Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Wykreślenie z urzędu przedsiębiorcy z ewidencji

  czy można z urzędu lub na wniosek syndyka nanieść adnotacje o zakończeniu postępowania upadłościowego? Zgodnie z art. 7f ustawy Prawo działalności gospodarczej organ ewidencyjny może wykreślić (...)

 • Potrącenie z pensji wierzytelności z kredytu

  otrzymawszy kopię takiego zaświadczenia z załączonym pismem z banku ma prawo potrącić wskazaną w piśmie kwotę z wynagrodzenia tegoż pracownika? Przepisy kodeksu pracy przewidują (...)

 • Potrącenie kar umownych z należnościami z faktur

  umowy. Jest również zapis, iż Wykonawca zgadza się na potrącenie kar umownych z należności z faktur za roboty budowlane. Czy taki zapis jest zgodny z prawem? jeżeli nie będzie w umowie (...)

 • Porada prawna na temat 4665z

  Nie szukaj dłużej informacji na temat 4665z, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Zwolnienie z pracy po powrocie z urlopu

  jego rozwiązaniem. Do rozwiązania może dojść już w pierwszym dniu po powrocie z urlopów, gdy tylko zachodzą zawinione przez pracownika przesłanki uzasadniające rozwiązanie stosunku pracy bez

 • Spółka z o.o. z jednoosobowym zarządem-rezygnacja

  W sp. z o.o. z jednoosobowym zarządem Prezes zrezygnował z funkcji Prezesa i członka zarządu. Czy wspólnik ponosi odpowiedzialność w czasie braku Prezesa i czy Prokurent może w tym czasie (...)

 • Podział sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości

  kodeksu postępowania cywilnego przewiduje, że w podziale sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości, oprócz wierzyciela egzekwującego uczestniczą: wierzyciele składający tytuł wykonawczy z (...)

 • Wymeldowanie lokatorów z mieszkania z licytacji

  ludności i dowodach osobistych (Dz.U. 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.), zgodnie z którym organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która (...)

 • Wypłata udziałów z likwidowanej spółki z o.o.

  udziałów.Jest Pan osobą fizyczną, a zatem do opodatkowania będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwana dalej "ustawą").Wartość majątku otrzymanego w związku (...)

 • Zakup z Niemiec z polskim NIP

  - polski i niemiecki z przedrostkami PL i DE. Czy mogę odliczyć VAT zawarty w tej fakturze, jak ją ująć w deklaracji i ewidencji VAT? Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od towarów (...)

 • Cesja wierzytelności z umowy z funduszem

  inwestycyjnego. Ustawa o funduszach inwestycyjnych nie zawiera w tym względzie ograniczeń; cesja taka nie sprzeciwia się również właściwości tego typu zobowiązania (wynikającego z umowy z (...)

 • Egzekucja z zasiłku z pomocy społecznej

  ograniczeniu mieści się zabezpieczenie minimum egzystencji. Jest to tzw. zasada poszanowania minimum egzystencji. Stanowi ona wyjątek, swoisty wyłom w ogólnej zasadzie postępowania egzekucyjnego, zgodnie (...)

 • Apelacja z wnioskiem o zwolnienie z kosztów

  skarżącej wyroku wraz z uzasadnieniem. Można już teraz składać wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona. Do pisma (...)

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe

  19, poz. 147; Nr 30, poz. 210; Dz.U. z 1984 Nr 45, poz. 242; Dz.U. z 1985 Nr 22, poz. 99; Dz. U. z 1989 Nr 3, poz. 11; Dz.U. z 1989 Nr 33, poz. 175; Dz.U. z 1990 Nr 34, poz. 198; (...)

 • Fair play w internecie?

  prasowym związane z korzystaniem z ich treści przez dostawców usług online, wzmocnienie pozycji negocjacyjnej podmiotów praw autorskich w zakresie wynagrodzenia z tytułu korzystania (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 63 - 119)

  zainteresowanego, wpisowi do rejestru patentowego. Uprawniony z licencji wyłącznej wpisanej do rejestru może na równi z uprawnionym z patentu dochodzić roszczeń z powodu naruszenia (...)

 • Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

  podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych są zasady, wynikające z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. (...)

 • Zakres odpowiedzialności komandytariusza

  komandytowemu możemy podzielić na zarzuty niezwiązane i związane z wykonywaniem uprawnień prawnokształtujących. Zgodnie z zasadą KSH komandytariusz pozwany z tytułu odpowiedzialności (...)

 • Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

  zagrożenie. Z dala od obcych ludzi... Trzeba uczulić małoletnich na zagrożenia związane z kontaktami z nieznajomymi osobami. Rodzice, nauczyciele czy inni opiekunowie powinni wiedzieć (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)

  , z tym że w przypadku poboru zaliczek od emerytur i rent z zagranicy stosuje się postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z państwem, z którego (...)

 • Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

  odesłanie do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zmiana art. 271 ust. 3 ma na celu ujednolicenie pojęć używanych w ustawie z terminologią wynikającą z projektu ustawy o zmianie (...)

 • Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

  afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi; najbliższej (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  . Potrącenia z tytułów wymienionych w § 1 i 2 można również dokonać z urzędu. § 4. Na wniosek podatnika wierzytelności z tytułów wymienionych w § 1 i 2 mogą być również zaliczane (...)

 • Majątek wspólny małżonków

  uchwałą Pełnego Składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 28 września 1979 r., w wypadku przeniesienia własności na podstawie umowy darowizny zawartej przez darczyńcę z jednym z (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  ; Dz. U. z 1984 Nr 45, poz. 242; Dz. U. z 1985 Nr 22, poz. 99; Dz. U. z 1989 Nr 3, poz. 11; Dz. U. z 1989 Nr 33, poz. 175; Dz. U. z 1990 Nr 34, poz. 198; Dz. U. z 1990 Nr (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 92 - 148b)

  należy określić:   1) nieruchomość z podaniem oznaczeń z księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz z katastru nieruchomości;   2) cel (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • KONTAKTY Z DZIECKIEM

  MĄŻ Z KTÓRYM OBECNIE NIE MIESZKAM WNIÓSŁ SPRAWĘ DO SĄDU O UMOŻLIWIENIE KONTAKTÓ-W Z DZIECKIEM. NIE MIAŁ TAKIEGO POWODU PON-IEWAŻZ DZIECKIEM (...)

 • Badania w RODK

  Czy ktoś wie jak wyglądają badania w Rodzinnym Osrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym ? Wiem, jestem juz po. Nie sądziłam, że będą tak wyglądały. (...)

 • ŻONA Z FILIPIN !!! LUDZISKA POMÓŻCIE !!!

  Sprawa wygląda tak ze poznałem za pośrednictwem internetu dziewczynę z Filipin. Chciałbym się z nią ożenić i żeby zamieszkała w Polsce. Doradźcie, (...)

 • Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!!

  Sprawa wyglada następująco,w maju tego roku idea zerwała ze mna umowę,za niepłacenie rachunków za 2 telefony.W lipcu zaczęła wypisywac do mnie (...)

 • Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

  Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane