Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

  wyjątkiem art. 2-12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25 ust. 1-4 i 6 oraz art. 26-28, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2004 r. akt prawny, ustawa, śiadczenia przedemerytalne

 • Nowe prawo. Tworzymy go najwięcej od 1918 roku

  publikować dane statystyczne pokazujące liczbę nowych aktów prawnych. Wyniki będą prezentowane na stronie barometrprawa.pl. zmiany w prawie, akt prawny, ustawa

 • Kodeks postępowania karnego

  doręcza się stronom. § 4. Jeżeli ustawa nie zwalnia od równoczesnego sporządzenia uzasadnienia, orzeczenie doręcza się lub ogłasza wraz z uzasadnieniem; w wypadku określonym w art. 98 § 2 po ogłoszeniu

 • Porada prawna na temat akt prawny ustawa

  Nie szukaj dłużej informacji na temat akt prawny ustawa, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks postępowania cywilnego

  i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt.§ 2. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymania z akt sprawy (...)

 • Osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy

  ? Na wstępie pragniemy zaznaczyć, że nie istnieje taki akt prawny jak ustawa o dofinansowaniu pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych. Z przedstawionego stanu faktycznego (...)

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody

  uczestników sprawy, której akta zaginęły lub uległy zniszczeniu, a także inne osoby, które mogą mieć wiadomości co do treści akt. Strony mają prawo wziąć udział w posiedzeniu. (...)

 • I - Kodeks postępowania karnego - Przepisy wstępne. Sąd. Strony

  się, składając oświadczenie na piśmie do akt, a na jego miejsce wstępuje inny sędzia. § 3. Sędzia, co do którego zgłoszono wniosek o wyłączenie na podstawie art. 41, może złożyć (...)

 • Akta stanu cywilnego - czyli jak rejestruje się urodzenia, małżeństwa i zgony?

  prawie polskim istnieją trzy rodzaje aktów stanu cywilnego: akt urodzenia; akt małżeństwa akt zgonu. Kto prowadzi księgi stanu cywilnego? Księgi stanu cywilnego, do których (...)

 • Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ustawa o handlu - gmina może ustalić godziny otwarcia placówek handlowych. Prawo miejscowe wymaga podstawy ustawowej - z reguły jest to ustawa

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  podejrzenie jego popełnienia; 2) czyn nie zawiera znamion wykroczenia albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia; 3) ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze; 4) nastąpiło (...)

 • Mienie PKP

  PKP, a także rozważania dotyczące późniejszych regulacji prawnych odnoszących się do stanu prawnego nieruchomości, do których PKP miałyby tytuł prawny. Konieczne jest bowiem wyraźne

 • Kodeks spółek handlowych

  niniejszym dziale do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 104. § 1. Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko (...)

 • Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

  prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposób prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 1996 r., Nr 62, poz. 286, ze zmianami);  Ustawa (...)

 • Skład podatkowy - jak go otworzyć?

  dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym - art. 48-55, 64-65, 84; ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa; ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

 • II - Kodeks postępowania cywilnego - Sąd. Strony. Koszty

  radca prawny ustanowiony w ten sposób ma podjąć czynności poza siedzibą sądu orzekającego, właściwa okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych, na wniosek ustanowionego

 • Udostępnianie akt w postępowaniu administracyjnym

  , pozostaje pod ochroną sądową.   Pamiętaj, że: strona ma prawo wglądu do akt sprawy, odmowa prawa wglądu może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach, prawo strony do wglądu do akt (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)

  spółkę w związku z jej utworzeniem § 3. Statut może zawierać postanowienia odmienne, niż przewiduje ustawa, jeżeli ustawa na to zezwala. § 4. Statut może zawierać dodatkowe (...)

 • W jakim zakresie można zmienić statut fundacji?

  (tekst jedn. Dz U. 1991 r., Nr 46, poz. 203, ze zmianami); ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 r., Nr 16, poz. 43, ze zmianami). zmiana statutu, statut fundacji, fundacja

 • Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

  nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. 1996 r., Nr 45, poz. 204, ze zm.);Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 1995 r., Nr 88, poz. 439 ze zm.); Ustawa z dnia 13

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 1 - 106)

  uczestników, a także zasady i tryb likwidacji związku, w tym przeznaczenie jego majątku pozostałego po likwidacji.  6. Akt prawny tworzący związek uczelni określa także zasady (...)

 • Skarga konstytucyjna

  . Wcześniej bowiem nie można ocenić, czy wadliwy jest akt normatywny, na który wnoszona jest skarga, czy akt stosowania prawa, taki jak orzeczenie czy decyzja (postanowienie TK z dnia 4 lutego (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  samodzielnego pomieszczenia i miejsca do przechowywania dokumentów. § 3. Przeglądanie akt postępowania przygotowawczego i sądowego, akt spraw sądowych, a także dokumentów zawierających (...)

 • Jakie są prawa i obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniu karnym?

  tego momentu to sąd jest „gospodarzem” postępowania. Jeśli w sprawie pokrzywdzonego prokurator złożył akt oskarżenia do sądu, to pokrzywdzony ma dwie możliwości: zostawić mu sprawę (...)

 • Zmiany w samorządach prawniczych

  123, poz. 1058, ze zm.);  Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. 2002 r., Nr 123, poz. 1059, ze zm.); Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. (...)

 • Majątek wspólny małżonków

  cywilnej, będą stanowiły jego majątek osobisty (np. prawo do wypłaty zysku, prawo do udziału w majątku spółki po jej rozwiązaniu). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Decyzja administracyjna

  Witam Szanownych znawców prawa Na wstępie chce przywołać akt prawny Ustawa z dnia 22 czerwca 2001r-o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie (...)

 • Jak spowodować zmianę treści postanowienia prokuratora

  Prokurator umorzył postępowanie z uwagi na śmierć sprawcy wypadku, w którym zginęły dwie osoby: kierowca i pasażer. Zgodnie z pouczeniem złożono (...)

 • intrum justitia - pilne

  Intrum wykupiło moj dług od operatora gsm, dwa dni temu zadwoniła do mnie paniusia wyjaśniła sprawe i spytała czy chce załatwic sprawe polubownie, (...)

 • Czynsz w spółdzielni

  Kupililiśmy z żoną mieszkanie własnościowe od osoby prywatnej na rynku wtórnym (zarządzane przez spółdzielnię). W rachunku jaki wystawia nam (...)

 • Staz absolwencki a Unia???

  Witam skonczylam studia i ze jestem zarejestrowana w Urzedzie Pracy uzyskalam status absolwenta na jutro bylam zaproszona na rozmowe kwalifikacyjna w sprawie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane