Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  kalendarzowym. W razie potrzeby (np. zagubienia zaświadczenia) można wystawić duplikat. W procedurze wielosezonowej na jaki okres wydajemy zezwolenie na pracę sezonową – czy od razu (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  wykonywania przez niego pracy, złożyć do wojewody wniosek o wydanie zezwolenia na pracę (lub cudzoziemiec - wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę) na prostszych zasadach. (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  złożone po terminie. § 3. Na postanowienie sądu wydane na podstawie § 1, a także na postanowienie sądu wydane na podstawie § 2, jeżeli dotyczy oskarżyciela posiłkowego określonego (...)

 • Porada prawna na temat 24.12.2009 czy jest na to ustawa

  Nie szukaj dłużej informacji na temat 24.12.2009 czy jest na to ustawa, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  wystarczającą reakcją na wykroczenie. § 2. Na postanowienie o umorzeniu postępowania z przyczyn wskazanych w § 1 przysługuje zażalenie.§ 3. W sprawie o wykroczenie, w której odmówiono wszczęcia (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  , nazwisko aktualne i rodowe, PESEL, data urodzenia, adres, obywatelstwo, czy jest emerytką, czy ma rentę, czy jest osobą z niepełnosprawnością i jeśli tak, to w jakim stopniu, czy (...)

 • Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

  zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię.  2. Kierujący autobusem (trolejbusem), o którym mowa w ust. 1, może wjechać na sąsiedni pas ruchu lub na jezdnię (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  rejestrze na majątku upadłego położonym za granicą umieszcza się na liście, jeżeli złożony zostanie dowód wykreślenia wpisu o zabezpieczeniu.Art. 251. Wierzytelność w walucie (...)

 • Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

  pozostałe dzieci bez względu na dochód. Dziecko do 25. r.ż., które pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. (...)

 • Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

  zakresie VAT z każdego miejsca. Ustalenie, czy dany podmiot jest podatnikiem, jest możliwe po podaniu właściwego identyfikatora NIP. Jak należy rozumieć pojęcie „podwykonawca”? (...)

 • Jak powołać inspektora ochrony danych?

  . 8 ustawy), inspektorzy ochrony danych – bez względu na to, czy są pracownikami administratora, czy nie – muszą być w stanie wykonywać swoje obowiązki oraz zadania w sposób 

 • Kodeks spółek handlowych

  własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki. § 3. Prawa, które wspólnik zobowiązuje się wnieść do spółki, uważa się za przeniesione (...)

 • IV - Kodeks postępowania karnego. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Postępowanie odwoławcze

  uzależnia wydanie zezwolenia przewidzianego w § 1.  Art. 358. Jeżeli nie przemawia przeciw temu wzgląd na prawidłowość postępowania, sąd na wniosek strony wyraża zgodę na (...)

 • Przetwarzanie danych w miejscu pracy

  zamieszczony na liście obecności. Wystarczy wskazanie, czy dany pracownik jest obecny, czy też nie. W przeciwnym razie może to naruszać zasady minimalizacji oraz poufności danych (...)

 • Stosowanie ustawy o STIR

  podatników VAT z uwagi na zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na okres 6 miesięcy jest ważną informacją, ale, co do zasady, nie powinno wskazywać na związek (...)

 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

  wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli (...)

 • Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

  projektowanie miejsc na cele reklamowe. O ile jedną z przesłanek wskazujących na reklamowy charakter danej czynności jest wykonywanie jej przez agencję reklamową, o tyle nie oznacza (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  pierwszego postanowienia w tym zakresie. § 2. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, a zwłaszcza wówczas, gdy wysokość grzywny jest znaczna, można rozłożyć (...)

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody

  do zarządzeń.  Art. 95. Sąd orzeka na rozprawie w wypadkach przewidzianych przez ustawę, a w innych - na posiedzeniu. Orzeczenia podejmowane na posiedzeniu mogą zapadać również (...)

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

  zmniejszeniu czy zawieszeniu bez względu na wysokość przychodów. Czy zmieni się wysokość emerytury, jeżeli dłużej będzie się pracować? Wysokość emerytury obliczanej według (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  testamencie  W tej sytuacji powołanie zarządcy jest trudniejsze: wymagana jest forma aktu notarialnego, potrzebna jest zgoda ponad 85% uprawnionych (wg wielkości udziałów w (...)

 • Mienie PKP

  zarządzanie majątkiem ogólnonarodowym (państwowym), nawet na podstawie upoważnienia ustawowego, nie pozwala na stwierdzenie, że majątek ten należy do dysponenta czy zarządcy. (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 120 - 195)

  jest dostępny na rynku krajowym ani nie jest w kraju wytwarzany na potrzeby eksportu.  6. W przypadku wszczęcia postępowania w sprawie o wygaśnięcie prawa ochronnego, (...)

 • Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

  to jest podział quoad usum? „Podział quoad usum" jest jedną z form korzystania z rzeczy, która polega na podziale rzeczy wspólnej do korzystania. Stosowanie jest (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  i Gospodarczym wnieść zażalenie na postanowienie o zatwierdzeniu układu.2. Sąd uchyla postanowienie o zatwierdzeniu układu, jeżeli układ jest sprzeczny z prawem albo jeżeli jest (...)

 • Uproszczenia w budownictwie

  , czy dana inwestycja wymaga decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, czy jest z nich zwolniona.  Celem zmian dokonanych w art. 29, a w konsekwencji również art. 30 (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • Alimenty na dziecko

  W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Obowiązek alimentacyjny spoczywa na obydwojgu (...)

 • mandat za picie alkoholu w miejscu publicznym

  siemka, mam 19 lat i dwa dni temu dostałem mandat od policji za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym w wysokości 100zł. Moje pytanie jest takie, (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane