Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Odpowiedź na sprzeciw

  zobowiązał "do zajęcia stanowiska w terminie 7 dni od otrzymania sprzeciwu pod rygorem z art. 230 kpc." Jakie skutki prawne ma wezwanie do zajęcia stanowiska pod rygorem z art. 207 par. 3 kpc, (...)

 • Dobowy odpoczynek a praca w nocy

  zagrożenia, być może zorganizować badania pracowników pracujących w przedmiotowym systemie pracy. Odpowiadając na ostatnie pytanie należy wskazać, że zgodnie z par. 9 par. 1 k.p. ilekroć (...)

 • Ustawienie zakazu wjazdu do lokalu przedsiębiorcy w spółdzielni - opinia prawna

  drodze roszczenia negatoryjnego (art. 222 par.2 KC). Samodzielne roszczenie negatoryjne z art. 222 par.2 KC powstaje natomiast w razie naruszeń bezpośrednich. Przez immisje bezpośrednie rozumiemy

 • Porada prawna na temat 207 par 144

  Nie szukaj dłużej informacji na temat 207 par 144, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Dobrowolne poddanie się karze

  powyższego artykułu żona również będzie mogła mnie wyeksmitować z mieszkania lokatorskiego, którego jestem głównym lokatorem? Zgodnie z Kodeksem karnym przestępstwo z art. 207 par. 1 (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  - przez dyrektora izby celnej. § 3. Upoważnienie udzielane jest w formie pisemnej. Rozdział 5Doręczenia Art. 144. Organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, swoich

 • Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

  Na podstawie art. 75 par. 1 kodeksu karnego postanowieniem sądu zarządzono wobec mnie wykonanie kary jednego roku pozbawienia wolności orzeczonej prawomocnie przez sąd rejonowy za występek z art. 207

 • Apelacja od wyroku skazującego za niealimentację

  wniesie do sprawy. Dopiero gdy przedstawiłem nowe wnioski dowodowe sąd po naradzie odroczył sprawę na czas nieokreślony. Będzie czekał na wyrok w sprawie z art. 207 par. 1 kk. Ale gdy nie będę (...)

 • Roszczenia przysługujące w przypadku naruszenia norm dotyczących niedozwolonych immisji

  . W wyroku z 14 maja 2002 r., V CKN1021/2000 Sąd Najwyższy uznał, że roszczenie z art. 144 w zw. z art. 222 par. 2 k.c. pozwala na nałożenie na właściciela nieruchomości, z której pochodzą

 • Proces cywilny ma być szybszy i prostszy

  asystentom sędziów wydawania zarządzeń związanych z przygotowaniem posiedzeń (art. 144 § 4, art. 149 §  3, art. 206 § 3, art. 207 § 5, art. 208 § 3), uproszczenia (...)

 • Nieprawidłowa reprezentacja w procesie

  opisywanej sytuacji mamy do czynienia z art. 207 kpc, zgodnie z którym w sprawach zawiłych lub rozrachunkowych przewodniczący może zarządzić przed pierwszą rozprawą wniesienie odpowiedzi na pozew (...)

 • Wnioski dowodowe w procesie cywilnym

  terminie odpowiedzi na pozew i powołania w jej treści wszystkich dowodów, twierdzeń i zarzutów (art. 207 par. 3 kpc). Zgodnie z generalną regułą ustanowioną w art. 217 kpc, strona może (...)

 • Pozycja oskarżyciela posiłkowego

  Jestem oskarżony z art. 207 par 1 kk. (maltretowanie fizyczne i psychiczne). Jaka jest różnica między występowaniem na sprawie mojej żony jako świadka lub oskarżyciela posiłkowego? Obecnie (...)

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody

  posługiwał się systemem; pierwopis stenogramu oraz jego przekład stają się załącznikami do protokołu. § 2. Przepis art. 144 § 3 stosuje się odpowiednio.  Art. 146. § 1. Protokolant (...)

 • Art. 81 kodeksu pracy - przestój a wynagrodzenie

  jego składników.Fragment art. 81 par. 1 kp, który stanowi, iż: „a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania" (...)

 • Zażalenie na postanowienie o umorzeniu

  Jestem poszkodowaną s prawie z art. 207 par. 1. kodeksu karnego. Wniosłam w terminie zażalenie na postanowienie o umorzeniu na podstawie art. 330 par. 2. Na dzień dzisiejszy termin już (...)

 • W sprawie braku zainteresowania Policji sytuacją osób pokrzywdzonych - ofiar przemocy domowej

  dopuszczają się funkcjonariusze Policji (dot. czynu z art. 207 K.k.), a także danych statystycznych, dotyczących czynów z art. 228 K.k., art. 230 K.k., art.231 K.k. oraz z art. 233-236 K.k. i (...)

 • Kodeks cywilny

  Art. 1. Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Art. 2. (skreślony). Art. 3. Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub celu. Art. (...)

 • Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

  oraz zleceń ich zbycia, odkupienia lub zamiany. Przepis ten jasno też stwierdza, że zlecenia złożone po upływie tego terminu nie będą podlegały realizacji. Po zmianie art. 207 zawiera dodatkowy

 • Doręczenie w postępowaniu cywilnym

  par. 1 k.p.c., można wnieść wniosek o ustanowienie kuratora dla doręczeń. W tym przypadku, przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest (...)

 • Skazani za przestępstwa przeciwko zwierzętom

   367 397 430 406 Grzywna 95 124 138 144 156 Ograniczenie wolności 60 85 97 91 107 Pozbawienie wolności 120 

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe

  ;łwłaścicieli. Art. 207. Pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele (...)

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  strony albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika nastąpić tylko do rąk kuratora ustanowionego na wniosek osoby zainteresowanej przez sąd orzekający. Art. 144. § 1. Przewodniczący ustanowi

 • Ustanowienie obrońcy w sprawie karnej

  Czy mogę powołać adwokata z urzędu do sprawy karnej z art. 207 par. 1 kk i kiedy to mogę uczynić? Sprawę mam 15 grudnia br. Z dniem 1 grudnia zawieszam działalność gospodarczą. Chodzi mi (...)

 • Niestawiennictwo oskarżonego na rozprawie

  Mam wyznaczony termin rozprawy, jestem oskarżony z art. 207 par. 1 kk (znęcanie się nad rodziną). Czy mój pobyt w szpitalu usprawiedliwiłby moją nieobecność na sprawie i sprawę by odroczono (...)

 • Obecność oskarżonego na rozprawie

  ? Koniecznie chcę być na sprawie. Jakie dokumenty są potrzebne dla sądu abym mógł odroczyć rozprawę z powodu mego pobytu w szpitalu. Jestem oskarżony z art. 207 par.1 kk. W aktach sprawy są (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • 207 par 1

  Czy jeśli zostałemoskarżony z art.207 par.1 moge liczyć na kare w zawieszeniu?prosze o pilną odpowiedź

 • Eksmisja rozwiedzionego wraz z dzieckiem na które przyznano mu opiekę

  Rozwiodłem się. Sąd mi przyznał opiekę nad synem a mojej eks-małżonce je ograniczył. Przez cały okres trwania małżeństwa mieszkaliśmy u jej (...)

 • TATUS WEZWAL POLICJE!!!!!!!!!!!

  WITAM. W SOBOTE 19.O2. "BARDZO DOBRY I STRASZNIE ODPOWIEDZIALNY TATUŚ!!!!" PRZYSZEDL DO SYNA NA SPOTKANIE (SĄD DAŁ MU MOZLIWOSC SPOTYKANIA (...)

 • Help! Pierwszy akt oskarżenia !!!

  Jestem początkującą aplikantką i właśnie dziś napisałam swój pierwszy akt oskarżenia z wnioskiem o skazanie bez rozprawy. Mam pytanie a propos (...)

 • Depresja a rozwód

  Mam depresję i nerwicę na skutek długoletniego maltretowania psychicznego przez męża, czy mam ujawinić ten fakt na sprawie rozwodowej czy raczej (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane