Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Wymeldowanie brata z domu

  przypadku mieszkaniem), w związku z tym może Pan dowolnie dysponować przedmiotem Pana własności. Może Pan nakazać bratu opuszczenie domu (i ewentualnie wszcząć postępowanie o eksmisję) lub też (...)

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  zwrot wydatków obciążają strony.Art. 183[6]. § 1. Wszczęcie mediacji przez stronę następuje z chwilą doręczenia mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym (...)

 • Zawarcie ugody z bankiem

  układania się ze swoimi dłużnikami. Bankom jednak czasami bardziej opłaca się ułożyć z klientem - tzn. np. rozłożyć spłatę kredytu, niż w ogóle go nie otrzymać. banki, wierzytelność, (...)

 • Porada prawna na temat 4665z

  Nie szukaj dłużej informacji na temat 4665z, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Alimenty z Funduszu

  alimentacyjnych za granicą z dnia 20.06.1956 r. (należy do nich Australia) Egzekucje w państwach obcych prowadzi się za pośrednictwem sądów i tam w wydziałach rodzinnych takich sądów można uzyskać (...)

 • Wymeldowanie z mieszkania ojca

  ustawy organ gminy wydaje na wiosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby gdy spełnione zostaną następujące warunki:  osoba ta bez wymeldowania opuściła dotychczasowe miejsce

 • Wymeldowanie lokatora z lokalu

  miejsca pobytu stałego". Natomiast wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego do 2 miesięcy przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu dokonuje się ustnie. Wymeldowania dokonać może (...)

 • Zakup samochodu z zastawem

  na fakturę, to nie ma opłaty skarbowej. Każdy kupujący samochód musi dołożyć należytych starań aby zaznajomić się z jego stanem prawnym. W innym wypadku ewentualne roszczenia mogą przez sąd (...)

 • Korzystanie z Funduszu Alimentacyjnego

  Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać alimenty z Funduszu Alimentacyjnego ? Czy dzieci studiujące zaocznie też można wliczyć? Alimenty można uzyskać legitymując się tytułem wykonawczym (...)

 • Jak uzyskać decyzję uprawniającą do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej?

  przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. poz. 514, z późn. zm.) niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; osoby pobierające zasiłek stały (...)

 • Umowa o pomocy przy zbiorach a PIT

  społecznym rolników (Dz.U. z 2017 r. poz. 2336, z późn. zm.),  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego (...)

 • Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

  ci mogą ponownie skorzystać z wyłączenia z WNT, jeżeli zawiadomią pisemnie naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują (...)

 • Leasing podatkowy

  Środków Trwałych. Z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych wynika, że roczna stawka amortyzacji wynosi 20%. W związku z tym normatywny okres amortyzacji wynosi 5 lat.   Z (...)

 • Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

  nadawcy z adnotacją, że adresat zmarł. Warto również nadmienić, że zapoznanie się z treścią listu przeznaczonego dla innej osoby stanowi przestępstwo z art. 247 Kodeksu karnego, (...)

 • Jak pozbyć się słupa z działki albo jak otrzymać za niego odszkodowanie – opinia prawna

  niezbędnych formalności. Jeżeli tak, to mógłby Pan złożyć wniosek do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o usunięcie przedmiotowej linii z granic działki z powodu niezgodnego z (...)

 • Działalność nierejestrowa w praktyce

  osiągane przez pana Józefa do dnia poprzedzającego złożenie wniosku (nie później jednak niż do 18 grudnia) są na potrzeby rozliczeń PIT nadal uznawane za przychody z działalności (...)

 • Umowa o pracę i mianowanie nauczyciela

  razie: prawomocnego ukarania w postępowaniu dyscyplinarnym karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy oraz karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w (...)

 • Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

  karę pieniężną; albo b. umorzeniem postępowania i tym samym odstąpieniem od nałożenia kary; albo c. wydaniem decyzji zobowiązującej – w porozumieniu z przedsiębiorcą UOKiK zobowiązuje

 • Działalność gospodarcza na urlopie wychowawczym a składki - opinia prawna

  ;z tego tytułu korzystała z prawa do zasiłku macierzyńskiego, natomiast nie posiadała prawa do zasiłku macierzyńskiego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, (...)

 • Ustawienie zakazu wjazdu do lokalu przedsiębiorcy w spółdzielni - opinia prawna

  . 27 ze zmianami), Ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 ze zm), Ustawy z dnia z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (...)

 • Obciążenie hipoteczne nieruchomości - opinia prawna

  z obciążeniem hipoteką, jest dłużnikiem rzeczowym odpowiadającym tylko z nieruchomości oraz (in solidum) z dłużnikiem osobistym. Z reguły najwygodniejszym sposobem i dającym (...)

 • Rencista płatnikiem VAT – opinia prawna

  jednolity: Dz. U. 2003 r., Nr 207, poz. 2016 ze zmianami).   ZUS Z opisanego stanu faktycznego, iż otrzymuje Pan rentę, czyli świadczenie z FUS z racji niezdolności do pracy. Równocześnie (...)

 • Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

  strony z tytułu zasądzonego na jej rzecz zwrotu kosztów procesu. Roszczenie Skarbu Państwa o uiszczenie kosztów sądowych przedawnia się z upływem trzech lat, licząc od dnia, (...)

 • Jakie dokumenty stanowią podstawę prawa do zasiłku chorobowego?

  zaświadczenia płatnika składek (ZUS Z-3, ZUS Z-3a, ZUS Z-3b) nie jest wymagane w razie nieprzerwanych okresów pobierania zasiłku tego samego rodzaju. Przekazując do ZUS kolejne (...)

 • Kiedy jest możliwe odwołanie pracownika z urlopu?

  pracownika z urlopu wypoczynkowego. W praktyce rodzą się wątpliwości, które koszty mogą zostać zaliczone do kosztów bezpośrednio związanych z odwołaniem go z urlopu wypoczynkowego, (...)

 • Opodatkowanie niepodzielonych zysków spółki kapitałowej w przypadku jej przekształcenia w spółkę osobową

  przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • KONTAKTY Z DZIECKIEM

  MĄŻ Z KTÓRYM OBECNIE NIE MIESZKAM WNIÓSŁ SPRAWĘ DO SĄDU O UMOŻLIWIENIE KONTAKTÓ-W Z DZIECKIEM. NIE MIAŁ TAKIEGO POWODU PON-IEWAŻZ DZIECKIEM (...)

 • Badania w RODK

  Czy ktoś wie jak wyglądają badania w Rodzinnym Osrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym ? Wiem, jestem juz po. Nie sądziłam, że będą tak wyglądały. (...)

 • ŻONA Z FILIPIN !!! LUDZISKA POMÓŻCIE !!!

  Sprawa wygląda tak ze poznałem za pośrednictwem internetu dziewczynę z Filipin. Chciałbym się z nią ożenić i żeby zamieszkała w Polsce. Doradźcie, (...)

 • Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!!

  Sprawa wyglada następująco,w maju tego roku idea zerwała ze mna umowę,za niepłacenie rachunków za 2 telefony.W lipcu zaczęła wypisywac do mnie (...)

 • Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

  Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane