Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  wykonywania przydzielonej pracy, szkoli w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz obsługi maszyn i urządzeń, a także zapoznaje z podstawowymi (...)

 • Ustawa o czasie pracy kierowców

  krótszym niż 30 minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy nie przekracza 9 godzin, oraz w wymiarze nie krótszym niż 45 minut, w przypadku gdy liczba (...)

 • Czas pracy po zmianach

  wymiarowi pracy w porze nocnej. W Polsce dniami wolnymi od pracy są soboty, niedziele i określone święta. W takich dniach świadczenie pracy dozwolone jest tylko w (...)

 • Porada prawna na temat 10 godzin pracy ile przerwy w sklepie

  Nie szukaj dłużej informacji na temat 10 godzin pracy ile przerwy w sklepie, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Karta Nauczyciela

  , dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu. W przypadku gdy nauczyciel w (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  społecznie użytecznej, z zaokrągleniem, w górę, do pełnego miesiąca. Pracę społecznie użyteczną określa się w miesiącach oraz ustala wymiar godzin pracy od 20 do (...)

 • Systemy czasu pracy

  pracy, nie więcej niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 1 miesiąca. Natomiast w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  godzin pracy w stosunku miesięcznym, sąd kieruje się wskazaniami zawartymi w art. 53 Kodeksu karnego.§ 2. Do wykonywania pracy, o której mowa w § 1, stosuje się (...)

 • Czas pracy kierowcy

  kierowców do 12 godzin na dobę. W przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej przez co najmniej 4 godziny, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  – poinformowanie o podjęciu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy) lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca (w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy wskazanej (...)

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  bezrobotnych i poszukujących pracy, w związku z udziałem tych osób w targach pracy i giełdach pracy organizowanych przez wojewódzki urząd pracy w (...)

 • Wyjaśnienia dotyczące ograniczeń handlu w niedziele i święta

  rozpoczęcia i zakończenia niedzieli i święta. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni dokonuje także zmian w Kodeksie pracy w (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  , czy i w jakim wymiarze pracownik będzie wykonywał pracę w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego. W przypadku gdy o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  terytorium Polski na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji wniosków w (...)

 • Co należy się pracownikowi za nadgodziny?

  ;rników czy budowlańców. W takich przypadkach dzienny czas pracy razem z nadgodzinami nie może przekroczyć ośmiu godzin. W innych pracownik może zostać (...)

 • Czas pracy kierowcy

  siedzibie pracodawcy, podlega ustawie o czasie pracy kierowców czy wyłącznie kodeksowi pracy? Ile godzin pracodawca musi zapewnić pracownikowi nieprzerwanego odpoczynku w (...)

 • Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

  ubezpieczenia za granicą w USA, tj. z 10 kolejnych lat kalendarzowych 1975-1984, bez względu na przerwy w ubezpieczeniu w Polsce. W takim przypadku średnią arytmetyczną (...)

 • Jak ustalić pracownikom czas pracy?

  przerywanego czasu pracy, w którym rozkład czasu pracy może przewidywać jedną przerwę w pracy w ciągu doby, trwającą nie dłużej niż 5 godzin,  system (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  ustawę.§ 4. W sprawach określonych w § 1 i 2 sądy w nich wskazane orzekają na rozprawie i na posiedzeniu jednoosobowo.§ 5. W sprawach określonych w § 3 sądy orzekają (...)

 • Czas pracy kierowców

  kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym może być stosowany, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, system przerywanego czasu pracy według z góry ustalonego rozkładu, przewidującego (...)

 • Przetwarzanie danych w miejscu pracy

  zawodowe (np. regulowane postanowieniami układów zbiorowych pracy, porozumień zbiorowych, regulaminów pracy, statutów pracy, umów o (...)

 • Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

  w tygodniu. Dopuszczalny czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać: w tygodniu 56 godzin, w ciągu dwóch kolejnych tygodni 90 godzin. Maksymalny czas (...)

 • Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS

  lub przygotowanie zawodowe dorosłych, pobierasz stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych, jesteś

 • Ochrona młodzieży w miejscu pracy (według dyrektywy UE)

  mogą dopuścić w odpowiednich aktach do pracy młodocianych w okresie nocnym, pod warunkiem, że młodociani dostaną czas wolny w zamian oraz że są obiektywne powody, by dopuścić (...)

 • Terminy przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.

  o wydanie: dowodów potwierdzających wykonywanie w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym (...)

 • Czy czas podróży w ramach delegacji wlicza się do czasu pracy? - opinia prawna

  przejazdu w ramach podróży służbowej poza normalnym rozkładowym czasem pracy nie jest czasem pracy, zatem brak jest podstawy do twierdzenia, że czas takiego przejazdu może naruszać (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane