Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Mienie PKP

  ;lnonarodowe (państwowe) nienależące do podmiotów, o jakich mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (...)

 • Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

  czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  małżonków pozostających w separacji ze wspólnego mieszkania, jak również postępowanie w sprawie o korzystanie przez małżonków pozostających (...)

 • Porada prawna na temat akty prawne o zycia w konkubinacie mi do mieszkania

  Nie szukaj dłużej informacji na temat akty prawne o zycia w konkubinacie mi do mieszkania, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks postępowania karnego

  ustawie. Art. 25. § 1. Sąd okręgowy orzeka w pierwszej instancji w sprawach o następujące przestępstwa: 1) o zbrodnie określone w Kodeksie karnym oraz w ustawach (...)

 • Karta Nauczyciela

  odpowiednio do rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 1, egzaminu, o którym mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2, lub może się ubiegać o akceptację (...)

 • Konkubinat - życie bez ślubu - skutki prawne

  konkubentów, będącego najemcą lokalu, drugi z nich wstępuje w stosunek najmu, jeżeli stale zamieszkiwał z najemcą do chwili jego śmierci, W razie śmierci jednego z konkubentów, (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  . Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w § 3. § 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów (...)

 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

  ;źniej niż w terminie 3 dni od dnia dokonania wpisu.2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do wniosku o pierwszy wpis do rejestru przedsiębiorców (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  innego uczestnika systemu w związku z jego uczestniczeniem w systemie lub na rzecz tych banków nie wchodzi do masy upadłości, z zastrzeżeniem przepisów art. (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  . § 3. W przypadku wszczęcia postępowania podatkowego z urzędu organ podatkowy w postanowieniu o wszczęciu postępowania poucza stronę o możliwości złożenia, w terminie (...)

 • Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

  podmiotów i w każdej sprawie, w której może wystąpić zależność w stosunku do sytuacji, dla której był wydany. Egzekucja w prawie administracyjnym (...)

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1-3, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia (...)

 • Podatek przy sprzedaży mieszkania kupowanego częściami - opinia prawna

  nowego mieszkania. Jeśli wartość nowego mieszkania będzie mniejsza od wartości tych 50 % mieszkania, które nabyła Pani w ostatnim czasie – od tego musi Pani odprowadzić (...)

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe

  może żądać zwrotu nakładów koniecznych o tyle, o ile nie mają pokrycia w korzyściach, które uzyskał z rzeczy. Zwrotu innych nakładów może żądać (...)

 • Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

  podziału nieruchomości do używania, zgodnie z treścią wpisu w księdze wieczystej. W efekcie więc Piotr W. stał się właścicielem nieruchomości w ¼ z prawem do (...)

 • Kodeks cywilny

  ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane albo oferta jest składana w postaci elektronicznej - w miejscu zamieszkania albo w siedzibie składającego ofertę w (...)

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  Granicznej - do jego przełożonego. § 4. O ukaranie żołnierza w czynnej służbie wojskowej sąd występuje do dowódcy jednostki wojskowej, w której (...)

 • Konstytucja Biznesu już niedługo...

  przedsiębiorców. Do najważniejszych propozycji zawartych w projekcie należą: ustanowienie katalogu praw i obowiązków przedsiębiorców oraz urzędów (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  czynności na rzecz kontrolowanego w miejscu wszczęcia kontroli. § 2.  W przypadkach, o którym mowa w § 1 i § 1a, kontrolowanemu lub osobie, o której mowa w (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)

  o zniszczeniu lub utracie tych dokumentów. § 3. Jeżeli statut nie reguluje trybu wydawania duplikatów akcji, świadectw tymczasowych lub innych dokumentów (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  od rzeczy w czasie trwania jego uprawnienia, a pożytki cywilne - w stosunku do czasu trwania tego uprawnienia. § 2. Jeżeli uprawniony do pobierania pożytków poczynił (...)

 • Kodeks wykroczeń

  społeczności lokalnej w wymiarze od 20 do 40 godzin.§ 2. W stosunku do osoby zatrudnionej organ orzekający, zamiast obowiązku określonego w § 1, może orzec potrącenie (...)

 • X - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne. Przepisy ogólne

  skierowanymi do komornika. Nie można również łączyć wniosków, które skierowane są do różnych sądów. § 2. W razie niedopuszczalnego (...)

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody

  bliskim stosunku osobistym, jeżeli osoba taka wnosi o zwolnienie.  Art. 185a. § 1. W sprawach o przestępstwa określone w rozdziałach XXV XXVI Kodeksu karnego pokrzywdzonego, (...)

 • VIII - KODEKS CYWILNY - Spadki

  roszczeń zapisobiercy o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o zwrot pożytków lub o zapłatę ich wartości, jak również do roszczeń obciążonego zapisem (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Jak wygląda sprawa rozwodowa??? Help!!!

  Wkrótce mam rozprawę rozwodową. Ja i mój mąż mamy adwokatów i pewnie damy sobie nieźle "czadu". Mąż wniósł o rozwód mimo że mamy maleńkie (...)

 • Wysokość alimentów - a dochody ojca

  Witam czy jest gdzies okreslona maksymalna wysokosc alimentow, jakie moze placic zobowiazany w stosunku do jego dochodow i potrzeb? po prostu jest taka (...)

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

  Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku (...)

 • Prawo rodzicielskie

  Chce pozbawic ojca mojego 6 letniego dziecka wladzy rodzicielskiej, nie widuje sie on z corka od 3 lat i sie nia nie interesuje, jak sprawic by sad przyznal (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane