Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • IV - Kodeks postępowania karnego. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Postępowanie odwoławcze

  zażalenia, jest obowiązany wnieść w terminie wskazanym w § 1 poprawiony lub uzupełniony akt oskarżenia.  Art. 338. § 1. Jeżeli akt oskarżenia odpowiada warunkom (...)

 • III - Kodeks postępowania karnego - Środki przymusu. Postępowanie przygotowawcze

  wniesienia aktu oskarżenia, a nie zachodzą warunki określone w art. 324, umarza się śledztwo bez konieczności uprzedniego zaznajomienia z materiałami postępowania i jego zamknięcia. § 2. Postanowienie (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  oskarżyciela prywatnego. § 4. Pokrzywdzony, który nie wniósł oskarżenia, może w terminie zawitym 14 dni od daty powiadomienia go o odstąpieniu prokuratora od oskarżenia złożyć akt (...)

 • Porada prawna na temat akt oskarżenia

  Nie szukaj dłużej informacji na temat akt oskarżenia, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • I - Kodeks postępowania karnego - Przepisy wstępne. Sąd. Strony

  . Pokrzywdzony, który nie wniósł oskarżenia, może w terminie zawitym 14 dni od daty powiadomienia go o odstąpieniu prokuratora od oskarżenia złożyć akt oskarżenia (...)

 • V - Kodeks postępowania karnego - Postępowania szczególne. Nadzwyczajne środki zaskarżenia. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia

  prywatnemu będącemu pokrzywdzonym wzajemny akt oskarżenia o ścigany z oskarżenia prywatnego czyn, pozostający w związku z czynem mu zarzucanym. Sąd rozpoznaje wówczas łącznie (...)

 • Wezwanie na posiedzenie pojednawcze

  podpada wskazanie sądu właściwego do rozpoznania sprawy i trybu postępowania uzasadnienie Bez tych elementów akt oskarżenia jest wadliwy. Ponadto fakultatywnie akt oskarżenia (...)

 • Jakie są prawa i obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniu karnym?

  , to prokurator może zmienić zdanie i napisać akt oskarżenia. Jeżeli tego nie zrobi, sam pokrzywdzony może taki akt oskarżenia złożyć (nazywa się on wtedy subsydiarnym aktem (...)

 • Oskarżenie prywatne

  wskazywać dowody na poparcie oskarżenia. Jest to znaczne uproszczenie w porównaniu z wymogami dotyczącymi aktu oskarżenia w pozostałych sprawach. Jeżeli pokrzywdzonych tym samym czynem (...)

 • Brak pouczenia a prawo do obrony

  odmowę prawa do obrony rozpatrzyć brak wyjaśnienia treści uzasadnienia aktu oskarżenia. Przed rozprawą akt oskarżenia jest doręczany oskarżonemu i ma on prawo żądać ustnego wyjaśnienia (...)

 • Wnioski dowodowe i powoływanie świadków

  oskarżenia, oskarżony ma prawo wniesienia pisemnej odpowiedzi na akt oskarżenia. Pismo takie, podobnie jak odpowiedź na pozew w postępowaniu cywilnym, polemiką, która służy możliwości (...)

 • Wzajemny akt oskarżenia

  wnieść przeciwko oskarżycielowi prywatnemu będącemu pokrzywdzonym wzajemny akt oskarżenia o ścigany z oskarżenia prywatnego czyn, pozostający w związku z czynem mu zarzucanym. Sąd (...)

 • Wniesienie odpowiedzi na akt oskarżenia

  Czy istnieje jakaś cezura czasowa do wniesienia odpowiedzi na akt oskarżenia? Do jakiego stadium sprawy można go wnieść? W postępowaniu karnym nie ma takiej możliwości jak odpowiedź na akt

 • Zarzuty a akt oskarżenia

  oskarżenia sporządzonego przez Policję w dochodzeniu, prokurator sporządza akt oskarżenia lub zatwierdza akt oskarżenia sporządzony przez Policję w dochodzeniu (...)

 • Czyny przestępne po wniesieniu aktu oskarżenia

  sprawy mogę dołączyć wniosek o ukaranie z uzasadnieniem, czy należy wnieść nowy akt oskarżenia prywatnego? Akt oskarżenia powinien zawierać dokładne określenie zarzucanego (...)

 • Wnioski dowodowe w postępowaniu karnym

  zarządza doręczenie jego odpisu oskarżonemu, wzywając go do składania wniosków dowodowych w terminie 7 dni od doręczenia mu aktu oskarżenia. Jeżeli akt oskarżenia zawiera wniosek, (...)

 • Przedawnienie karalności przestępstwa

  karnych z oskarżenia prywatnego osoba wnosząca akt oskarżenia jest zazwyczaj tzw. oskarżycielem prywatnym. Tylko wówczas, gdy w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia (...)

 • Żądanie kary w akcie oskarżenia

  jakich nie żąda kary w akcie oskarżenia? Zgodnie z  art. 332 kodeksu postępowania karnego akt oskarżenia powinien zawierać: imię i nazwisko oskarżonego, inne dane o jego osobie (...)

 • Niepełne uzasadnienie aktu oskarżenia

  powinien spowodować zwrot aktu oskarżenia w celu jego uzupełnienia, gdyż jest to brak formalny (art. 337 § 1 kpk). W zasadzie także uzasadnienie "niepełne" może doprowadzić do zwrotu aktu oskarżenia, (...)

 • Postępowanie po złożeniu prywatnego aktu oskarżenia

  może zarządzać przeprowadzanie dodatkowych dowodów nie uwzględnionych w uzasadnieniu aktu oskarżenia? W postępowaniu prywatnoskargowym akt oskarżenia może ograniczyć się do oznaczenia (...)

 • Zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa

  , prezes sądu przesyła jego odpis prokuratorowi, wzywając go do nadesłania w terminie 14 dni akt postępowania przygotowawczego. Zgodnie z art. 55 kpk ten akt oskarżenia powinna Pani wnieść (...)

 • Jeden czyn - jedno czy dwa przestępstwa

  Czy jeden akt oskarżenia z oskarżenia prywatnego może łączyć dwa różne oskarżenia np.: zniesławienie i naruszenie nietykalności cielesnej? Oba czyny nastąpiły w tym samym (...)

 • Rozszerzenie aktu oskarżenia

  nowy lub dodatkowy akt oskarżenia. Jak wynika z powyższego artykuł 398 dopuszcza rozszerzenie oskarżenia na rozprawie i normuje rozpoznanie nowego oskarżenia na tej samej rozprawie (...)

 • Mój mąż oczernia mnie wśród znajomych i rodziny.

  na miejsce popełnienia przestępstwa) prywatnego aktu oskarżenia. Zgodnie z art. 487 kodeksu postępowania karnego akt oskarżenia może ograniczyć się do oznaczenia osoby oskarżonego, (...)

 • Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem

  sądowego pokrzywdzony może : Wnieść do sądu akt oskarżenia w sprawach ściganych z oskarżenia prywatnego. Popierać akt oskarżenia w charakterze oskarżyciela posiłkowego (...)

 • Wymogi dotyczące prywatnego aktu oskarżenia

  Jakie wymogi powinien spełniać prywatny akt oskarżenia? Wymogi formalne dla aktu oskarżenia są następujące: Art. 332. § 1. Akt oskarżenia powinien zawierać: 1) (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane