Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Dowód rejestracyjny pojazdu obciążonego zastawem

  , powinien był wyraźnie określić w przepisach taki obowiązek. zastaw rejestrowy, adnotacja, dowód rejestracyjny wymiana dowodu rejestracyjnego, zakup samochodu, obciążenie zastawem, nabywca, wniosek, (...)

 • Dodatkowa adnotacja na fakturze VAT

  możliwości odliczenia podatku VAT wykazanego na takiej fakturze. faktura, VAT, odliczenie, podatku, adnotacja, znak na fakturze

 • Cechy notatki służbowej

  dowodową jedynie wówczas, gdy utrwalono je w formie protokołu". notatka, służbowa, adnotacja, cechy, dowód, protokół, czynność, stwierdzenie, forma, pisemna, podpis, pracownik, organ, administracja

 • Porada prawna na temat adnotacja

  Nie szukaj dłużej informacji na temat adnotacja, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ustalenie miejsca zamieszkania pozwanego

  z przepustki lub przerwy w karze itp. Wtedy taka adnotacja jest nieaktualna. Miejscem zamieszkania osoby jest miejscowość, gdzie on przebywa z zamiarem stałego pobytu. Faktyczne przebywanie danej

 • Czym kończy się kontrola celno-skarbowa?

  deklaracji, adnotacja

 • Jak dokonać zapłaty opłaty skarbowej i jak jest ona zwracana?

  , Nr 187, poz. 1330) opłata skarbowa, pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa, zapłata gotówką, bezgotówkowo, zwrot, wniosek, wójt, burmistrz, prezydent miasta, adnotacja, dowód

 • Jak zarejestrować urodzenie w urzędzie stanu cywilnego?

  urodzenia się dziecka W akcie urodzenia zamieszczana jest stosowna adnotacja o wpisaniu ww. danych.   Podstawa prawna:  ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst

 • Jak szybko ustalić kto jest spadkobiercą?

  ,  podpis notariusza,  adnotacja o dokonaniu rejestracji w systemie informatycznym Krajowej Rady Notarialnej. Akt poświadczenia dziedziczenia powinien być podpisany przez wszystkich

 • Faktura gotówkowa

  . że u wystawcy powszechną praktyką jest, że jeżeli płatność została otrzymana to na fakturze pojawia się stosowna adnotacja, a brak tej adnotacji oznacza, że płatność nie została dokonana (...)

 • Zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów

  . Kopię zaświadczenia trzeba dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego (w sprawach VAT i podatku dochodowego) w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania. Konieczna jest również odpowiednia adnotacja (...)

 • Opłata w postępowaniu upominawczym-zwrot pozwu

  w kasie Sądu, w kwocie 128,00 zł, na dowód czego załączam oryginał potwierdzenia dokonania wpłaty (jeżeli dobrze pamiętam, to na pozwie również powinna być stosowna adnotacja). Dlatego wnoszę

 • Eksmisja najemcy

  firmy (adnotacja "nie podjęto w terminie"). Termin płatności wyznaczony w wezwaniu upłynął 3 tygodnie temu, a do dnia dzisiejszego nie wpłynęły na konto żadne pieniądze od najemcy. Punkt sprzedaży

 • Przewłaszczenie samochodu na zabezpieczenie

  chwili złożenia wniosku o zmianę w dowodzie rejestracyjnym. Od wpisania adnotacji w dowodzie nie pobiera się opłat. dowód rejestracyjny, adnotacja, opłata, wpisanie, współwłaściciel

 • Korekta świadectwa pracy

  nieważne.  korekta, świadectwo pracy, pracownik, pracodawca, sprostowanie, prostowanie, adnotacja

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania (...)

 • Praca w szczególnych warunkach w świadectwie pracy

  wykazów załączonych do rozporządzenia Rady Ministrów. pracownik, praca, warunki, szczególne, świadectwo pracy, wzmianka, wpis, adnotacja, pozycja, zaświadczenie lekarskie

 • Moment powstania ochrony prawnoautorskiej dzieła

  , dzieło, powstanie, rejestracja, autor, ujawnienie, twórca, cywilna, karna, odpowiedzialność, adnotacja, nota, copyright, uzewnętrznienie, ingerencja, dysponowanie

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie (...)

 • Ustalenie ojcostwa a roszczenia z tym związane

  wskazania – jedno z imion zwykle w kraju używanych oraz jako nazwisko ojca i jego nazwisko rodowe – nazwisko matki, z odpowiednią adnotacją w rubryce „Uwagi”. W sytuacji

 • Wakacje 2014 - jeśli pociąg się opóźnia ....

  wysokością żądanego roszczenia. Powinniśmy także zadbać, aby odpowiednia adnotacja o opóźnieniu pociągu znalazła się np. na bilecie – można o to poprosić konduktora.  Przewoźnik (...)

 • Co dalej z samochodami z kratką?

  okręgowe stacje kontroli pojazdów i potwierdzane wydanymi przez nie dokumentami i później właściwą adnotacja w dowodzie rejestracyjnym. Ważne jest też to, że aktualnie 100% ptu można (...)

 • Zajęcie jako pierwszy etap egzekucji z nieruchomości

  postanowienia, które zapewniają bezpieczeństwo kupującemu nieruchomość z licytacji komorniczej. Należy zwrócić także uwagę na to, że adnotacja w księgach wieczystych nieruchomości (...)

 • Zabezpieczenie interesów dłużnika w przypadku zapłaty długu po wydaniu tytułu wykonawczego

  oraz dłużnik uczynili stosowną wzmiankę o zapłacie długu na oryginale tytułu wykonawczego. Adnotacja taka stanowić winna dla wierzyciela wystarczające ostrzeżenie przed niezasadnym wszczęciem

 • Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

  jest protokół, a pomocniczą – adnotacja.  Pisemność obowiązująca w postępowaniu administracyjnym jest jednym z warunków realizacji zasady formalizmu i wiąże się z

 • zmiana w ewidencji gruntów i budynków

  to według ustawy o księgach wieczystych każda adnotacja wskazująca na zmianę stanu prawnego nieruchomości, z tym że przez wpis uznaje się także wykreślenie. Wpis do księgi wieczystej jako orzeczenie (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane