Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kierujący pojazdami

  2, A, B1, B, B+E lub T wydaje się na okres 15 lat, z tym że: a) okres ten może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 (...)

 • Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  odpowiedzialność karna. Paragraf 1 określa warunki merytoryczne pisma, stwierdzając, co strona musi zamieścić we wniosku, aby mógł być dopuszczony do rozpoznania. Paragraf 2 (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)

  ;rej mowa w art. 27 ust. 1.1a. Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w tym przepisie, zmniejsza się, z zastrzeżeniem art. 27b (...)

 • Porada prawna na temat 74.50.b paragraf 1

  Nie szukaj dłużej informacji na temat 74.50.b paragraf 1, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Oryginały zaświadczeń o ukończonych kursach

  prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 1996 r., Nr 62 poz. 286). Z § 1 pkt. 1 wynika, (...)

 • Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

  wymienionymi w ust. 1 pkt 1, w zakresie: 1) koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób; 2) wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych.3. Zadania (...)

 • Kodeks wyborczy

  sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.Art. 37b. § 1. Państwowa Komisja Wyborcza zamieszcza na stronie internetowej portalu, o którym mowa w art. 160 § 2 pkt 1, (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 149 - 242)

  ;sposób ustalania wartości katastralnych;  5) sposób zakończenia powszechnej taksacji;  6) sposób i terminy przeprowadzania kontroli powszechnej (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 - 42)

  , otrzymujących darowizny, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  . 1 lit. b oraz w art. 68 ust. 1 lit. b Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, mając na uwadze rodzaj i charakter działalności prowadzonej (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  7Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych Art. 59. § 1. Zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek: 1) zapłaty;  2) pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta; (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23a-30e)

  likwidacji działalności.4. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych (...)

 • Karta podatkowa w 2018 roku

  Zjeżdżalnie:     a) zjeżdżalnie „Gigant” 1* 79,80 zł b) zjeżdżalnie przewoźne 1* 52,40 zł 10 Imprezy pozostałe:     a) (...)

 • Kodeks wykroczeń

  w sposób natarczywy lub oszukańczy,podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności. Art. 59. Art. 60. Art. 60[1]. § 1.  Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego (...)

 • Kodeks karny

  groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej obowiązek wymieniony w § 1 pkt 7b sąd określa sposób kontaktu skazanego z pokrzywdzonym.§ 2. Sąd może zobowiązać skazanego (...)

 • Prawo bankowe

  których mowa w ust. 1, jeżeli przepisy odrębnych ustaw uprawniają je do tego.Art. 6. 1. Poza wykonywaniem czynności bankowych, o których mowa w Art. 5 ust. 1 i 2, banki mogą: 1) (...)

 • Wyjście ze spółki cywilnej

  k.c. Stanowi on w par. 1, że wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki do używania, oraz wypłaca się w pieniądzu (...)

 • Ustawa o grach i zakładach wzajemnych

  zawodowe, z zastrzeżeniem ust. 4. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do członków zarządu spółek, o których mowa w art. 5 ust. 1, oraz innych osób (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  . 55 § 1 i 2, art. 56 § 1 i 2, art. 63 § 1-6, art. 64 § 1-6, art. 65 § 1 i 3, art. 66 § 1, art. 67 § 1 i 2, art. 68 § 1 i 2, (...)

 • Kiedy świadczenie ma charakter niepieniężny, czyli możliwość zastrzeżenia kary umownej - opinia prawna

  § 3 pkt 1 umowy. Z kolei § 3 pkt 1 umowy przewiduje jedynie terminy płatności, a nie terminy wykonania innych „zobowiązań” przez Zleceniodawcę. Należy więc podsumować, (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 1-20a)

  . 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych.Art. 2. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 1) przychodów z działalności (...)

 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

  wierzyciela. Zgłoszenie okoliczności, o których mowa w art. 41 pkt 1 i 2, jest obowiązkowe, a podmioty zobowiązane do zgłoszenia tych okoliczności określają odrębne przepisy. Wpisów (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 1 - 92)

  , dotyczy również nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste.1c. Ewidencjonowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje w szczególności: 1) (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15 - 16m)

  przedsiębiorców telekomunikacyjnych kosztem uzyskania przychodów są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a także:  1) kwota dopłaty, o której mowa w art. 95 ust. (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  reprezentującemu Skarb Państwa, który staje się wierzycielem obowiązków wynikających z tej decyzji. Art. 26. 1. Od decyzji, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1, służy odwołanie (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  badań naukowych dotyczących sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób skazanych.§ 9. Powierzenie realizacji zadań, o których mowa w § 8 pkt (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Palenie śmieci na własnej posesji?

  Czy ktoś się może orientuje, czy wolno mi palić śmieci na własnej posesji i jakie są związane z tym oraniczenia? Na pewno nie wolno palić Ci nawet (...)

 • sprawa spadkowa

  Moze ktos sie orientuje w takiej sprawie. Umiera maz i ojciec 3 dzieci, nie zostawia testamentu. Spadkobiercy dziedzicza zgodzie z prawem. Najwieksza czesc (...)

 • Zmiana kategorii wojskowej

  Posiadam kategorię E chciałbym zmienic na A czy to mozliwe?Byłem chory zostałem wyleczony 3 lata temu,i własciwie tylko kategoria E przeszkadza mi (...)

 • Jak odzyskać prawo jazdy po 2-óch latach ?

  Mąż prowadził samochód w stanie nietrzeżwym . Zabrano mu prawo jazdy na dwa lata. Okres ten już minął . Moje pytanie brzmi - Czy oprócz tego , (...)

 • JAK ODZYSKAĆ ALIMENTY NA DZIECKO od byłego ale nie męża

  [b][color=#330066]Witam serdecznie Jestem troche załamana i nie wiem co robić. Zastanawiam się czy jest możliwe żebym odzyskała pieniądze na swoje (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane