Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks Karny - Część szczególna, Rozdziały XXVIII-XXXVII

  majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.§ 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.§ 3. (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  § 1 i 3, art. 79, art. 80 § 1 i 3, art. 81-83, art. 85, art. 86 § 1a, 2 i 3, art. 87, art. 88, art. 89 § 1, 1a i 3, art. 90, art. 92-98, art. 103 § 1, art. 106-108, (...)

 • Kierujący pojazdami

  , art. 71 ust. 1 i 2, art. 72 ust. 1 i 2, art. 77 ust. 2, art. 80 ust. 1-5, art. 85 ust. 3 i 8, art. 86 ust. 4, 5 i 7, art. 87 ust. 3, art. 88 ust. 1, 4, 6, 7 i 9, art. 96 ust. 3, art. 97 ust. (...)

 • Porada prawna na temat 3

  Nie szukaj dłużej informacji na temat 3, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  lub opinie mają dotyczyć, związane są z wykonywaniem przez te osoby funkcji urzędowych lub służbowych.§ 3. Do osób, o których mowa w § 1 i 2, przepisy art. 5 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.§ (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  decyzji określającej wysokość odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 53a.§ 2. Przepisy art. 33 § 2 pkt 2 i 3, § 3, § 4 pkt 2, art. 33a § 1 pkt 2 i 3 oraz art. 33b stosuje się (...)

 • Kodeks pracy

  ,  2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,  33 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.  § 11.  (...)

 • Kodeks karny

  17 lat.§ 2.  Nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego określonego w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, (...)

 • USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  określonych w niniejszym rozdziale, świadczenia, odpowiadające świadczeniu pracy, na rzecz:1) organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w Art. 3 ust. 3 w zakresie ich działalności (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140-142, art. 148 § 4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151-154, art. 156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, art. 165 § 1, 3 i 4, art. 166 § (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  . 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3, art. 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280, może odpowiadać na zasadach określonych (...)

 • Kodeks spółek handlowych (388-458)

  podziale zysku albo o pokryciu straty, 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.§ 3. Przepis § 2 pkt 3 dotyczy (...)

 • Kodeks wyborczy

  wyborczej nie wolno otwierać.§ 3. Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia w lokalu wyborczym muszą być równocześnie obecne co najmniej 3 osoby wchodzące w skład (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  przestępstwa, z zastrzeżeniem ust. 33. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające z urzędu w przypadku, gdy nauczycielowi akademickiemu zarzuca się popełnienie czynu (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  upadłości,  3) w przypadku wyłączenia wspólnika na mocy prawomocnego orzeczenia sądu - dzień wniesienia pozwu.  § 3. Udział kapitałowy obliczony w sposób określony w § 1 i § 2 (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  okres do 3 lat. § 3. Na postanowienie w przedmiocie rozłożenia grzywny na raty przysługuje zażalenie.”Art. 50. § 1. Sąd odwołuje rozłożenie grzywny na raty, jeżeli ujawniły (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  . 284a § 3, art. 284b § 3 i art. 288 § 2, oraz materiały zgromadzone w toku postępowania karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. Art. (...)

 • Karta podatkowa w 2018 roku

  ;993 3 909–1116 4 1226–1442 2 w zakresie pozostałej działalności gastronomicznej 0 412–578 1 578–805 2 687–909 3 824–1034 4

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

  . 41 ust. 1.  3. Wydanie zaświadczenia oraz udzielenie pisemnej informacji podlega opłacie.  4. Opłata, o której mowa w ust. 3, stanowi dochód budżetu (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  których mowa w § 33. Pierwszeństwo w uzyskaniu możliwości objęcia nauczaniem w szkole ponadpodstawowej (ponadgimnazjalnej) i na kursach zawodowych mają skazani, którzy nie mają wyuczonego (...)

 • Kodeks wykroczeń

  drogi o dostatecznie mocnej nawierzchni, 2) orze lub bronuje ziemię na wale przeciwpowodziowym albo obok wału w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału, 3) rozkopuje wał przeciwpowodziowy, (...)

 • III - Kodeks postępowania karnego - Środki przymusu. Postępowanie przygotowawcze

  czynności śledztwa; w wypadkach określonych w art. 309 pkt 2 i 3 można powierzyć Policji jedynie dokonanie poszczególnych czynności śledztwa.§ 3. Powierzenie przewidziane w § (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)

  zakładowego, z uwzględnieniem art. 309 § 3 i § 4, 3) ustanowienia zarządu i rady nadzorczej, 4) wpisu do rejestru. Art. 307. Spółki akcyjne mające siedzibę za granicą (...)

 • Ustawa o grach i zakładach wzajemnych

  punktów) Krotność zabezpieczeń od 1 do 3 1 zabezpieczenie od 4 do 6 2 zabezpieczenia od 7 do 9 3 zabezpieczenia od 10 do 20 4 zabezpieczenia od (...)

 • Karta Nauczyciela

  ;r pedagogiczny;   3) dyrektor szkoły;   4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.  3. Komisję

 • Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

  ruchu lub jego utrudnienia; 3) utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu. 3. Poza obszarem zabudowanym, na jezdniach dwukierunkowych

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • PCC -3

  Witam mam pytanie odnośnie podatku od czynności cyw-praw. Skłądając oświadczenie odnośnie podatku na drugu PPC - 3 wraz załacznikiem PCC -3 /A (...)

 • pytanie o cyfre.

  duzo moich znajomych twierdzi, ze któras cyfra w dowodzie oznacza ilosc osob ktore posiadaja dowod z takimi samymi danym jak imie i nazwisko co np ja. (...)

 • umowa na okres probny a ciaza?

  witam od pracodawcy otrzymalam umowe na okres próbny ktora zakonczy sie okolo 7 listopada okazalo sie w tym czasie ze jestem w ciazy konkretnie 4 miesiac (...)

 • POLISA POSAGOWA PZU

  Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego (...)

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane