Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

  ;  Za czynności kancelaryjne od 2 marca br. będą pobierane następujące opłaty kancelaryjne: Wysokość opłaty kancelaryjnej Czego dotyczy opłata w zasadzie 6 zł za każdą (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  , art. 77 § 1, art. 78 § 1, art. 82 § 1, art. 83 § 1, art. 85 § 1 i 2, art. 86 § 1 i 2, art. 87 § 1 i 2, art. 88 § 1 i 2, art. 89 § (...)

 • Proponowane zmiany w kosztach sądowych w sprawach pracowniczych

  okaże się oczywiście bezzasadne, zaś postępowanie toczy się na koszt przedsiębiorcy. Od dnia 2 marca 2006 r. ogólną zasadą jest, że koszty sądowe zobowiązana jest uiszczać strona, (...)

 • Porada prawna na temat 2 marca

  Nie szukaj dłużej informacji na temat 2 marca, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Które PIT-y składamy do 2 marca?

  2 marca upływa termin składania przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika informacji PIT-8C, PIT 11, PIT-R, IFT-1R oraz rocznego obliczenia

 • Zajmujesz się akwizycją? Sprawdź co powinieneś o niej wiedzieć!

  informacji.Podstawa prawna:Ustawa z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz.U. 2000 r., Nr 22, (...)

 • Moment uzyskania przychodu z działalności gospodarczej

  grudnia 2006 r., 2)      wydał towar w dniu 29 grudnia 2006 r., na co fakturę wystawił w dniu 2 stycznia 2007 r. Zgodnie ze „starymi” przepisami, Pan Marek (...)

 • Przyczynienie się poszkodowanego – zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela

  odpowiedzialność inna osoba (wyrok SN z dnia 2 marca 2016 r., sygn. V CSK 399/15). Jak rozumieć "przyczynienie się"? Mówiąc o przyczynieniu należy zaznaczyć, że musi to być zachowanie (...)

 • Gdy przedsiębiorca zawiera umowę o dzieło z osobą prywatną...

  oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r., Nr 141, poz. 1176, ze zm.); Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności (...)

 • Jakie masz prawa w przypadku doręczenia uszkodzonej przesyłki? - opinia prawna

  świadczenia powszechnych usług pocztowych Poczty Polskiej.  Odstąpienie od umowyZgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz (...)

 • Jakie rodzaje dróg wyróżnia się w Polsce?

  .    Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

 • Status bezrobotnego a uczestnictwo w zajęciach w centrum integracji społecznej

  . Należy również zauważyć, że 16 marca 2007 r. zostały ogłoszone - aktualnie już obowiązują ­dwa rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej: z dnia 2 marca (...)

 • Jak najmniejszym kosztem znieść współwłasność mieszkania - opinia prawna

  , jeżeli wniosek będzie zawierać zgodny projekt zniesienia współwłasności.  Od 2 marca 2006 roku opłata od wniosku o zniesienie współwłasności wynosi 1000 zł, a w przypadku, (...)

 • Apelacja w postępowaniu wieczystoksięgowym

  z art. 149 ust. 1 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych obowiązującej od 2 marca 2006 r. w sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się, do czasu zakończenia

 • Porzucenie pracy przez pracownika

  Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony od dnia 2 grudnia 2002 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim w dniach od 2 marca 2004 do 14 marca 2004 r. i od 15 marca 2004 r.do 19 (...)

 • Stosowanie ustawy o STIR

  ; art. 96 ust. 9a pkt 2 ustawy o VAT - podatnik będąc obowiązanym do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3 ustawy o VAT, nie złożył takich deklaracji za 6 kolejnych (...)

 • Zmiany w BHP

  zagrożeń. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. (...)

 • Sprzedaż poza siedzibą

  podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą.Bez wpływu na zasady ewidencjonowania sprzedaży w kasach fiskalnych powinny pozostawać postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie (...)

 • Pozew o odsetki

  od postępowania uproszczonego Wysokość opłat w procesie w sprawach z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego od 2 marca 2006 r. odsetki, postępowanie upominawcze, postępowanie nakazowe, nakaz zapłaty

 • Kodeks wykroczeń

  , określając czas jej trwania. Praca społecznie użyteczna trwa najkrócej tydzień, najdłużej 2 miesiące. Przepisy art. 20 § 2 i art. 21 § 1 stosuje się odpowiednio. § (...)

 • Wizy z wzajemnością

  wskazanych decyzji? W dniu 2 marca Parlament Europejski przyjął niewiążącą rezolucję wzywającą Komisję Europejską do zawieszenia zwolnienia z obowiązku wizowego dla obywateli państw trzecich, (...)

 • Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Gdzie po poradę?

  Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Komenda Główna Straży Granicznej i Krajowa Rada Komornicza. W tym roku w dniach 25 lutego – 2 marca zainteresowani będą mogli zgłaszać się po (...)

 • Jaka kara za naruszenie praw konsumentów?

  może wynieść do 10 proc. przychodu w roku poprzedzającym wydanie decyzji. 2 marca 2009 roku weszły w życie wyjaśnienia w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk (...)

 • Prawo zamówień publicznych

  Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a postępowanie będzie się toczyło z udziałem tzw. obserwatora.Tryby udzielania zamówieńOd dnia 2 marca 2004 r. zamówienia publiczne będą udzielane (...)

 • Ustawa o grach i zakładach wzajemnych

  ;rych mowa w ust. 1 i 2, zapewniają ochronę interesu finansowego uczestników gier lub zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 2, oraz służą zaspokojeniu innych ewentualnych

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa

  zdrowotnej informacje o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku chorobowego lub jego wysokość w myśl art. 7 pkt 2, art. 8, art. 9 ust. 2, art. 11 ust. 2 pkt 1 i art. (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Odszkodowanie za zakaz konkurencji - 3 umowy

  W latach 2009 - 2011 pracowałem na podstawie umowy o pracę. W okresie tym podpisałem 3 umowy o prace: 1. Dnia 11 grudnia 2008 zawarłem umowę na okres (...)

 • Alimenty na dziecko

  W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Obowiązek alimentacyjny spoczywa na obydwojgu (...)

 • Termin odstąpienia od umowy usługi świadczonej drogą elektroniczną

  Świadczę usługi pewnej firmir drogą elektroniczną. Jednak chciałabym z niej zrezygnować i zastanawiam się czy istnieją jakieś różnice w odstąpieniu (...)

 • Klauzula wykonalności a rozwód

  Czy po rozwodzie klauzula wykonalności dla mnie za dług żony traci ważność?? (waldik) Nie. Jeżeli dług został zaciągnięty przez żonę w trakcie (...)

 • Kazus prosze o pomoc

  Nie wiem czy dobrze to zinterpretowałam ale jedynie co można mu zarzucić to zniesławienie i znieważenie w internecie coś jeszcze bo jak on ją prześladował (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane