Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

  ustawy lub innego aktu normatywnego (np. z mocy ustawy z chwilą ukończenia 7 roku życia powstaje obowiązek szkolny); z aktu prawnego administracji lub z zachowania się organu administracji; z (...)

 • Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej

  lokalu, który zgodnie z prawem może być użytkowany dla celów mieszkalnych, tzn. jego stan techniczny jest zgodny z przepisami prawa administracyjnego. Takie rozwiązanie pozwala na (...)

 • Kto może sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali?

  przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121, z późn. zm.),  c) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z (...)

 • Porada prawna na temat 4665z

  Nie szukaj dłużej informacji na temat 4665z, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks spółek handlowych (art. 201-300)

  (sprawozdanie likwidacyjne) i po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy powinni ogłosić w siedzibie spółki to sprawozdanie i złożyć je sądowi rejestrowemu, z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku o wykreślenie (...)

 • Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

  bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), (...)

 • Strona nieznana z miejsca zamieszkania

  powyżej.Zgodnie z art. 34 § 1 kpa, organ administracji publicznej wystąpi do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych, o (...)

 • Brak dostarczenie postanowienia z uzasadnieniem

  Sąd Rejonowy wydał postanowienie w pewnej cywilnej sprawie. Strony wniosły o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Strona przeciwna otrzymała takie postanowienie wraz z uzasadnieniem (...)

 • I - Kodeks postępowania karnego - Przepisy wstępne. Sąd. Strony

  obrońcy z wyboru, prezes sądu właściwego do rozpoznania sprawy wyznacza mu obrońcę z urzędu. § 2. Na uzasadniony wniosek oskarżonego lub jego obrońcy prezes sądu właściwego do rozpoznania (...)

 • IV - Kodeks postępowania karnego. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Postępowanie odwoławcze

  ;rej oskarżony korzysta z obrońcy z urzędu, sąd na uzasadniony wniosek obrońcy lub oskarżonego zwalnia obrońcę z jego obowiązków i wyznacza oskarżonemu innego obrońcę z (...)

 • Wyłączenie działki z produkcji rolnej

  potwierdzający własność działki (np. akt notarialny);• wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;• wypis z rejestru gruntów z odbitką z mapy ewidencyjnej;• (...)

 • Zakupione materiały pornograficzne powodem postępowania karnego – opinia prawna

  upływem 5 lat od zakończenia tego okresu, a więc z upływem 15 lat od popełnienia czynu.Jak wynika z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego, postępowanie nie toczy się przeciwko Panu (nie (...)

 • Przedłużenie terminu związania z ofertą

  . W jakim przypadku Zamawiający może odmówić przedłużenia terminu związania z ofertą oraz na jakiej podstawie? Czy termin przedłużenia związania z ofertą może być ustalony przez Wykonawcę (...)

 • Przywilej banku niezgodny z konstytucją

  wyroku z 15 marca 2011 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe w części, w jakiej nadaje moc prawną dokumentu urzędowego księgom (...)

 • Wszczęcie postępowania z urzędu-zawiadomienie

  przeglądania akt i składania wniosków? W opisywanym postępowaniu przed PINB zastosowanie znajdą przepisy kpa, zgodnie z którym, postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony (...)

 • Problem z lokatorem - wymiana szyby

  podłogowych, a także tynków.   Warto więc sięgnąć do przepisów, które regulują obowiązki najemcy. Zgodnie z art. 6b ust. 2 ustawy o własności lokali najemcę obciąża (...)

 • Ustanie ubezpieczenia a wyrejestrowanie z ZUS

  jako okres ubezpieczenia. Kończy się on z chwilą ustania stosunku pracy, nie z chwilą wyrejestrowania.   Każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych

 • Wspólnicy sp. z o.o. a ZUS

  ;lników spółek osobowych (spółka z o.o. jest spółką kapitałową) oraz w sytuacji gdy spółka z o.o. ma tylko jednego wspólnika. W przypadku jednoosobowej (...)

 • Premia gwarancyjna z książeczki mieszkaniowej

  Od 1992 roku razem z siostrą jestem współwłaścicielem nieruchomości, każde z nas ma po ½. W skład nieruchomości wchodzi działka z budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi. Gdy (...)

 • Przedawnienie roszczeń z umowy przedwstępnej

  Kiedy przedawniają się roszczenia wynikające z umowy przedwstępnej? Należy wskazać, że roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa (...)

 • Przedawnienie uprawnień z tytułu reklamacji

  tak naprawdę wada nie została usunięta), to po jakim terminie roszczenia z tego tytułu ulegają przedawnieniu? Nie napisał Pan, czy korzysta z uprawnień wynikających z gwarancji, czy (...)

 • Zaległe składki ZUS z FGŚP

  jej zobowiązania. Z kolei osobista odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. za jej zobowiązania ma charakter wyjątkowy i ma miejsce jedynie jeżeli przeciwko egzekucja prowadzona (...)

 • Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

  pozbawieniu tych danych informacji identyfikujących osobę, do celów statystycznych. Za wydanie z Rejestru informacji o osobie pobiera się opłatę stanowiącą dochód budżetu państwa. Wysokość opłaty (...)

 • Czynsze regulowane niezgodne z Konstytucją

  ustalać czynsz w drodze indywidualnych umów z ograniczeniem jego podwyższania przewidzianym przez art. 9 ust. 1 w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2005 r. Jak podkreślił TK, nie oznacza to jednak uznania (...)

 • Władza rodzicielska a kontakty z dzieckiem

  Czy władza rodzicielska i kontakt z dzieckiem oznaczają to samo? Kwestią niezależną od władzy rodzicielskiej jest obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Kontakty z dzieckiem (...)

 • Obowiązki korzystającego z instalacji gazowej

  bardziej takich kwalifikacji wymaga ich instalacja. Sama instalacja gazowa powinna w okresie jej użytkowania zapewniać możliwość bezpiecznego korzystania z urządzeń gazowych, zgodnego z (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • KONTAKTY Z DZIECKIEM

  MĄŻ Z KTÓRYM OBECNIE NIE MIESZKAM WNIÓSŁ SPRAWĘ DO SĄDU O UMOŻLIWIENIE KONTAKTÓ-W Z DZIECKIEM. NIE MIAŁ TAKIEGO POWODU PON-IEWAŻZ DZIECKIEM (...)

 • Badania w RODK

  Czy ktoś wie jak wyglądają badania w Rodzinnym Osrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym ? Wiem, jestem juz po. Nie sądziłam, że będą tak wyglądały. (...)

 • ŻONA Z FILIPIN !!! LUDZISKA POMÓŻCIE !!!

  Sprawa wygląda tak ze poznałem za pośrednictwem internetu dziewczynę z Filipin. Chciałbym się z nią ożenić i żeby zamieszkała w Polsce. Doradźcie, (...)

 • Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!!

  Sprawa wyglada następująco,w maju tego roku idea zerwała ze mna umowę,za niepłacenie rachunków za 2 telefony.W lipcu zaczęła wypisywac do mnie (...)

 • Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

  Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane