Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  . 81. § 1. Dziecko może żądać ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa, jeżeli uznający mężczyzna nie jest jego ojcem. § 2. Z żądaniem tym dziecko może wystąpić po dojściu do pełnoletności, (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  , a jeżeli mężczyzna ten nie żyje - przeciwko dziecku.§ 3. Jeżeli dziecko żąda unieważnienia uznania, powództwo powinno być wytoczone przeciwko mężczyźnie, który dziecko (...)

 • Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

  zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej; pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko; członkowi rodziny przysługuje za granicą (...)

 • Porada prawna na temat 3 zmiany a dziecko

  Nie szukaj dłużej informacji na temat 3 zmiany a dziecko, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (WYCIĄG)

  ) 43,00 zł na pierwsze i drugie dziecko; 2) 53,00 zł na trzecie dziecko; 3) 66,00 zł na czwarte i kolejne dziecko.2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, prawo do świadczeń rodzinnych (...)

 • Dla kogo świadczenia rodzinne?

  wynosi miesięcznie: 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 135,00 zł na dziecko (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  finansowania składek na ubezpieczenia niani po upływie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia urlopu bezpłatnego, zawieszenia działalności.  3. dziecko nie jest umieszczone w żłobku, (...)

 • Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

  pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu. 2. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  . Kiedy przysługuje zasiłek? Przysługuje on komuś: gdy urodzi mu się dziecko. gdy przyjmie dziecko w wieku do ukończenia (7 roku życia lub dziecko wobec którego podjęto decyzję (...)

 • Alimenty na dorosłego syna który pobiera zasiłek socjalny.

  posiada moc prawną, aż do jego uchylenia lub zmiany jego treści w postępowaniu sądowym (co może nastąpić, jak wskazaliśmy, na podstawie powództwa opartego na art. 138 k.r.o.). Do czasu takiej (...)

 • Zmiany w świadczeniach rodzinnych

  dziecko, jego rodzina nie utraci prawa do tych świadczeń. Urodzenie przez niepełnoletnie dziecko własnego dziecka powoduje bowiem, że rodzina ponosi zwiększone wydatki i nie było zasadne (...)

 • Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

  ;wczas najczęściej do rąk tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa, w terminach miesięcznych, określonych w orzeczeniu. Jeżeli rodzice dziecka są w faktycznej separacji, bądź (...)

 • Może zapisać dziecko do żłobka?

  sprawować opiekę nad maksymalnie 8 dzieci, a w przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie (...)

 • Uznanie dziecka - od A do Z

  okresie do 3 miesięcy od dokonanego uznania. Jeżeli po upływie tych 3 miesięcy zgoda nie została wyrażona przez uprawnioną do tego osobę, wówczas uznanie nie wywołuje żadnego (...)

 • Urlop macierzyński i wychowawczy - zasady przyznawania (stan prawny sprzed nowelizacji z dnia 19 grudnia 2006 r.)

  opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania (...)

 • Kodeks pracy

  ,  2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,  33 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.  § 11.  (...)

 • Ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2018 rok

  życia, w czerwcu obroniło pracę magisterską i nie uzyskało w roku podatkowym żadnych dochodów; dziecko 2 – dziecko małoletnie; dziecko 3dziecko małoletnie. (...)

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa

  nieprzekraczający 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji.  3. Cofnięcie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, następuje w formie decyzji.  4. Od decyzji, (...)

 • Pora na korektę systemu wsparcia rodzin!

  wychowawcze na dziecko powinno być przyznawane osobie samotnie wychowującej dziecko, dopiero po wyczerpaniu możliwości dochodzenia świadczeń alimentacyjnych od drugiego rodzica, chyba że jest (...)

 • Reforma edukacji

  ;pracę na czas nieokreślony, których dalsze zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018 nie będzie możliwe ze względu na zmiany organizacyjne wynikające ze zmiany struktury

 • Kodeks cywilny

  być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. § 3. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego (...)

 • Walka z szarą strefą adopcyjną

  ;Urodzę dziecko zdecydowanej parze”, „Pomogę parze bez dzieci ”  – brzmią szokujące oferty. Są też ogłoszenia „zamawiających”, takie jak „zaadoptuję (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  przestępstwa, z zastrzeżeniem ust. 33. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające z urzędu w przypadku, gdy nauczycielowi akademickiemu zarzuca się popełnienie czynu (...)

 • Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2014

  ; Odliczenie ulgi na dziecko nie przysługuje ponadto od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe (...)

 • Dla kogo i jakie świadczenia rodzinne?

  maja 2004 r. do dnia 31 sierpnia 2006 r. wysokość miesięcznego zasiłku rodzinnego wynosi:  43,00 zł na pierwsze i drugie dziecko;  53,00 zł na trzecie dziecko;  66,00 zł na (...)

 • Jakie zmiany i od kiedy w świadczeniach rodzinnych?

  całodobowe utrzymanie, dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko, osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane