie szukaj dłużej informacji na temat aneks co to jest, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Podatkowa grupa kapitałowa

  obrót tymi udziałami (akcjami) przez ich posiadaczy, co nie stanowi naruszenia warunków uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego.   Jakie korzyści może (...)

 • Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

  na podstawie tego przepisu są ujęte odrębnie w ust. 7.Zmiany art. 98 ust. 6-8 mają na celu harmonizację tych przepisów z brzmieniem przepisu ust. 1 i 2.Zmiana art. 99 związana jest z ze zmiana treści

 • Spadek dla małoletniej córki - opinia prawna

  to być jeden ze spadkobierców lub np. bank. Jest to jedyny możliwy sposób wyznaczenia kręgu dziedziczących osób, dlatego konieczne jest wniesienie takiego wniosku do sądu, (...)

 • Aneks do umowy

  nieruchomości nie wyraził zgody twierdząc, że właściwym dokumentem w przedmiotowej sprawie będzie aneks, w którym strony zgodnie przedłużą termin obowiązywania umowy. Czy jest to właściwa (...)

 • Kiedy można udzielić zamówienia dodatkowego - opinia prawna

  . 5 istnieje wyłącznie w takim przypadku, w którym zamówienie dodatkowe nie było objęte zamówieniem podstawowym, jest niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego, a wykonanie robót budowlanych (...)

 • Podważanie zasadności podwyżki wynagrodzenia za pracę przez ZUS wydział zasiłków

  przedstawionych dowodów.Organ dopuszcza jako dowód wszystko co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania (...)

 • Likwidacja spółki cywilnej

  treścią będzie rozwiązanie spółki ze skutkiem natychmiastowym. A zatem wybór sposobu rozwiązania spółki nie jest narzucany przez przepisy prawa, co oznacza, że pozostawiono te kwestię (...)

 • Wstąpienie spadkobiercy do spółki cywilnej

  , zgodnie z którymi takie postanowienie umowne może ograniczać się także tylko co do niektórych spadkobierców. Przyjmując pogląd o dopuszczalności takiego postanowienia, należy wskazać, iż jego (...)

 • Zamknięcie klubu malucha

  prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ, (...)

 • Zmiana czynszu najmu

  . Jest to szczególny przypadek wypowiedzenia części umowy. Możliwa jest też zmiana umowy, która może nastąpić za zgodą obu stron (aneks). Strony zawsze mogą bowiem renegocjować umowę. (...)

 • Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę

  rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Co niezwykle istotne (jest zarazem odpowiedzią na pytanie, czy zalecane jest sporządzenie nowej umowy o pracę z nowym pracodawcą, (...)

 • Wystąpienie wspólnika ze spółki i zmiana umowy

  : Trzeba spisać stosowne porozumienie (aneks). Dobrze jest, jeśli z treści wynika również zasada rozliczenia się z ustępującym wspólnikiem (co mu się zwraca, ile wypłaca i dlaczego). (...)

 • Brak podpisania aneksu do umowy a korekta faktury

  fakturze nie ulega zmianie, nie było pomyłki w cenie, co mogłoby stanowić podstawę dokonywania korekty. Kontrahent powinien po prostu zaksięgować tamtą pierwotną fakturę. aneks do umowy, (...)

 • Zmiana rodzaju umowy o pracę

  stwierdzić, że dokonanie zmiany tej umowy aneksem jest dopuszczalne. Dopuszczalne jest również rozwiązanie umowy zawartej na czas określony i zawarcie ponownie z pracownikiem umowy na zastępstwo. (...)

 • Rozwiazanie umowy o pracę a wypłata premii

  zrzeka się w stosunku do pracodawcy wszelkich roszczeń”. Takie postanowienie jest bezskuteczne wobec roszczeń pracownika z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy, a za takie należy również uznać

 • Podatek od nieruchomości od wynajętego lokalu

  podatku od nieruchomości, w przypadku lokalu (nieruchomości) będącego prywatną własnością, podatnikiem podatku od nieruchomości jest właściciel lokalu, a nie najemca. Co do zasady (...)

 • Umowa najmu lokalu pod działalność gospodarczą

  wypowiedzenia umowy najmu.  Jeżeli czas trwania najmu lokalu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie (co jest sytuacją najbardziej typową), najem można wypowiedzieć (...)

 • Zmiana terminu obowiązywania umowy o pracę

  umów na czas określony z jednym zatrudnionym. umowa o pracę, aneks, czas określony, zmiana, porozumienie, termin

 • wystąpienie wspólnika ze spólki cywilnej

  straty, przysługują jakieś pieniądze czy wspólnik ten wychodząc ze spółki musi pokryć straty wg swojego udziału. Czy tak jak sugerują wspólnicy można tę sprawę rozwiązać poprzez aneks do (...)

 • Uzupełnienie umowy o pracę

  . uzupełnienie następuje w marcu, co w takim wypadku ze styczniem i lutym? Czy aneks działa wstecz, czy stosuje się unormowania dotychczasowe? Art. 151 par. 5 jest nowym przepisem w kodeksie (...)

 • Zakres obowiązków pracownika

  warunków pracy lub wypowiedzenia umowy o pracę, co jest uzależnione od ilości lat przepracowanych, Pani wieku. Pracodawca ma jednak ostatecznie możliwość, aby na gruncie prawa doprowadzić (...)

 • Umowa o zakazie konkurencji ochroną dla pracodawcy - opinia prawna

  , w przeciwnym wypadku jest nieważna. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy nie jest uwarunkowane przyznaniem pracownikowi jakiejkolwiek formy dodatkowego wynagrodzenia

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane