Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Przedawnienie roszczeń z umowy przedwstępnej

  Kiedy przedawniają się roszczenia wynikające z umowy przedwstępnej? Należy wskazać, że roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa (...)

 • Przedawnienie uprawnień z tytułu reklamacji

  tak naprawdę wada nie została usunięta), to po jakim terminie roszczenia z tego tytułu ulegają przedawnieniu? Nie napisał Pan, czy korzysta z uprawnień wynikających z gwarancji, czy (...)

 • Zaległe składki ZUS z FGŚP

  jej zobowiązania. Z kolei osobista odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. za jej zobowiązania ma charakter wyjątkowy i ma miejsce jedynie jeżeli przeciwko egzekucja prowadzona (...)

 • Porada prawna na temat 4665z

  Nie szukaj dłużej informacji na temat 4665z, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

  pozbawieniu tych danych informacji identyfikujących osobę, do celów statystycznych. Za wydanie z Rejestru informacji o osobie pobiera się opłatę stanowiącą dochód budżetu państwa. Wysokość opłaty (...)

 • I - Kodeks postępowania karnego - Przepisy wstępne. Sąd. Strony

  obrońcy z wyboru, prezes sądu właściwego do rozpoznania sprawy wyznacza mu obrońcę z urzędu. § 2. Na uzasadniony wniosek oskarżonego lub jego obrońcy prezes sądu właściwego do rozpoznania (...)

 • IV - Kodeks postępowania karnego. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Postępowanie odwoławcze

  ;rej oskarżony korzysta z obrońcy z urzędu, sąd na uzasadniony wniosek obrońcy lub oskarżonego zwalnia obrońcę z jego obowiązków i wyznacza oskarżonemu innego obrońcę z (...)

 • Zakupione materiały pornograficzne powodem postępowania karnego – opinia prawna

  upływem 5 lat od zakończenia tego okresu, a więc z upływem 15 lat od popełnienia czynu.Jak wynika z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego, postępowanie nie toczy się przeciwko Panu (nie (...)

 • Czynsze regulowane niezgodne z Konstytucją

  ustalać czynsz w drodze indywidualnych umów z ograniczeniem jego podwyższania przewidzianym przez art. 9 ust. 1 w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2005 r. Jak podkreślił TK, nie oznacza to jednak uznania (...)

 • Władza rodzicielska a kontakty z dzieckiem

  Czy władza rodzicielska i kontakt z dzieckiem oznaczają to samo? Kwestią niezależną od władzy rodzicielskiej jest obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Kontakty z dzieckiem (...)

 • Obowiązki korzystającego z instalacji gazowej

  bardziej takich kwalifikacji wymaga ich instalacja. Sama instalacja gazowa powinna w okresie jej użytkowania zapewniać możliwość bezpiecznego korzystania z urządzeń gazowych, zgodnego z (...)

 • Utrata alimentów z Funduszu Alimentacyjnego

  do mnie do domu. Alimenty na dziecko musiała wyegzekwować w sądzie i pobiera je z Banku Alimentacyjnego. Około 2 lat temu związała się z innym mężczyzną i ma z nim 15-miesięcznego (...)

 • Odszkodowanie z OC lub Autocasco

  ściągnięte z ubezpieczenia sprawcy a zakład ubezpieczeń sprawcy ściągnie zrekompensuje stratę poprzez wyższą składkę OC lub poprzez ściągnięcie całej wypłaconej sumy w niektórych przypadkach. (...)

 • Kontrakt menadżerski z pracodawcą a ZUS

  kontrakt menadżerski został zawarty z tym samym pracodawcą co umowa o pracę, podlega Pani również obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu kontraktu menadżerskiego. (...)

 • Usunięcie gałęzi z gruntu sąsiedniego

  przeciwko nadużyciu prawa w razie sprzecznego ze społecznogospodarczym przeznaczeniem prawa wykonywania tego uprawnienia” Usunięcie, gałęzi, z gruntu, sąsiedniego

 • Darowizna - problem z nieuregulowaną własnością

  obowiązywał reżim wspólności majątkowej małżeńskiej, wchodzi do majątku wspólnego. Tak też Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 listopada 2000 r. II CKN 327/2000, zgodnie z którym (...)

 • Roszczenia z tytułu związku konkubenckiego

  konkubenta, przy czym nakłady te i ich wartość powinny zostać wykazane przez osobę, która domaga się wypłaty świadczenia. Ponadto zwrot będzie możliwy tylko jeśli będzie to zgodne z regulacją (...)

 • Kontakty z dzieckiem - właściwość sądu

  Który sąd jest właściwy do rozpatrywania spraw dotyczących kontaktów z dzieckiem? Do rozpatrywania spraw dotyczących kontaktów z dzieckiem wyłącznie właściwy jest, zgodnie z (...)

 • Zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem

  zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej (np. dziadek z wnuczką) , rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej. Jednakże z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa (...)

 • Zarząd powinien współdziałać z akcjonariuszami

  zostać umieszczona na stronie internetowej spółki, której dysponentem jest zarząd. Z powyższego wynika, że zwołanie walnego zgromadzeni w spółce publicznej, gdy z inicjatywą (...)

 • Ślub z cudzoziemcem - potrzebne dokumenty

  przypadku z obywatelem Niemiec), należy zgromadzić następujące dokumenty: Obywatel niemiecki: - akt urodzenia z niemieckiego urzędu stanu cywilnego, - zaświadczenie o zdolności prawnej - z (...)

 • Zwolnienie działki z obciążenia hipoteką

  ? Odnosząc się do rozpatrywanego stanu faktycznego należy zauważyć, że mamy do czynienia z nieruchomością składającą się z kilku działek. Nieruchomość obciążona jest hipoteką i (...)

 • Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

  przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe ulega ograniczeniu do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. przyjęcie, spadek, spadku, (...)

 • Wstrzymanie wypłat z Funduszu Alimentacyjnego

  ponowne przeliczenie moich dochodów z uwagi na zmianę żródła dochodów oraz na powiększenie się rodziny. Niestety pod uwagę wzięto te same dochody z 2001 r. do ustalenia uprawnień do wypłaty (...)

 • Korzyści wynikające z zastawu rejestrowego

  Jakie korzyści wynikają z zastawy rejestrowego Zastaw rejestrowy jako specjalna forma zastawu która wszedł do obrotu prawnego 1 stycznia 1998 z chwilą wejścia w życie ustawy o zastawie

 • Honorowanie prawa jazdy z Hongkongu

  Polsce, to wzór jego prawa jazdy musi być zgodny z wzorem określonym w Konwencji o ruchu drogowym z 8 listopada 1968 r. (Hongkong nie jest stroną tej Konwencji). Jeżeli zagraniczne prawo (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • KONTAKTY Z DZIECKIEM

  MĄŻ Z KTÓRYM OBECNIE NIE MIESZKAM WNIÓSŁ SPRAWĘ DO SĄDU O UMOŻLIWIENIE KONTAKTÓ-W Z DZIECKIEM. NIE MIAŁ TAKIEGO POWODU PON-IEWAŻZ DZIECKIEM (...)

 • Badania w RODK

  Czy ktoś wie jak wyglądają badania w Rodzinnym Osrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym ? Wiem, jestem juz po. Nie sądziłam, że będą tak wyglądały. (...)

 • ŻONA Z FILIPIN !!! LUDZISKA POMÓŻCIE !!!

  Sprawa wygląda tak ze poznałem za pośrednictwem internetu dziewczynę z Filipin. Chciałbym się z nią ożenić i żeby zamieszkała w Polsce. Doradźcie, (...)

 • Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!!

  Sprawa wyglada następująco,w maju tego roku idea zerwała ze mna umowę,za niepłacenie rachunków za 2 telefony.W lipcu zaczęła wypisywac do mnie (...)

 • Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

  Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane