Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS

  rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników i nie jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu, jesteś członkiem (...)

 • VI - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 720 - art. 834)

  USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks CywilnyDz.U. z 64 Nr 16, poz. 93; Dz. U. z 1971 Nr 27, poz. 252; Dz. U. z 1976 Nr 19, poz. 122; Dz. U. z 1982 Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. (...)

 • Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

  terenu budowy. Przekazujący i przejmujący potwierdzają ten fakt swoimi podpisami. Jest to moment faktycznej zamiany osób sprawujących funkcję kierowania budową.   Podstawa prawna: ustawa z

 • Porada prawna na temat 4665z

  Nie szukaj dłużej informacji na temat 4665z, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks karny wykonawczy

  4, zawiera z podmiotem umowę. § 11. Podmioty, z którymi została zawarta umowa, są obowiązane do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków oraz dokonywanych (...)

 • Zwolnienia z kas fiskalnych na 2018 rok

  niniejszego rozporządzenia oraz nie zostali zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z poprzednimi podrozdziałami - zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania traci moc z dniem (...)

 • Kodeks karny

  , o którym mowa w art. 400 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).Art. 47a. (skreślony) Art. 48. Nawiązkę (...)

 • Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców

  ;wtorki i czwartki w godzinach 9:00-11:00.   Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1061 z (...)

 • Mail z fakturą z ZUS?

  ; z informacją o konieczności opłacenia faktury wystawionej przez sam ZUS. Do wiadomości załączony jest plik z fakturą. Jego otwarcie grozi zainfekowaniem komputera, blokadą dostępu do plików

 • Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

  .); ustawa z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 137); ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1947, (...)

 • Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

  Krajowym Rejestrze Sądowym; ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawa z dnia 13 października (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  skazanego lub wykonywanie przez niego pracy zarobkowej z przyczyn związanych z funkcjonowaniem zakładu karnego, a zwłaszcza z jego bezpieczeństwem. O cofnięciu zgody powiadamia się pisemnie (...)

 • Rewolucyjne zmiany w regulacjach majątków małżonków!

  ;wnież z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23a-30e)

  % - z działalności w zakresie handlu hurtowego lub detalicznego, 2) 10% - z działalności budowlanej lub montażowej albo w zakresie usług transportowych, 3) 60% - z działalności (...)

 • Sprzedaż spółki z o.o z zadłużeniem.

  , obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na każdym, kto ma prawo go reprezentować sam lub łącznie z innymi osobami. Osoba odpowiedzialna za niezgłoszenie wniosku o upadłość w terminie, (...)

 • Wyjście wspólnika z spółki z o.o.

  Mam problem z moim wspólnikiem. Chciałem wyjść ze spółki z z o.o., jednakże nie chce mi on odsprzedać udziałów. Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów (...)

 • Spotkanie z przedsiębiorcami z Mongolii

  :Stanisław PohoryłoBiuro Współpracy z Zagranicątel: 022 630 97 24fax: 022 630 99 15e-mail: spohorylo@kig.plŹródło: www.kig.p współpraca, spotkania biznesowe, negocjacje, przedsiębiorcy, (...)

 • Spotkania z przedsiębiorcami z Węgier

  działalności.Lista firm węgierskichFormularz zgłoszeniowyKontakt:Sylwia TokarzDominika Jakubowska Biuro Współpracy z Zagranicątel: 022 630 98 22, 022 630 97 23fax: 022 828 (...)

 • Kwestie związane z utworzeniem spółki z o.o

  ;lników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego (...)

 • VIII - KODEKS CYWILNY - Spadki

  USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks CywilnyDz.U. z 64 Nr 16, poz. 93; Dz. U. z 1971 Nr 27, poz. 252; Dz. U. z 1976 Nr 19, poz. 122; Dz. U. z 1982 Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 1 - 14)

  ;1) dochód z umorzenia udziałów (akcji),  2) dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki, w celu umorzenia tych

 • Prawo własności przemysłowej (art. 120 - 195)

  towarowego zgodnie z przepisami art. 34 i 35 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. Urz. WE L 11 z 14.01.1994, str. 1, z (...)

 • Co dalej z samochodami z kratką?

  zapowiada kolejną zmianę ustawy o ptu, spowodowaną uzyskaniem następnego zezwolenia od Rady UE (z czym nie zdążyło w 2013 r.). Jak można się dowiedzieć nowe zasady będą przewidywać możliwość (...)

 • Pełnomocnik z urzędu a pełnomocnik z wyboru

  , powstałoby pytanie, co jest przyczyną takiej zmiany - czy oświadczenie złożone pierwotnie było  złożone zgodnie z prawdą - czy też stan majątkowy osoby wnioskującej uprzednio (...)

 • Podział sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości

  zabezpieczona hipoteką, gdyż w ten sposób jedna wierzytelność zostałaby zaspokojona dwukrotnie - raz z tytułu uprzywilejowania związanego z hipoteką a drugi raz podczas obliczania stosunku (...)

 • Egzekucja z udziału w spółce z o.o.

  żądanie wierzyciela komornik wyda mu odpowiednie zaświadczenie. Sankcją zatem, która spotka wspólnika spółki z o.o. - dłużnika będzie zajęcie jego praw udziałowych w spółce oraz poniesienie (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • KONTAKTY Z DZIECKIEM

  MĄŻ Z KTÓRYM OBECNIE NIE MIESZKAM WNIÓSŁ SPRAWĘ DO SĄDU O UMOŻLIWIENIE KONTAKTÓ-W Z DZIECKIEM. NIE MIAŁ TAKIEGO POWODU PON-IEWAŻZ DZIECKIEM (...)

 • Badania w RODK

  Czy ktoś wie jak wyglądają badania w Rodzinnym Osrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym ? Wiem, jestem juz po. Nie sądziłam, że będą tak wyglądały. (...)

 • ŻONA Z FILIPIN !!! LUDZISKA POMÓŻCIE !!!

  Sprawa wygląda tak ze poznałem za pośrednictwem internetu dziewczynę z Filipin. Chciałbym się z nią ożenić i żeby zamieszkała w Polsce. Doradźcie, (...)

 • Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!!

  Sprawa wyglada następująco,w maju tego roku idea zerwała ze mna umowę,za niepłacenie rachunków za 2 telefony.W lipcu zaczęła wypisywac do mnie (...)

 • Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

  Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane