Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Faktury w PDF-ie

  faktur VAT regulują przepisy rozdziału IV rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur

 • Zakupy firmy transportowej za granicą

  powoduje uznanie księgi za nieprawidłową pod względem formalnym (wadliwą) w konsekwencji księgi takie nie mogą być uznane za dowód w postępowaniu podatkowym". Także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku (...)

 • Limit zwolnienia podmiotowego z VAT dla tłumacza

  dnia 25 lipca 2005 r., sygn. PP1.2-443-13/05; postanowienie Urzędu Skarbowego w Ostrołęce z dnia 7 czerwca 2006 r., sygn. US15/POIII/29/443/AG/06; postanowienie Urzędu Skarbowego w Brzegu z dnia 7

 • Porada prawna na temat 25

  Nie szukaj dłużej informacji na temat 25, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki

  odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie (m. in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 września 2003 r., V CK 198/2002, Wokanda 2004/6 str. 7) nie budzi wątpliwości, (...)

 • Usługi ciągłe opłacone z góry a podatek dochodowy

  określającą daty corocznej opłaty (np. corocznie 25 października) oraz ich wartość. Spółka wystawia więc proformy i faktury VAT za cały rok z góry, z reguły w pierwszym miesiącu roku, za który (...)

 • Zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika

  Jestem wspólnikiem spółki jawnej z udziałem wynoszącym 25%. Wspólnik posiadający 50% udziałów nosi się z zamiarem odpłatnego przeniesienia na mnie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki (...)

 • O czym warto pamiętać wyjeżdżając za granicę?

  bezpie­czeństwo oraz zachowanie zdrowia i życia w największym stopniu zależą od samych turystów. Podstawa prawna:Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską [dawna nazwa: EWG] z dnia (...)

 • Faktury zaliczkowe a faktura końcowa

  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i (...)

 • Na jakich zasadach może być prowadzone kształcenie na odległość?

  wskazanym.   Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na (...)

 • Handel złomem

  dokonanie sprzedaży, a także otrzymanie części należności przed wydaniem towaru. Szczegółowe zasady wystawiania faktur określa powołane wcześniej rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja (...)

 • Termin złożenia wniosku o emeryturę

  art. 29 ust. 1 pkt 2 (25 lat), podlegał Pan ubezpieczeniu emerytalnemu z tytułu pozostawania w stosunku pracy (w rzeczywistości okres składkowy wynosi 40 lat). W związku z powyższym (warunek ustawowy

 • Darowizna udziałów w spółce jawnej

  Jest spółka jawna z czterema wspólnikami: ojciec, matka, syn i córka, każdy ma po 25% udziałów. Matka i siostra chcą za zgodą wszystkich wspólników wystąpić ze spółki przekazując swoje udziały (...)

 • Zabezpieczenie powództwa - udział w spółce

  Naszym dłużnikiem jest osoba fizyczna będąca wspólnikiem w spółce z o. o. (posiadająca w niej 25 % udziałów). Czy kierując przeciwko niemu pozew do Sądu, możemy domagać się zabezpieczenia powództwa

 • Sprzedaż produktów wytworzonych w ramach WTZ

  rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej). W ramach warsztatów, z materiałów zakupionych z dotacji, uczestnicy (...)

 • Koszty zakupu mieszkania

  stronę wypisu aktu notarialnego (25 wierszy), w wysokości 6 zł. Należy pamiętać, iż prócz wypisów dla każdej ze stron czynności, niezbędne będą również wypisy dla sądu wieczystoksięgowego (...)

 • Uchylenie się od skutków oświadczenia woli

  wykorzystaniu działania formalnie zgodnego z prawem do osiągnięcia celu, dla którego prawo to nie przysługuje. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna i Administracyjnaz dnia 25 listopada 1981 r.IV (...)

 • Przekształcenie spółki a umowy o pracę

  . Obecnie mamy zatrudnionych 25 osób, które naszym zdaniem powinny przejść w sposób automatyczny, przy zachowaniu obecnej struktury zatrudnienia, ze spółki przekształcanej do przekształconej. Czy (...)

 • Odliczenie lekarstw w zeznaniu rocznym

  zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności

 • Używanie samochodu z leasingu do celów służbowych

  i wydane na jego podstawie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów

 • Inwestycje bez sprzedaży a zwrot VAT

  prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów) na zwrot ten trzeba oczekiwać 60 dni (regułą jest 180 dni) lub 25 dni, gdy spełniony jest warunek, (...)

 • Jak zostać rezydentem długoterminowym Wspólnoty?

  .); Europejska Karta Społeczna, sporządzona w Turynie dnia 18 października 1961 r. (Dz. U. 1999 r., Nr 8, poz. 67); Dyrektywa Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotycząca statusu obywateli (...)

 • Warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu

  umieszczenia w pojeździe tablic rejestracyjnych określa § 25 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, zgodnie z którym właściciel (...)

 • Ile będzie można odliczyć od podatku w ramach ulgi rodzinnej w kolejnych latach?

  , bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny, dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie

 • Wypowiedzenie umowy na zastępstwo pracownika

  .? Zgodnie z przepisem art. 33[1] kodeksu pracy, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony w okolicznościach, o których mowa art. 25 § 1 zdanie drugie (umowa na czas zastępstwa pracownika

 • Zwolnienie lekarskie - termin doręczenia

  25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wprowadza 7-dniowy termin na doręczenie przez ubezpieczonego zwolnienia lekarskiego

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

  Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

 • Czy Bielsko-Biała posiada jeszcze resztki sprawiedliwości w Sadzie?

  Witam, chciał bym prosić Państwa o zainteresowanie niezwykłą i szokującą sprawą która toczy się przed sądem w Bielsku- Białej. Sprawa była (...)

 • umowa na okres probny a ciaza?

  witam od pracodawcy otrzymalam umowe na okres próbny ktora zakonczy sie okolo 7 listopada okazalo sie w tym czasie ze jestem w ciazy konkretnie 4 miesiac (...)

 • budowa do 25 m2

  Przeczytałem ogrom materiałów na ten temat i dnie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Czy na działce rolnej 60a, można wybudować na zgłoszenie (...)

 • Alimenty dla 25 latka

  Mam 25 lat, studiuję zaocznie, chcę przenieść się na studia dzienne - jestem jednym z najlepszych studentów i chciałbym poświęcić więcej czasu (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane