Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kierujący pojazdami

  minimum 80% przewidzianych w programie zajęć, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 oraz w art. 23 ust. 5 pkt 1, b) we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach, o których mowa w art. (...)

 • Kodeks Karny - Część szczególna, Rozdziały XXVIII-XXXVII

  podstawą do wypłaty takiego odszkodowania,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.§ 2. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wypłacie

 • Karta Nauczyciela

  . W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego

 • Porada prawna na temat 5%

  Nie szukaj dłużej informacji na temat 5%, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 1 - 106)

  choćby do jednej z osób umocowanych do reprezentacji zachodzi przynajmniej jedna z przesłanek określonych w ust. 5.  7. Decyzje, o których mowa w ust. 5 i 6, minister właściwy do (...)

 • Jaki podatek od czynności cywilnoprawnych trzeba zapłacić od pożyczki?

  Opodatkowane X 5 000 5 000 5 000 5 000 0 Y 5 000 5 000 5 000 5 000 0 K 5 000 5 000 5 000 5 (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  ) zastosowano warunkowe umorzenie postępowania karnego; 4) zachodzi okoliczność wyłączająca ukaranie sprawcy czynu zabronionego; 5) zastosowano art. 5 § 2. § 2. Przepisy o przepadku (...)

 • Ustawa o grach i zakładach wzajemnych

  zaspokojenie roszczeń określonych w ust. 3, albo  4) zabezpieczeniu hipotecznym na nieruchomościach (lub prawie wieczystego użytkowania) stanowiących własność spółki. 5. Minister (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  lub praw majątkowych. § 5. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w § 2, organ podatkowy pierwszej instancji wydaje decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zobowiązania podatkowego. Przepis art. 55 (...)

 • Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

  spełniającego dodatkowe warunki techniczne określone w przepisach, o których mowa w art. 66 ust. 5, na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h. 5. (uchylony)5a. Rada Ministrów (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  dla doręczeń w czasie pobytu za granicą i konsekwencjach niedopełnienia tego obowiązku, a w zawiadomieniu kierowanym do pokrzywdzonego - o uprawnieniach, o których mowa w art. 26 § 3.§ 5. Sąd może

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 149 - 242)

  zawodowej do czasu ponownego zdania egzaminu z wynikiem pozytywnym;  5) pozbawienie licencji zawodowej z możliwością ubiegania się o ponowne jej nadanie po upływie 3 lat od dnia

 • Ustawa o podatku od towarów i usług

  , przemieszczenie towarów uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.  Art. 13. 1. Przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  uczelni wskazany w statucie, z zastrzeżeniem art. 121 ust. 5, w trybie określonym w statucie. 4. Tryb postępowania poprzedzającego zatrudnienie nauczyciela akademickiego określa statut. 5

 • Kodeks wyborczy

  Senatu i do Parlamentu Europejskiego - odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej;  3)   do rad i wyborów wójta - odcisk pieczęci terytorialnej komisji wyborczej.§ 5

 • Mienie PKP

  postawione pytanie istotna jest zatem ocena skutku prawnego wywołanego treścią art. 46 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach (Dz.U. Nr 54, poz. 311). Przepis ten stanowił, że traci (...)

 • Kodeks karny

  przedstawił istotne okoliczności, nieznane dotychczas temu organowi, przestępstwa zagrożonego karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności.§ 5. W wypadkach określonych w § 3 i 4 sąd (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5;  4) władający i zarządzający mieniem państwowym;  5) jednostki wykorzystujące mienie przekazane przez Skarb Państwa w celu (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  5. W wypadkach określonych w § 3 i 4 sąd wymierzając karę pozbawienia wolności do lat 5 może warunkowo zawiesić jej wykonanie na okres próby wynoszący do 10 lat, jeżeli (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  , będąc obowiązanym do zachowania tajemnicy skarbowej, ujawnia informacje określone w art. 182, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.  § 3. Jeżeli sprawca (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  prowadzenie spraw spółki - zaznaczenie tej okoliczności,  5) sumę komandytową.  § 2. Wszelkie zmiany danych wymienionych w § 1 powinny zostać zgłoszone sądowi rejestrowemu.   Przepisy ogólne (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)

  mowa w art. 311 § 1 pkt 5. § 5. Biegły rewident powinien sporządzić w dwóch egzemplarzach szczegółową opinię i złożyć ją wraz ze sprawozdaniem założycieli sądowi (...)

 • VI - Kodeks postępowania karnego - Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

  stosowaniem wobec osoby ściganej środka polegającego na pozbawieniu wolności,  5) czyn

 • Kodeks spółek handlowych (388-458)

  podpisem.§ 4. Zapis na akcje dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu jest nieważny.§ 5. Nieważne jest oświadczenie subskrybenta, które nie zawiera wszystkich danych, o któ

 • Prawo własności przemysłowej (art. 255 - 282)

  . 4 i 5. 4. Ogólne wytyczne, o których mowa w ust. 3, Prezes Urzędu Patentowego wydaje po zasięgnięciu opinii lub na wniosek Kolegium Ekspertów.  5. Ogólne wytyczne Prezesa, (...)

 • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

  podstawie ust. 5, jest osoba, której wiek w dniu otrzymania wypowiedzenia przekroczył 75 lat, a która po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5, nie będzie posiadała tytułu prawnego do innego (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Opodatkowanie dochodów

  Witam, Mam pytanie opierte na pomyśle pewnego rodzaju piramidy finansowej, której treść przytaczam poniżej (proszę nie usuwać, ten tekst jest tylko (...)

 • Rozwód po 5 latach

  witam, 5 lat temu zostawiła mnie żona, wyjechała i ostatnio nawet nie mam z nią kontaktu. Czy jest możliwe uzyskanie szybkiego rozwodu ?? Na jak długo (...)

 • Czy to jest legalne????

  Jest to tekst który znalazłem w internecie i szczerze nie wiem czy to jest legalne wiem ze duzo tekstów tego typu jest nie legalnych ale to sie "wydaje" (...)

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • thomas sabo Not Necessarily A Mystery

  All our replica handbags, [url=http://www.mulberryoutletstyle.co.uk]uk mulberry outlet[/url] and wallets are proudly manufactured by Chinese, in China! (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane