Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Darowizna mieszkania

  orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 1998 roku (sygn. akt III S.A. 1587/97, publik ONSA 2000/1/17) za przesłanki uzasadniające zbycie lokalu (w warunkach art. 16 ust. 8 ustawy) (...)

 • Stosowanie ustawy o STIR

  należy złożyć nie później niż 14 dni przed upływem danego terminu (art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy). Wniosek powinien wskazywać przyczyny obiektywnej niemożliwości przekazania danych (art. 16 (...)

 • Jak zachować ulgę mieszkaniową w podatku od spadków i darowizn sprzedając lokal przed upływem 5 lat od nabycia?

  ulgi podatkowej określonej w art. 16 ust. 1 tej ustawy. „Konieczność zmiany” oznacza zatem w rozumieniu art. 16 ust. 7 powyższej ustawy kwalifikowaną potrzebę dokonania takiej zmiany

 • Porada prawna na temat 16

  Nie szukaj dłużej informacji na temat 16, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Jak orzeka się o niepełnosprawności?

  sposobu działania zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 1997 r. Nr 100, poz. 627);  od 1 stycznia 1998 r. do 16 sierpnia 1998 r. jest traktowana do czasu upływu ważności (...)

 • Co nowego w podatku dochodowym od osób prawnych?

  przychodów strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności uprzednio zaliczonej do przychodów należnych do kwoty uprzednio wykazanego przychodu (art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT); ograniczenie

 • Sprzedaż darowanego mieszkania przed upływem 5 lat

  powinien tracić prawa do ulgi. W każdej jednak sytuacji pamiętać należy, że z punktu widzenia przepisów art. 16 ust. 7 i 8 ustawy o podatku od spadków i darowizn istotne jest, by sprzedaż budynku (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 1 - 14)

  majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 16

 • Ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych niekonstytucyjne

  stwierdził niezgodność zaskarżonych przepisów rozporządzenia z art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. c i art. 16 prawa budowlanego.   Konstytucją RP, Prawo budowlane, uprawnienia budowlane, inżynier

 • Jak uzyskać prawo jazdy?

  . Dodatkowo do wniosku załącz orzeczenie o niepełnosprawności (osoba do 16 roku życia), lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoba, która ukończyła 16 lat) z powodu wrodzonej (...)

 • Ulga rehabilitacyjna do rozliczenia za 2017 rok

  niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia.     wskazać z imienia i nazwiska (...)

 • Niezapłacona należność jako koszt uzyskania przychodu

  kosztów uzyskania przychodów na podstawie protokołu, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 3 wskazanej ustawy, zawierającego stwierdzenia, że wskutek postawy dłużnika nie jest możliwe (...)

 • Zatrudnienie młodocianego poniżej 16 roku życia

  dnia 5 grudnia 2002r. określa przypadki, kiedy wyjątkowo dopuszczalne jest zatrudnianie młodocianych przed ukończeniem 16 roku życia. Z osobą, która nie ukończyła 16 roku życia i nie ukończyła (...)

 • Podatek od darowizny rodziców dla dziecka

  ze skorzystaniem z ulgi w zapłacie podatku od spadków i darowizn, przewidzianej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy, w przypadku nabycia budynku

 • Czy rezerwa tworzona na pokrycie wierzytelności stanowi koszt uzyskania przychodu? - opinia prawna

  należnych oraz spełniony został przynajmniej jeden wymogów określonych w art. 16 ust. 2a pdop. W urzędowych interpretacjach tego przepisu zwraca się uwagę, że utworzenie rezerw, o których mowa (...)

 • Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

  (wg podanej wyżej definicji); osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (wg definicji), jeżeli niepełnosprawność (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15 - 16m)

  odrębnych przepisach,   16)  jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w wysokości określonej przez właściwego ministra oraz dodatkowej

 • Zasady ustalania zasiłku pielęgnacyjnego dla osób niepełnosprawnych są sprzeczne z Konstytucją

  długotrwałej procedury odwoławczej przed wojewódzkim zespołem ds. orzekania o niepełnosprawności. Wyrok nie odnosi się więc a contrario do osób poniżej 16 roku życia, a także osób powyżej (...)

 • Zakupy Polaków na unijnym rynku

  Europejczyków, a nieco więcej niż połowa Polaków twierdzi, że niektóre produkty »nie-żywnościowe« mogą być niebezpieczne. 16% polskich konsumentów (na 17% (...)

 • Ponad 16 mln zł dofinansowania dla kultury

  16,9 mln zł to łączna suma dofinansowania, która decyzją Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej przeznaczona zostanie na wsparcie projektów wyłonionych w ramach tegorocznej edycji (...)

 • Renta rodzinna - czym jest renta rodzinna i komu przysługuje?

  małżonka oraz dzieci przysposobione - do ukończenia 16 lat, do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo bez (...)

 • Jakie prawa ma pacjent?

  osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, sprzeciw może wyrazić za ich życia przedstawiciel ustawowy. W przypadku małoletniego, który ukończył 16 lat, sprzeciw może wyrazić również sam

 • Wyjazd zagraniczny - o czym warto pamiętać?

  , niewymienionych w pkt 1 - 14, obejmujących zabytki, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł. Organ celny lub Straż Graniczna może zażądać od osoby dokonującej (...)

 • Ubezwłasnowolnienie osoby bliskiej – opinia prawna

  przewidziana instytucja kuratora. Gdy chodzi o kuratelę przewidzianą w art. 16 § 2, to ma ona na celu przede wszystkim ochronę praw osoby mającej - na skutek ubezwłasnowolnienia częściowego - (...)

 • Sprzedaż udziału w mieszkaniu a podatek od spadku

  nabycia (ulga podatkowa na podstawie artykulu 16 nie dotyczy tej pierwszej polowy, a tylko tej drugiej polowy, odziedziczonej od meza). Czy mozna to tak zaznaczyc w Akcie Notarialnym? Zgodnie z art. 16 (...)

 • Uchwała wspólnoty o licytacyjnej sprzedaży lokalu

  również podnosić przed sądem, iż przesłanki z art. 16 ustawy o własności lokali, które stanowiły podstawę wystąpienia z powództwem ustały. Jednakże jeżeli sąd uwzględni (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • SEX Z NIEPEŁNOLETNIĄ

  Mam zamiar współzyć z niepełnioletnią(16 lat) - czy jej rodzice mogą mnie oskarżyć i na jakiej podstawie (MŁODY) To jeszcze tego nie zrobiłeś? (...)

 • Czy Bielsko-Biała posiada jeszcze resztki sprawiedliwości w Sadzie?

  Witam, chciał bym prosić Państwa o zainteresowanie niezwykłą i szokującą sprawą która toczy się przed sądem w Bielsku- Białej. Sprawa była (...)

 • 16 lat

  Witam mam 16 lat moi rodzice sie rozwodzą czy ja mogę sam podjąć decyzję z kim chce mieszkać?Z góry dziękuję Zgodnie z art. 2161 (...)

 • ślub 16 latniej córki!

  Witam, Moja córka zaszła w ciąże. Ma 16 lat. Nie chcę się zgodzić na jej ślub z tym młodym mężczyzna. Czy moje zdanie jest tutaj ważne? Chciałabym (...)

 • zachowek po 16 miesiącach

  Chciałbym się dowiedzieć w jakim terminie od śmierci osoby można składać wniosek o zachowek? Od śmierci minęło już 16 miesięcy i majątek został (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane