Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Rolnik w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

  2385/2004: "Rolnikiem w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 7 poz. 25 ze zm.) jest osoba fizyczna prowadząca (...)

 • Procedura uchylenia bądź zmiany alimentów

  według przepisów kodeksu cywilnego. Tak więc zgodnie z art. 25 k.c., miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejscem

 • Prawo do renty socjalnej

  trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia;3.    w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. prawo, renty, socjalnej

 • Porada prawna na temat 25

  Nie szukaj dłużej informacji na temat 25, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Pozwolenie na budowę a zgłoszenie budowlane

  budowę nie wymaga budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna

 • Wymeldowanie a dobrowolność opuszczenia lokalu

  ustalenia w postępowaniu administracyjnym, czy dana osoba opuściła lokal w sposób dobrowolny i trwały”. Z kolei WSA w Łodzi w wyroku z dnia 25 września 2008 r., sygn. akt III SA/Łd

 • Ustanie ubezpieczenia w KRUS

  rolników (Tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 7 poz. 25 ze zm.) oznacza prowadzenie na własny rachunek przez posiadacza gospodarstwa rolnego działalności zawodowej, związanej z tym gospodarstwem, (...)

 • Emerytura górnicza

  55 lat życia; 2) ma okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat pracy gó

 • Ubezpieczenie społeczne rolników

  dział specjalny, przy czym jak wskazał Sąd Najwyższy "Użyty w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 7 poz. 25 ze zm.) (...)

 • Komu przysługuje emerytura pomostowa?

  lat dla kobiet i conajmniej 25 lat dla mężczyzn.5. przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace wszczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 (...)

 • Zasady oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych

  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i wzorów dokumentów (Dz. U. Nr 102 poz. 1122 ze zm.)   4 w zw. z art. 4, 25 (...)

 • Potrącenia komornicze z zasiłku

  z zasiłku chorobowego pracodawca dokonuje biorąc pod uwagę wysokość do 25 procent zasiłku chorobowego brutto czy netto odnosząc kwotę wolną od potrąceń do kwoty najniższej emerytury brutto czy (...)

 • Budynek gospodarczy a pozwolenie na budowę

  parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 25 m² nie wymaga pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego. W zgłoszeniu

 • Zawieszenie postępowania cywilnego na zgodny wniosek stron a brak wniosku o jego podjęcie

  przytoczonym przepisie liczy się od dnia wydania postanowienia, nie jego uprawomocnienia (tak. SN w postanowieniu z dnia 25 października 1974 roku - III PRN 45/74). zawieszenie, postępowania, cywilnego, (...)

 • Zapis testamentowy a postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku

  orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 1988 roku, sygn. III CZP 65/88, niepubl.). Istotne rozważanie w tym temacie poczynił Wojewódzkie Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 (...)

 • Miejsce pobytu dziecka a władza rodzicielska

  konwencji o wykonywaniu praw dzieci, sporządzonej w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 107, poz. 1128),  prawo styczności z dzieckiem zostało ściśle powiązane z miejscem jego (...)

 • Dziedziczenie roszczeń majątkowych

  60-tych nie pozostawiając testamentu. Cały majątek po dziadku na początku lat 90-tych został podzielony pomiędzy spadkobierców ustawowych w ten sposób, że Babcia otrzymała 25% spadku, a dzieci (...)

 • Kara za złośliwe niepokojenie według kodeksu wykroczeń

  orzekający, zamiast obowiązku pracy może orzec potrącenie od 10 do 25 % wynagrodzenia za pracę na rzecz Skarbu Państwa albo na cel społeczny wskazany przez organ orzekający; w okresie odbywaniakary (...)

 • Wliczanie tymczasowego aresztowania na poczet odbywania kary

  1993 r., I KZP 13/93; podobne stanowisko Sąd Najwyższy zajął w wyroku z dnia 25 kwietnia 2006 r., III KK 409/2005). Warto w tym miejscu zaznaczyć, że stosownie do art. 61 § 6 ustawy o Sądzie

 • Wyjazd z dzieckiem za granicę bez zgody byłego współmałżonka

  Konwencji haskiej z dnia 25 października 1980 roku dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Konwencja ta daje środki służące odnalezieniu wywiezionego dziecka (...)

 • Tryb bezprzetargowy art. 37 ust. 2 pkt. 3 ugn

  , to nie można uznać, że jest to działalność gospodarcza (W.J. Katner, Prawo działalności gospodarczej..., s. 25) (tak: Cezary Kosikowski w: Najnowsze wydanie:  Ustawa o swobodzie działalności

 • Baner reklamowy a Prawo budowlane

  platformie, nie będzie uznawany jako budowla. W tym miejscu, warto nadmienić Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2007 r. (II OSK 1509/2006), który stanowi: „Przepis art.29 (...)

 • Zaległych alimentów nie można sprzedać

  ma obowiązek spełnić świadczenie alimentacyjne (dług). Obowiązki alimentacyjne mają charakter ściśle osobisty (uzasadnienie uchwały SN z dnia 25 listopada 1975 roku, sygn. akt III CZP 76/75, OSNC

 • Wartość przedmiotu sporu i opłata za pozew o zniesienie nieodpłatnej służebności gruntowej

  wartość za nieodpowiadającą prawdzie, w myśl art. 25 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego może on na posiedzeniu niejawnym sprawdzić wartość przedmiotu sporu oznaczoną przez powoda i zarządzić (...)

 • Aport przedsiębiorstwa do spółki a prawo do stawki ubezpieczenia wypadkowego

  Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 25 maja 2010 r. (I UK 8/2010): „Osobowa spółka jawna, do której wkład na pokrycie udziałów w postaci swojego

 • Uchylenie decyzji przy wielości stron postępowania

  publicznych organ wydał decyzję administracyjną zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, która stała się prawomocna i ostateczna, a której uczestnikami było 25 podmiotów - w tym osoby fizyczne (...)

< >

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

  Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

 • Czy Bielsko-Biała posiada jeszcze resztki sprawiedliwości w Sadzie?

  Witam, chciał bym prosić Państwa o zainteresowanie niezwykłą i szokującą sprawą która toczy się przed sądem w Bielsku- Białej. Sprawa była (...)

 • umowa na okres probny a ciaza?

  witam od pracodawcy otrzymalam umowe na okres próbny ktora zakonczy sie okolo 7 listopada okazalo sie w tym czasie ze jestem w ciazy konkretnie 4 miesiac (...)

 • budowa do 25 m2

  Przeczytałem ogrom materiałów na ten temat i dnie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Czy na działce rolnej 60a, można wybudować na zgłoszenie (...)

 • Alimenty dla 25 latka

  Mam 25 lat, studiuję zaocznie, chcę przenieść się na studia dzienne - jestem jednym z najlepszych studentów i chciałbym poświęcić więcej czasu (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.