Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Odpowiedź na sprzeciw

  zobowiązał "do zajęcia stanowiska w terminie 7 dni od otrzymania sprzeciwu pod rygorem z art. 230 kpc." Jakie skutki prawne ma wezwanie do zajęcia stanowiska pod rygorem z art. 207 par. 3 kpc, (...)

 • Dobowy odpoczynek a praca w nocy

  zagrożenia, być może zorganizować badania pracowników pracujących w przedmiotowym systemie pracy. Odpowiadając na ostatnie pytanie należy wskazać, że zgodnie z par. 9 par. 1 k.p. ilekroć (...)

 • Ustawienie zakazu wjazdu do lokalu przedsiębiorcy w spółdzielni - opinia prawna

  drodze roszczenia negatoryjnego (art. 222 par.2 KC). Samodzielne roszczenie negatoryjne z art. 222 par.2 KC powstaje natomiast w razie naruszeń bezpośrednich. Przez immisje bezpośrednie rozumiemy

 • Porada prawna na temat 207 par 144

  Nie szukaj dłużej informacji na temat 207 par 144, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Dobrowolne poddanie się karze

  powyższego artykułu żona również będzie mogła mnie wyeksmitować z mieszkania lokatorskiego, którego jestem głównym lokatorem? Zgodnie z Kodeksem karnym przestępstwo z art. 207 par. 1 (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  - przez dyrektora izby celnej. § 3. Upoważnienie udzielane jest w formie pisemnej. Rozdział 5Doręczenia Art. 144. Organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, swoich

 • Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

  Na podstawie art. 75 par. 1 kodeksu karnego postanowieniem sądu zarządzono wobec mnie wykonanie kary jednego roku pozbawienia wolności orzeczonej prawomocnie przez sąd rejonowy za występek z art. 207

 • Apelacja od wyroku skazującego za niealimentację

  wniesie do sprawy. Dopiero gdy przedstawiłem nowe wnioski dowodowe sąd po naradzie odroczył sprawę na czas nieokreślony. Będzie czekał na wyrok w sprawie z art. 207 par. 1 kk. Ale gdy nie będę (...)

 • Roszczenia przysługujące w przypadku naruszenia norm dotyczących niedozwolonych immisji

  . W wyroku z 14 maja 2002 r., V CKN1021/2000 Sąd Najwyższy uznał, że roszczenie z art. 144 w zw. z art. 222 par. 2 k.c. pozwala na nałożenie na właściciela nieruchomości, z której pochodzą

 • Proces cywilny ma być szybszy i prostszy

  asystentom sędziów wydawania zarządzeń związanych z przygotowaniem posiedzeń (art. 144 § 4, art. 149 §  3, art. 206 § 3, art. 207 § 5, art. 208 § 3), uproszczenia (...)

 • Nieprawidłowa reprezentacja w procesie

  opisywanej sytuacji mamy do czynienia z art. 207 kpc, zgodnie z którym w sprawach zawiłych lub rozrachunkowych przewodniczący może zarządzić przed pierwszą rozprawą wniesienie odpowiedzi na pozew (...)

 • Wnioski dowodowe w procesie cywilnym

  terminie odpowiedzi na pozew i powołania w jej treści wszystkich dowodów, twierdzeń i zarzutów (art. 207 par. 3 kpc). Zgodnie z generalną regułą ustanowioną w art. 217 kpc, strona może (...)

 • Pozycja oskarżyciela posiłkowego

  Jestem oskarżony z art. 207 par 1 kk. (maltretowanie fizyczne i psychiczne). Jaka jest różnica między występowaniem na sprawie mojej żony jako świadka lub oskarżyciela posiłkowego? Obecnie (...)

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody

  posługiwał się systemem; pierwopis stenogramu oraz jego przekład stają się załącznikami do protokołu. § 2. Przepis art. 144 § 3 stosuje się odpowiednio.  Art. 146. § 1. Protokolant (...)

 • Art. 81 kodeksu pracy - przestój a wynagrodzenie

  jego składników.Fragment art. 81 par. 1 kp, który stanowi, iż: „a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania" (...)

 • Zażalenie na postanowienie o umorzeniu

  Jestem poszkodowaną s prawie z art. 207 par. 1. kodeksu karnego. Wniosłam w terminie zażalenie na postanowienie o umorzeniu na podstawie art. 330 par. 2. Na dzień dzisiejszy termin już (...)

 • W sprawie braku zainteresowania Policji sytuacją osób pokrzywdzonych - ofiar przemocy domowej

  dopuszczają się funkcjonariusze Policji (dot. czynu z art. 207 K.k.), a także danych statystycznych, dotyczących czynów z art. 228 K.k., art. 230 K.k., art.231 K.k. oraz z art. 233-236 K.k. i (...)

 • Kodeks cywilny

  Art. 1. Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Art. 2. (skreślony). Art. 3. Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub celu. Art. (...)

 • Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

  tego terminu nie będą podlegały realizacji.Po zmianie art. 207 zawiera dodatkowy obowiązek opublikowania na stronach internetowych wskazanych w statucie funduszu sprawozdania finansowego funduszu

 • Doręczenie w postępowaniu cywilnym

  par. 1 k.p.c., można wnieść wniosek o ustanowienie kuratora dla doręczeń. W tym przypadku, przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest (...)

 • Skazani za przestępstwa przeciwko zwierzętom

   367 397 430 406 Grzywna 95 124 138 144 156 Ograniczenie wolności 60 85 97 91 107 Pozbawienie wolności 120 

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe

  ;łwłaścicieli. Art. 207. Pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele (...)

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  strony albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika nastąpić tylko do rąk kuratora ustanowionego na wniosek osoby zainteresowanej przez sąd orzekający. Art. 144. § 1. Przewodniczący ustanowi

 • Ustanowienie obrońcy w sprawie karnej

  Czy mogę powołać adwokata z urzędu do sprawy karnej z art. 207 par. 1 kk i kiedy to mogę uczynić? Sprawę mam 15 grudnia br. Z dniem 1 grudnia zawieszam działalność gospodarczą. Chodzi mi (...)

 • Niestawiennictwo oskarżonego na rozprawie

  Mam wyznaczony termin rozprawy, jestem oskarżony z art. 207 par. 1 kk (znęcanie się nad rodziną). Czy mój pobyt w szpitalu usprawiedliwiłby moją nieobecność na sprawie i sprawę by odroczono (...)

 • Obecność oskarżonego na rozprawie

  ? Koniecznie chcę być na sprawie. Jakie dokumenty są potrzebne dla sądu abym mógł odroczyć rozprawę z powodu mego pobytu w szpitalu. Jestem oskarżony z art. 207 par.1 kk. W aktach sprawy są (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • 207 par 1

  Czy jeśli zostałemoskarżony z art.207 par.1 moge liczyć na kare w zawieszeniu?prosze o pilną odpowiedź

 • Eksmisja rozwiedzionego wraz z dzieckiem na które przyznano mu opiekę

  Rozwiodłem się. Sąd mi przyznał opiekę nad synem a mojej eks-małżonce je ograniczył. Przez cały okres trwania małżeństwa mieszkaliśmy u jej (...)

 • TATUS WEZWAL POLICJE!!!!!!!!!!!

  WITAM. W SOBOTE 19.O2. "BARDZO DOBRY I STRASZNIE ODPOWIEDZIALNY TATUŚ!!!!" PRZYSZEDL DO SYNA NA SPOTKANIE (SĄD DAŁ MU MOZLIWOSC SPOTYKANIA (...)

 • Help! Pierwszy akt oskarżenia !!!

  Jestem początkującą aplikantką i właśnie dziś napisałam swój pierwszy akt oskarżenia z wnioskiem o skazanie bez rozprawy. Mam pytanie a propos (...)

 • Depresja a rozwód

  Mam depresję i nerwicę na skutek długoletniego maltretowania psychicznego przez męża, czy mam ujawinić ten fakt na sprawie rozwodowej czy raczej (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane