Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kierujący pojazdami

  odpowiednio w art. 23 ust. 5 pkt 1 i 2. 6. Zajęcia, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 i art. 23 ust. 5 pkt 1, mogą być prowadzone przez wykładowcę. 7. Zajęcia, o których (...)

 • Przejęcie zakładu pracy a jego pracownicy

  ; Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 1998 r., Nr 21, poz. 94, ze zm.); ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz.U.

 • Wynagrodzene małżonka wspólnika spółki

  . Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT. Zgodnie z art. (...)

 • Porada prawna na temat 23

  Nie szukaj dłużej informacji na temat 23, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Tyle wyniosą obciążenia podatkowe w 2014 r.

  VAT, jak też stawka 8% i 23%. Uwzględniając, że ta grupa wydatków pochłania w ciągu miesiąca 195 zł, dokonując podziału na możliwe opcje opodatkowania, łączny roczny VAT może wynieść ok. (...)

 • Rady pracowników w firmach

  25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz. U. 1981 r., Nr 24, poz. 123, ze zm.); Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o przedsiębiorstwie państwowym "Porty

 • Gdy były pracownik prowadzi działalność konkurencyjną - opinia prawna

  konkurencji, odpowiadałby w oparciu o ten przepis, nie zaś na podstawie art. 266 k.k.Przestępstwo opisane w art. 23 ust. 1 ustawy jest czynem ściganym z oskarżeniu publicznego i jest zagrożone karą (...)

 • Projekt nowej matrycy stawek VAT już w Sejmie

  , kurkuma) – wzrost z 5 do 8 proc. napoje owocowe i warzywne – wzrost z 5 na 23 proc. Natomiast soki oraz nektary owocowe i warzywne pozostaną na poziomie 5 proc. homary i ośmiornice, inne

 • Reforma stawek VAT!

  ;w. Czasowe utrzymanie stawek 23% i 8% Po 1 stycznia 2019 r. zostaną utrzymane dotychczasowe stawki 23% i 8% oraz stawki zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych (7%) i ryczałtu

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23a-30e)

  objęte w zamian za wkład niepieniężny, 2) art. 23 ust. 1 pkt 38 - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny, 3) (...)

 • Koszty delegacji

  ), uczestnictwa w targach itp. Tylko w takich przypadkach będą przysługiwały diety do wysokości określonej w art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tak: informacja o (...)

 • PE: 23 sierpnia Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu

  Europejskiego, redakcja polska 23 sierpnia, Parlament Europejski, Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu

 • NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

  23 listopada 2016 r., sygn. II FSK 3060/14; z 12 grudnia 2017 r., I FSK 195/16; z 13 grudnia 2017 r., sygn. II FSK 3323/15; z 18 stycznia 2018 r., sygn. I FSK 313/16; z 8 maja 2018 r., sygn

 • Mienie PKP

  , poz. 319) w katalogu praw rzeczowych nie wymieniał zarządu. Również zgodnie z art. 244 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. (...)

 • Czym są dobra osobiste

  to tak ściśle związane z podmiotem podlegającym ochronie (w świetle art. 23 k.c. z osobą fizyczną), że razem z nim powstają i wygasają oraz nie mogą przechodzić na inne podmioty zarówno (...)

 • Budowa tylko po uzyskaniu pozwolenia

  ustawy – Prawo budowlane, art. 1 pkt 14 ustawy z 23 kwietnia 2009 r., w części dotyczącej art. 30a ust. 1 i art. 30b ust. 2 i 3 ustawy – Prawo budowlane oraz art. 1 pkt 32 ustawy z 23 (...)

 • Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych

  . 23. W przypadku określonym w Art. 8 ust. 1 pkt 1 oszczędzający może zawierać umowy o prowadzenie IKE z różnymi funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych

 • Charakter rejestru klauzul niedozwolonych

  postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone. Wykładnia gramatyczna art. 23 a ust. 2 uokik w zw. z art. 23 a ust. 1 uokik jednoznacznie wskazuje, iż jedną z praktyk naruszających zbiorowe (...)

 • Dodatki mieszkaniowe niezgodne z konstytucją

  materia objęta zaskarżonymi przepisami rozporządzenia regulowania jest przepisami znowelizowanej ustawy o dodatkach mieszkaniowych z 8 października 2004 roku, która weszła w życie 23 listopada 2004 (...)

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych

  przekazywania, uwzględniając konieczność zapewnienia możliwości weryfikacji uprawnień oszczędzającego do zwolnienia podatkowego. Rozdział 3IKE w funduszach inwestycyjnych Art. 23. W przypadku określonym (...)

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (WYCIĄG)

  rodzinnych może gromadzić i przetwarzać, w zakresie określonym w ustawie, dane osobowe osoby, o której mowa w Art. 23 ust. 1, oraz członków jej rodziny.2. Pracodawcy, właściwe jednostki organizacyjne (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  dziennej, sąd kieruje się wskazaniami określonymi w art. 23 § 3.Art. 41. § 1. Warunkowe umorzenie postępowania karnego można zastosować do sprawcy przestępstwa skarbowego, chyba że przestępstwo

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  dniem wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, chyba że wcześniej nastąpiło przejęcie pracownika przez nowego pracodawcę na zasadach określonych w art. 23[1] Kodeksu pracy. W razie ponownego zatrudniania

 • Co nowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

  (art. 30g oraz art. 23 ust. 1 pkt 65 ustawy o PIT). Regulacja dotyczy wyłącznie składników majątkowych o znacznej wartości, tzn. takich, których wartość początkowa przekracza 10 mln (...)

 • Jaki VAT przy sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne?

  dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2013 (...)

 • Co mogę zrobić w sytuacji kiedy ktoś mnie oczernia na blogu?

  z dnia 23 maja 2002 roku (V KKN 435/00) nie stanowią zniesławienia oświadczenia i wypowiedzi będące realizacją uprawnień opartych na prawie. Dotyczy to krytycznych ocen z opinii służbowych, skarg

Zobacz więcej

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.