Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Egzekucja roszczenia zasądzonego w wyroku

  rodzaju wyroku przez sąsiada nie jest przestępstwem rozumianym w myśl art. 244 kodeksu karnego. Po drugie art. 125 paragraf 1 kodeksu cywilnego mówi, że roszczenie (w tym przypadku (...)

 • Zbieg przestępstwa z wykroczeniem

  . 94 §1 k.w. i zarazem wszczęcie postępowania przygotowawczego z art. 244 k.k.? Art. 244 kodeksu karnego stanowi, że kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania (...)

 • Większe sankcje za okrucieństwo wobec zwierząt

  nie stanowiły one własności sprawcy; zmienia art. 244 Kodeksu karnego; przepis ten obecnie wylicza wszystkie zakazy, których nieprzestrzeganie zagrożone jest sankcją i w dotychczasowym (...)

 • Porada prawna na temat 244 kodeksu karnego

  Nie szukaj dłużej informacji na temat 244 kodeksu karnego, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Lepsza ochrona zwierząt

  nie stanowiły one własności sprawcy; zmienia art. 244 Kodeksu karnego; przepis ten obecnie wylicza wszystkie zakazy, których nieprzestrzeganie zagrożone jest sankcją i w dotychczasowym (...)

 • Zatrzymanie prawa jazdy

  ? Poruszaną przez Pana kwestię reguluje art. 244 kodeksu karnego. Przepis ten stanowi, że „Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, (...)

 • Zakaz prowadzenia pojazdów a kurs prawa jazdy

  siedzeniu. Mamy tu – mimo wszystko - do czynienia z prowadzeniem pojazdu, a to jest zabronione. Stanowiłoby to przestępstwo z art. 244 kodeksu karnego, za popełnienie którego grozi (...)

 • Bezpieczniej na stadionach

  . 244 kodeksu karnego w którym przewidziana kara pozbawienia wolności wynosi 3 lata. Wdarcie się na stadion ma być bowiem traktowane jako niewykonanie orzeczonych środków karnych.  

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  prawomocnie orzeczonego środka karnego w postaci nawiązki określonej w art. 47 i 57a § 2 Kodeksu karnego lub świadczenia pieniężnego określonego w art. 49 Kodeksu karnego (...)

 • Zatrzymanie przez Policję

  śladów - skoro - zgodnie z artykułem 244 kodeksu postępowania karnego "Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  lub czasowego zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego.§ 6. W szczególnie uzasadnionych wypadkach dyrektor zakładu karnego, po zasięgnięciu opinii lekarza zakładu karnego, może zezwolić (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  zabezpieczenia. Art. 29b. § 1. Pozew przeciwko Skarbowi Państwa o obalenie domniemania ustanowionego w art. 45 § 4 Kodeksu karnego lub w art. 33 § 4 Kodeksu karnego skarbowego jest (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  Art. 1. § 1. Postępowanie w sprawach o wykroczenia toczy się według przepisów niniejszego kodeksu. § 2. W postępowaniu, o którym mowa w § 1, przepisy Kodeksu postępowania karnego stosuje (...)

 • VII - Kodeks postępowania karnego - Koszty. Postępowanie przed sądami wojskowymi

  art. 356-363 Kodeksu karnego w związku z art. 317 § 2 tego kodeksu,  3) żołnierzy sił zbrojnych państw obcych, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz członków (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  Kodeksu karnego.§ 3. W wypadku określonym w art. 21 § 3 Kodeksu karnego sąd może także odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego wymienionego w art. 22 (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  karnego lub w art. 33 § 4 Kodeksu karnego skarbowego, może wnosić o wyłączenie z jego zakresu przedmiotów majątkowych, których łączna wartość według oszacowania (...)

 • III - Kodeks postępowania karnego - Środki przymusu. Postępowanie przygotowawcze

  karnego można orzec przepadek lub ściągnięcie tych wartości. § 2. O treści § 1 oraz art. 269 należy uprzedzić osobę składającą poręczenie majątkowe.  Art. 269. § 1. Ulegające (...)

 • Matactwo a art. 244 k.p.k.

  ucieczki lub ukrycia się (tak Feliks Prusak, Komentarz do kodeksu postępowania karnego, Warszawa 1999 rok). Natomiast, jak słusznie Pan zaznaczył, w przepisie artykułu 244 k.p.k. użyto (...)

 • Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

  karnego do walki ze stalkingiem można było stosować niektóre z przepisów kodeksu karnego lub kodeksu wykroczeń. Zasadniczym problemem był jednak fakt, że zachowania (...)

 • Surowe kary dla piratów drogowych

  . Nowelizacja w art. 3, w przepisach Kodeksu postępowania karnego, dodaje bowiem nowy § 1b w art. 213, który w przypadku prowadzenia postępowania w sprawach o przestępstwa przeciwko (...)

 • Zmiana zasad tymczasowego aresztowania (nowelizacja Kodeksu postępowania karnego)

  Nowelizacja Kodeksu postępwowania karnego - założenia i przyczynyW dniu dzisiejszym, tj. 22 stycznia 2009 roku, wchodzi w życie kolejna nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, (...)

 • Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Jakie konsekwencje?

  przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji Popełnienie niektórych przestępstw, innych niż określone w art. 178a Kodeksu karnego, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w stanie (...)

 • Uprawnienia zatrzymanego przez policję

  przedmiotów można dokonać w celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym (art. 219 kodeksu postępowania karnego). (...)

 • Kodeks Karny - Część szczególna, Rozdziały XXVIII-XXXVII

  grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. (Zgodnie z wyrokiem TK z 11 października 2006 r. art. 226 § 1 kodeksu karnego w zakresie, w jakim penalizuje znieważenie

 • Jakie prawa i obowiązki ma zatrzymany w postępowaniu karnym?

  informacji – zwróć się do funkcjonariusza z prośbą o wyjaśnienie. Powyższe wynika z art. 71 § 1 i art. 74 § 1 Kodeksu postępowania karnego (k.p.k.).  Dlaczego (...)

 • IV - Kodeks postępowania karnego. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Postępowanie odwoławcze

  karnego.§ 2. W wypadku określonym w § 1: 1) nadzwyczajne złagodzenie kary może nastąpić również w innych wypadkach niż przewidziane w art. 60 § 1-4 Kodeksu karnego, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane