Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Brak PIT 11

  pracodawcy, informacja podatkowa, PIT 11, PIP, urząd skarbowy, podatek, rozliczenie

 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.

  rozwiązanie umowy. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 55 § 1 i 11 kodeksu pracy  pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem (...)

 • Nieprawdziwa informacja w PIT 11

  dla Pani. W takim przypadku Biuro powinno zająć się wyjaśnieniem sprawy.  PIT 11, nieprawda, deklaracja podatkowa, zaliczka

 • Porada prawna na temat 11

  Nie szukaj dłużej informacji na temat 11, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Czy kumulowanie dodatków za godziny nadliczbowe jest dopuszczalne?

  [11] § 2 i 3 k.p. nie odsyła do stosowania art. 151[1] § 2 k.p., a ten z kolei przepis nie przewiduje uprawnienia do takiego dodatku w razie przekroczenia norm czasu pracy w wyniku pracy w godzinach

 • Normy ubytków paliw

  lekkich pozostałych otrzymanych z przerobu ropy naftowej oraz lekkich produktów przerobu, gdzie indziej niesklasyfikowanych, oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.13, objętych kodami CN od 2710 11 do 2710 (...)

 • 11 maja Nadzwyczajny Kongres Pracodawców

  Kongres Przedsiębiorczości, będący stałą platformą współpracy największych organizacji biznesowych w Polsce, zwołuje Nadzwyczajny Kongres Pracodawców, który odbędzie się 11 maja 2009 r. w godz

 • Zaświadczenie o niekaralności - Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

  ręki”. Co należy wpisać w formularzu zapytania o udzielenie informacji o osobie w punktach 11, 12, 13? W punkcie 11 należy wskazać postępowanie albo podstawę prawną, z której (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22.1-23)

  odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji zgodnie z odrębnymi przepisami, jest: 1) wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2 i 2a albo 2) wartość przychodu określonego w art. (...)

 • Odpowiedzialność pracodawcy za informację PIT 11

  tytułu czynu niedozwolonego. W ostatnim przypadku konieczną przesłanką jest jednak istnienie cechy bezprawności czynu oraz przesłanki winy po stronie wyrządzającego szkodę. PIT 11, odpowiedzialność

 • Dzień wolny za 11 listopada dla niepełnoetatowca

  pracownik. Powinien uzgodnić z pracodawcą, w jaki dzień uzyska dzień wolny w zamian za 11 listopada. etat, praca, czas pracy, zatrudnienie, niepełnoetatowiec

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 1-20a)

  zajmującej się produkcją rolną uważa się wszelkie przychody, o których mowa w art. 11, uzyskane przez członka spółdzielni lub jego domownika z tytułu wkładu pracy oraz innych tytułów

 • Kodeks postępowania cywilnego

  czynności procesowe tylko przez swego przedstawiciela ustawowego. Art. 67. § 1.  Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 64 § 11, dokonują czynności

 • Ponad 11 tysięcy kandydatów na aplikacje prawnicze

  Już 11 200 osób złożyło wniosek o dopuszczenie do egzaminu na aplikację - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Testy dla przyszłych adwokatów, radców, notariuszy i komorników będą miały miejsce (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 1 - 14)

  podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1. 6.  Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy.Art. 11.  1.  Jeżeli

 • Ustawa o podatku od towarów i usług

  ;art. 45 ust. 1 pkt 9.  Art. 12. 1. Przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1, przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz nie uznaje się za

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  . Spółdzielnia jest obowiązana uiścić osobie uprawnionej wartość nabytego prawa po potrąceniu należności wymienionych w art. 17[11] ust. 2 oraz z tytułu obciążenia hipoteką. Obowiązek spółdzielni (...)

 • Kierujący pojazdami

  , nie dłużej jednak niż na okres wynikający z orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem art. 15. 2. Orzeczenie lekarskie, o

 • Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

  dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku. 11. Zabrania się wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze

 • Kodeks pracy

  ; Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych w § 1 i 11 pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Oddział (...)

 • Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

  zastosowanie (inną sprawą jest możliwość zastosowania w tym przypadku art. 15e ust. 11 pkt 4 ustawy o CIT). Zawarte w pkt 3 art. 15e ust. 1 ustawy o CIT wyrażenie „oraz świadczeń o podobnym

 • Minimalny wypoczynek po pracy

  pracy do 16 godzin wynosi 11 + 5, budzi wątpliwości. Z wykładni gramatycznej tego przepisu wynika bowiem, że w takim przypadku pracownikowi przysługuje odpoczynek wynoszący łącznie 27 godzin (16 (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 - 42)

  podatkowe lub organy kontroli skarbowej określą, na podstawie art. 11, dochód podatnika w wysokości wyższej (stratę w wysokości niższej) niż zadeklarowana przez podatnika w związku z dokonaniem

 • Karta Nauczyciela

  . 11. Dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami oraz zgodnie

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 1 - 92)

  nieruchomości;  10) jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej.  11) jest

 • Podstawy wypowiedzenia umowy najmu na czas oznaczony

  przyczyn wypowiedzenia, to nie mógł mieć do niej zastosowania art. 673 § 3 k.c., co jednak nie wyłączało ustawowej podstawy jej wypowiedzenia określonej w art. 11 ust. 2 pkt 2 u.p.l. w razie zaistnienia

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Czy Bielsko-Biała posiada jeszcze resztki sprawiedliwości w Sadzie?

  Witam, chciał bym prosić Państwa o zainteresowanie niezwykłą i szokującą sprawą która toczy się przed sądem w Bielsku- Białej. Sprawa była (...)

 • PIT 11

  Mam takie pytanie jeżeli pracownik nie podaje swojego miejsca zamieszkania pracodawcy a ten nie wie gdzie wysłać PIT to co wówczas się dzieje? Zgodnie (...)

 • Mąż zaciągnął 11 kredytów !!!!

  Witam Niedawno się dowiedziałam, że mąż ma zaciągniętych 11 kredytów!!!! w różnych bankach! Nie mamy podpisanej intercyzy przed małżeńskiej. (...)

 • rozlicznie pitu 11

  mój dziadek otrzymał pit 11 o dochodach otrzymanych z zagranicy tj. renta. czy muszę go rozliczyć pitem 36? [cytat] mój dziadek otrzymał pit 11 (...)

 • błędny formularz pit 11

  Witam, Dostałem od pracodawcy błędny pit 11, znaczy jest na nim inny adres niż wtedy posiadałem, nie wiem czy błąd jest z mojej winy czy pracodawcy (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane