Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Likwidacja szkody z ubezpieczenia AC

  naprawienie pełnej szkody. Z umowy ubezpieczenia może wynikać jednak suma do jakiej odpowiada zakład ubezpieczeń. Inaczej mówiąc odszkodowanie nie może przekroczyć określonej kwoty. Czym innym (...)

 • Wysokość odszkodowania

  szkody nawet przez określonego fachowca nie ma większego znaczenia. Tak naprawdę sąd sam, na podstawie przedstawionych dowodów, ustala wysokość szkody. Pewną wskazówką w zakresie wyceny (...)

 • VII - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 835 - art. 921[16])

  zawartą na czas oznaczony uważa się za przedłużoną na czas nieoznaczony, jeżeli na 14 dni przed upływem terminu przedsiębiorca składowy nie zażądał listem poleconym odebrania rzeczy w (...)

 • Opinia prawna na temat CZAS WYCENY SZKODY

  Nie szukaj dłużej informacji na temat CZAS WYCENY SZKODY, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ogólne zasady przekształcania spółek w k.s.h

  i wspólników spółki przekształcanej za szkody wyrządzone z jego winy. W przypadku gdy biegłych jest kilku ponoszą oni odpowiedzialność solidarną.Podstawa prawna:Ustawa z dnia 15 września 2000 (...)

 • Kodeks karny

  szkody w całości lub w części, chyba

 • III - Kodeks postępowania karnego - Środki przymusu. Postępowanie przygotowawcze

  lub nie zostanie nałożony obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę ani nie zostaną zasądzone roszczenia o naprawienie szkody, a powództwo o te roszczenia (...)

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe

  do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Jeżeli jednak poprzedni posiadacz uzyskał posiadanie nieruchomości w złej wierze, czas jego posiadania może być doliczony

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)

  przedmiotu wkładu, jego wartość, źródło wyceny oraz metodę wyceny, 2) oświadczenie, czy przyjęta wartość wkładu odpowiada jego wartości godziwej oraz liczbie i wartości nominalnej (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  w art. 64 § 2, a także wobec sprawcy przestępstwa popełnionego w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.Art. 74. § 1. Czas i sposób wykonania nałożonych obowiązków

 • Czy i kiedy przedawniają się roszczenia ze stosunku pracy?

  wyrządzeniu przez pracownika szkody jako powzięcie wiadomości nie tylko o samym fakcie powstania szkody, ale także o tym kto i w jakiej wysokości był sprawcą tej szkody, gdyż tylko (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane