Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Zasady uznawania dowodu zagranicznego w Polsce

  - Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 3 października 2002 r., sygn. akt II AKa 215/02 oraz w wyroku z dnia 14 grudnia 2010 r., sygn. akt II AKa 191/10, Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia (...)

 • Fundusze emerytalne i wcześniejsze emerytury

  ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin; obliczonej na podstawie art. 15 lub prawa do jej zwiększenia na podstawie art. 14 ustawy z dnia 18 lutego

 • Dwie umowy o pracę z jednym pracodawcą

  naruszeniem przepisów prawa pracy. Na poparcie powyższego twierdzenia warto przywołać uchwałę Sądu Najwyższego w z dnia 12 marca 1969 r., III PZP 1/69, OSNCP 1969, nr 11, poz. 197, w (...)

 • Porada prawna na temat 14 lutego 1969

  Nie szukaj dłużej informacji na temat 14 lutego 1969, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  , 4) pozbawienie przyznanej ulgi, 5) umieszczenie w celi izolacyjnej na okres do 14 dni, 6) pozbawienie prawa do udziału w niektórych zajęciach kulturalno-oświatowych lub z zakresu kultury

 • Seminarium z okazji Dnia Ofiar Przestępstw nt. „Naprawienie szkody pokrzywdzonemu”

  Na mocy ustawy z 14 lutego 2003 r. Sejm RP ustanowił dzień 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. W ten sposób Polska dołączyła do krajów Europy Zachodniej zgrupowanych w Europejskim Forum (...)

 • Emerytura dla twórców i artystów

  realizujących zadania publiczne; rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy

 • Umowy międzynarodowe utracą moc...

  wchodzą w życie? Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 2 lutego 2019 r. umowa międzynarodowa, konwencja, prawo międzynarodowe, państwa, Konwencja wiedeńska, traktat

 • Rozrządzenia testamentowe na gruncie prawa międzynarodowego

  , sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 1969 r. Nr 34, poz. 284). Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2000 r.,  sygn. akt I CKN 266/00 „Przepisy (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)

  zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać (...)

 • Alimenty od byłego męża - opinia prawna

  występować w sądzie, tylko ewentualnie ustanowić mnie jako jej reprezentanta.Opinia prawnaNiniejsza opinia została sporządzona na podstawie:Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (...)

 • Odwołanie darowizny wobec jednego z małżonków - opinia prawna

  Najwyższego z dnia 18 lutego 1969 r., III CZP 133/68, zgodnie z którą okoliczność, że darowizna została dokonana na rzecz obojga małżonków i że przedmiot darowizny wszedł do (...)

 • Roszczenia poszkodowanego w związku z pobiciem

  nieznaczne (orz. SN z dnia 26 czerwca 1969 r., I CR 165/69). Poszkodowany może domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia w jednym pozwie. W pozwie należy wskazać okoliczności faktyczne uzasadniające

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

  zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.".Art. 14. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. (...)

 • Alarm w Warszawie

  miasta stołecznego Warszawy od 11 lutego od godziny 00:00 do 15 lutego br. do godziny 23:59 będzie obowiązywał pierwszy stopień alarmowy. Wprowadzenie stopnia alarmowego ma charakter prewencyjny. Podczas

 • Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

  ogrzewania lub systemu klimatyzacji; rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji

 • Odpowiedzialność za zalanie

  przelaniem się wody z lokalu na wyższej kondygnacji do lokalu niżej położonego. W tym kierunku wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z 12 lutego 1969 r., III CZP 3/69, LexPolonica nr (...)

 • Jak uzyskać informacje sektora publicznego do ponownego wykorzystania?

  .    Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 poz. 352, ze zm.). informacje, dane, (...)

 • Odmowa przyznania wcześniejszej emerytury

  szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze nie uwzględnia się okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał po dniu 14 listopada 1991 r. wynagrodzenie lub świadczenia z ubezpieczenia

 • Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

  nieruchomości w wypadku śmierci jednego z nich (zob. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 1958 r., sygn. akt III CO 29/57).  Natomiast w postanowieniu z dnia 4 września 1969 r. sygn. (...)

 • Zasady obrotu skamielinami i innymi minerałami - opinia prawna

  meteoryty należą do władz prowincji; zgodnie z prawem australijskim, znalezione meteoryty stają się co do zasady własnością muzeów stanowych, chyba że zostały znalezione przed 1969 r. – (...)

 • Czy na emeryturze można pracować?

  przesądza o zawieszeniu prawa do emerytury (zob. wyroki SN: z dnia 19 lutego 2004 r., II UK 274/03, OSNPUSiSP 2004, nr 21, poz. 376; z dnia 12 lutego 2004 r., II UK 237/03, omówienie: Rzeczp. (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  . 98), oraz Konwencji o misjach specjalnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1969 r. (Dz. U. z 1985 r. Nr 48, poz. 245), są towary przeznaczone do użytku: 1) urzędowego obcych

 • Mienie PKP

  nie mogą być odnoszone do zarządu rzeczą, niezależnie od źródła powstania takiego zarządu. Zresztą, w przywołanym postanowieniu z dnia 14 czerwca 1963 r., I CR 336/63 Sąd Najwyższy wyraźnie

 • Moment uzyskania przychodu z działalności gospodarczej

  kontrahentowi w dniu 28 lutego, zaś faktura została wystawiona w dniu 2 marca 2007 r. Przychód podatkowy powstanie w dniu 28 lutego. Ustawodawca sprecyzował również moment szczególny powstania (...)

 • Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od marca 2019 r.

  emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2019 r. podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Unieważnienie małżeństwa

  Czy mógłby mi ktoś pomóc gdzie mogę znależć inrormacje na temat unieważnienia małżeństwa w Kodeksie Prawa Rodzinnego i Kodeksie Prawa Kanonicznego. (...)

 • Alimenty na pełnoletnie dziecko

  Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru (...)

 • Ferie 2011 - terminy ferii zimowych 2011

  dolnośląskie - 14 lutego - 27 lutego 2011 r. kujawsko-pomorskie - 31 stycznia - 13 lutego 2011 r. lubelskie - 17 stycznia - 30 stycznia 2011 r. lubuskie (...)

 • Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków

  Czy skreślenie z listy członków prowadzi bezpośrednio do eksmisji? Co z moim prawem własnościowym do mieszkania? Jakie są praktyczne skutki skreślenia (...)

 • CHOROBOWE

  Witam!Proszę mi odpowiedzieć za ile dni chorobowego płaci pracodawca a od ,którego dnia płaci ZUS/Chciałam też zapytać czy zakład pracy może (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane