Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Choroba świadka i zaświadczenie lekarskie

  wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania (art. 177 § 1 kpk). Nieusprawiedliwione niestawiennictwo grozi świadkowi karą pieniężną do wysokości 10 (...)

 • Policjant jako świadek w postępowaniu karnym

  zakresie. Według przepisu art. 177 § 1 kpk, każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania. Nadto kodeks stanowi, iż świadkami nie mogą być (...)

 • Przesłuchanie świadka na odległość

  odległość (art. 177 § 1a k.p.k.). Jest to jednak również dyspozycja wyjątkowa w stosunku do ogólnej zasady z art. 177 § 1 k.p.k., a zatem konieczne (...)

 • Porada prawna na temat 177 , 1 kpk

  Nie szukaj dłużej informacji na temat 177 , 1 kpk , zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Obowiązki świadka w sprawie karnej

  Jakie są obowiązki świadka w sprawie karnej? Procedura karna reguluje szereg uprawnień oraz obowiązków świadka. Zgodnie z art. 177 § 1 k.p.k. każda osoba wezwana w charakterze (...)

 • Prawo do odmowy składania zeznań w procesie karnym - opinia prawna

  22/2006, OSNKW 2006/11 poz. 98 Sąd Najwyższy stwierdził jednak, iż skorzystanie przez świadka z prawa odmowy zeznań (art. 182 § 1 kpk) może nastąpić także przez złożenie oświadczenia (...)

 • Jakie prawa i obowiązki ma świadek w postępowaniu karnym?

  przymusowo lub aresztowany (na podstawie art. 285-287 k.p.k.). Tylko zaświadczenie wystawione przez lekarza sądowego usprawiedliwi nieobecność wezwanego świadka (według art. 117 § 2a k.p.k.). (...)

 • Wszystko o protokołach w postępowaniu karnym

  § 2 k.p.k.). Jest to zatem, mimo poważnych konsekwencji procesowych, brak usuwalny. Sprostowanie protokołu Zgodnie z art. 151 § 1 k.p.k. skreślenia i poprawki oraz uzupełnienia (...)

 • Kto może złożyć wniosek o naprawienie szkody w postępowaniu karnym?

  wniosku są: pokrzywdzony oraz podmioty wykonujące prawa pokrzywdzonego (art. 49 § 1-4 k.p.k.), prokurator (art. 49a k.p.k.) i zastępcy procesowi (art. 51 § 1 - 3 k.p.k.) (...)

 • Skutki wyłączenia sędziów

  sprawa została zarejestrowana i otrzymała syg. akt, pokrzywdzony - na podstawie art. 315 par. 1 k.p.k. - złożył wniosek potwierdzony dowodami - dokumentami, aby sąd rejonowy - na podstawie art. (...)

 • Proces karny i postępowanie cywilne - wzajemne zależności

  uzasadniających wznowienie postępowania cywilnego stanowiących tzw. właściwe przyczyny restytucyjne: Można żądać wznowienia postępowania cywilnego na tej podstawie, że (art. 403 § 1 K.p.c.): 1

 • Który sąd osądzi przestępcę?

  . Przykładowo na postanowienie sądu, któremu przekazano środek odwoławczy, w kwestii właściwości tego sądu przysługuje zażalenie.  Przepis art. 35 § 3 k.p.k. o zażaleniu jest umieszczony (...)

 • Prawo odmowy zeznań

  jedynie w danej sprawie: obrońca co do faktów, o których dowiedział się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę, oraz duchowni co do faktów, o których dowiedzieli się przy spowiedzi (art. 178 (...)

 • Zasady uznawania dowodu zagranicznego w Polsce

  warunki określone w art. 334 § 1 lub art. 337 § 1 k.p.k. z 1969 r., natomiast protokoły oględzin, opinie lekarskie, kryminalistyczne i inne dokumenty sporządzone w tym trybie (...)

 • Odroczenie rozprawy a stawiennictwo świadka

  KPK). Na następnej rozprawie córka stawiła się wraz ze mną i złożyła zeznania. Mimo tego, Sąd z urzędu nałożonej kary nie uchylił. Przepis art. 285 § 1 KPK stosuje się w przypadku (...)

 • Kodeks karny

  17 lat.§ 2.  Nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego określonego w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, (...)

 • Pokrzywdzony w procesie karnym - opinia prawna

  zniekształcenia dowodu w razie zwłoki (art. 316 § 1 k.p.k.). Ponadto, pokrzywdzonego należy dopuścić na jego żądanie do wszystkich innych przeprowadzanych czynności śledztwa lub dochodzenia. (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  w art. 12 § 1 i 2.Art. 14. § 1. Sądem odwoławczym w sprawach o wykroczenia podlegających właściwości sądów powszechnych, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, jest: 1) sąd okręgowy (...)

 • Jakie są prawa i obowiązki podejrzanego w postępowaniu karnym?

  , art. 343 § 2, art. 338a i 387 § 1, art. 343 § 2, art. 343a § 2 i art. 387 § 2 k.p.k. ##baner##  Na czym polega postępowanie w trybie przyspieszonym? Policja jest

 • Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego – lepiej później niż nigdy

  .); równocześnie przewidziano dopuszczalność obserwacji w zakładzie leczniczym w razie zaistnienia okoliczności określonych w art. 259 § 2 k.p.k., w wypadkach gdy sam oskarżony wnosi o poddanie

 • Pełnomocnik z urzędu

  Prokuratura rejonowa umorzyła śledztwo o przestępstwo z art. 233 § 1 kk. i inne powołując się na art. 17 § 1 pkt 1 kpk. W pouczeniu mam podane, że w ciągu 1 miesiąca (...)

 • Apelacja karna od wyroku zaocznego

  § 2 kpk). Uwzględnienie sprzeciwu nie podlega zaskarżeniu i powoduje ponowne skierowanie sprawy na rozprawę celem rozpoznania jej w innym składzie sędziowskim (art. 482 § 3 kpk, art. (...)

 • Jakie są prawa i obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniu karnym?

  § 1, 1a i 3, art. 315 § 1 i 2, art. 316 § 1 i 3, 318, art. 321 § 5, art. 325a k.p.k.  Postępowanie przygotowawcze kończy się: skierowaniem sprawy do sądu (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  . 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3, art. 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280, może odpowiadać na zasadach określonych (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 149 - 242)

  pkt 1 i 2 oraz w art. 161 dokonują rzeczoznawcy majątkowi, o których mowa w przepisach rozdziału 1 działu V.  6. (skreślony)Art. 151. 1. Wartość (...)

 • W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?

  wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze:  1) do 6 tygodni - w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt 1;  2) (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • wypadek samoch - pomóżcie

  spowodowalem wypadek sam. bylem trzeźwy, byla mgla, wezwalem pogot i policje, ruszalem powoli ze stopu na skrzyżowaniu, nie widzialem motorowerzysty, (...)

 • Czy to wystarczy żeby iść na L4

  Jestem w 8 tygodniu ciąży. Byłam u lekarza i Pani mi powiedziała że nie ma podstaw żebym poszła na L4 bo dobrze się czuję. Pracuję przez Agencję (...)

 • wypadek art 177 .

  Witam mialem stluczke z motocyklista wskutek ktorej on zlamal reke na miejscu w szoku nie wzielem od niego zadnego numeru telefonu ani danych, meczy mnie (...)

 • Proszę o fachową opinię - interpretacja przepisu 72 § 1 i 2 KK

  Bardzo proszę o pomoc w zinterpretowaniu art 72 § 1 i 2 KK, szczegółowo opisanego na waszej stronie : http://e-prawnik.pl/domowy/prawo-karne/wyrok/artykuly/kiedy-moze-nastapic-warunkowe-umorzenie-postepowania-karnego.html Pytanie (...)

 • obrońca z urzędu

  Kiedy można wystąpić o obrońcę z urzędu? Czy prokurator jest zobowiązany o tym poinformować ? Z góry dziękuję za odpowiedź. (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane